Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Upravljanje biznisom

Osnovni pokazatelji isplativosti ulaganja

Svi glavni pokazatelji računaju se na temelju iste informacijske podloge. Detalji o pripremi tih podataka koji su sastavni dio svakog investicijskog elaborata (preciznije, sadržani su u tablicama koje se standardno zovu račun dobiti i gubitaka te ekonomski tijek projekta) mogu se pronaći u specijaliziranoj literaturi.

Svi glavni pokazatelji računaju se na temelju iste informacijske podloge. Detalji o pripremi tih podataka koji su sastavni dio svakog investicijskog elaborata (preciznije, sadržani su u tablicama koje se standardno zovu račun dobiti i gubitaka te ekonomski tijek projekta) mogu se pronaći u specijaliziranoj literaturi.

Isplativost višegodišnjih ulaganja (dugoročnih investicija) procjenjuje se po nekoliko pokazatelja (kriterija):
1. vrijeme povrata novca
2. prosječna stopa povrata
3. sadašnja vrijednost ulaganja
4. interna stopa rentabilnosti.

Vrijeme povrata novca

Taj pokazatelj računa se kao broj godina u kojima se vraća početno ulaganje. Općenito, što je taj broj manji, to je bolja investicija. Nedostatak je te metode što se ne uzima u obzir tijek novca nakon razdoblja povrata ulaganja pa se ne prepoznaju investicije isplativije na dugo razdoblje. Taj se pokazatelj rabi u situacijama kad tvrtka ima probleme s likvidnošću i kod rizičnijih ulaganja.

Prosječna stopa povrata

Prosječna stopa povrata izračuna se tako da se prosječna godišnja dobit dijeli s prosječnim godišnjim ulaganjem. Ta se metoda rabi kad nije nužno iskoristiti sadašnju vrijednost, dakle u slučajevima kratkoročnijih ulaganja. Prednost je te metode jednostavno računanje, a nedostatak što ne uzima u obzir vremensku komponentu kod vrednovanja novčanih iznosa (kod uspoređivanja novčanih iznosa iz različitih vremena ne rabi se diskontiranje).

Sadašnja vrijednost ulaganja

Taj pokazatelj računa se kao suma diskontiranih vrijednosti razlike budućih primitaka i izdataka (diskontirani čisti tijek gotovine) umanjenih za inicijalno ulaganje. Kod uspoređivanja različitih ulaganja boljim se smatra ono s većom sadašnjom vrijednošću. Ako se ulaganja razlikuju po veličini, njihove isplativosti uspoređuju se tako da se njihove sadašnje vrijednosti dijele s visinom ulaganja.

Interna stopa rentabilnosti

To je diskontna stopa koja sadašnju vrijednost svodi na nulu. To znači da je diskontirana vrijednost budućeg čistog tijeka gotovine uz primjenu te stope jednaka visini ulaganja. Ta stopa uspoređuje se s cijenom kapitala, tj. kamatnom stopom uz koju se dobiva novac za ulaganje (kredit). Ako se uspoređuju različiti projekti, boljim se smatra onaj s većom internom stopom rentabilnosti.

Kako se računaju ti pokazatelji?

Svi nabrojeni (glavni) pokazatelji računaju se na temelju iste informacijske podloge. Detalji o pripremi tih podataka koji su sastavni dio svakog investicijskog elaborata (preciznije, sadržani su u tablicama koje se standardno zovu račun dobiti i gubitaka te ekonomski tijek projekta) mogu se pronaći u specijaliziranoj literaturi (npr. M. Cingula, T. Hunjak i M. Ređep: Poslovno planiranje, RRIF, Zagreb, 2004.).


Napisao

Pročitajte još:

Lifestyle

Postoje određene navike i osobine koje svi vrhunski vođe imaju, od kojih je Inc.com izabrao 12 najbitnijih.

Lifestyle

Vi ste odgovorni za sebe i morate odlučiti kako ćete živjeti, jer ako nećete vi tada će to učiniti netko drugi za vas.

Lifestyle

Blog Lifehack tvrdi da su ljudi koji piju kavu uspješniji.

Lifestyle

Uspješni ljudi znaju iskoristiti svoje vrijeme i ustaju rano. Ne zato što to rade svi uspješni ljudi, nego zato što je to mudro.

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.