Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Industrija

Pet godina europske podrške hrvatskim poduzećima u Kini

Kontinentalna Kina jedan je od trgovinskih partnera Hrvatske, a prava intelektualnog vlasništva odlučujući su čimbenik u poticanju te trgovine.

Shanghai

IP Key China, dugogodišnji projekt koji sufinancira Europska komisija, a provodi Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), pružio je znatnu podršku suradnji na području intelektualnog vlasništva (IP) i u političkom dijalogu između EU-a i Kine, uključujući stvaranje jednakih uvjeta za nositelje prava u EU-u i potporu mehanizmu dijaloga između EU-a i Kine.

Europa izvozi tehnologiju te znanje i vještine, ali ako nisu zaštićeni, poduzeća iz EU-a mogu postati žrtve raznih povreda prava intelektualnog vlasništva. Zaštita i provedba prava intelektualnog vlasništva veliki su izazov za poduzeća u EU-u koja se žele proširiti na nova tržišta.

U 2021. godini, s izvozom u iznosu od 88,8 milijuna EUR, Hrvatska je trgovala uglavnom sirovim materijalima za 43,4 milijuna EUR (49 % izvoza u Kinu), strojevima i transportnom opremom za 21,1 milijun EUR (24 % izvoza u Kinu) te raznim gotovim proizvodima – za 8,7 milijuna EUR (10 % izvoza u Kinu).

Dana 1. siječnja 2020. na snazi je bilo 1,6 milijuna registracija žigova Europske unije (EUTM), koje sadrže više od 4,4 milijuna povezanih razreda proizvoda i usluga, s prosječnom godišnjom stopom rasta od 5,6 % (2010. – 2019.). Većina prijava žigova Europske unije i dalje dolazi iz EU-a, s prosječnim udjelom od 68,3 % ukupnih prijava. Njemačka je prednjačila kao zemlja s najviše prijava u EU-u i svijetu, a slijede ju druga velika gospodarstva EU-a kao što su Italija, Španjolska i Francuska. Informacije o Hrvatskoj možete pronaći ovdje[1].

Pregledavajući postignuća EUIPO-a u ovoj prvoj fazi, izvršni direktor EUIPO-a Christian Archambeau rekao je:

„Tijekom proteklih pet godina, projekt IP Key China bio je na strani poduzetnika, malih i srednjih poduzeća, istraživača i kreativnih mislilaca kako bi zaštitio intelektualnu imovinu koja osigurava budućnost njihova poslovanja u Kini. Radujemo se što ćemo nastaviti igrati važnu ulogu u jačanju mehanizma dijaloga o intelektualnom vlasništvu, ključnog aspekta za bolju transparentnost i predvidivost sustava intelektualnog vlasništva.“

Projekt je nadopunio Dijalošku i radnu skupinu EU-a i Kine za intelektualno vlasništvu, kojom koordiniraju EU i Kina. U skladu s tim, te su aktivnosti učinkovito promicale interese poduzeća iz EU-a, unaprjeđujući razmjenu znanja s Kinom o tome kako riješiti specifične izazove koji se odnose na prava intelektualnog vlasništva.

Povodom 9. ekonomskog i trgovinskog dijaloga na visokoj razini između EU-a i Kine (HED), izvršni potpredsjednik i povjerenik za trgovinu Valdis Dombrovskis istaknuo je: „…važnost osiguravanja jednakih uvjeta za tvrtke iz EU-a koje posluju u Kini. EU i Kina ključni su trgovinski partneri i moramo nastaviti naš dijalog za osiguranje veće konvergencije Kine prema europskim i međunarodnim standardima u zaštiti prava intelektualnog vlasništva.“

Postignuća

Tijekom proteklih pet godina rad projekta IP Key China bio je usmjeren na olakšavanje pristupa tvrtki, poduzeća i inovatora iz EU-a tržištu putem suradnje s kineskim vlastima, udruženjima poduzeća i drugim javnim i privatnim dionicima. Ovaj doprinos ostvaren je povećanjem razumijevanja tržišta i poboljšanjem provedbe zakonskih propisa o intelektualnom vlasništvu i sustava za provedbu intelektualnog vlasništva u Kini.

Potkrijepljene procjene kineskih propisa koje je pružio projekt IP Key China rasvjetljavaju glavne razlike tih propisa u odnosu na ekvivalentne propise o intelektualnom vlasništvu u EU-u. Analiza je obuhvatila širok raspon aspekata kao što su odgovori na krivotvorenje i piratstvo, postupci za sporove u vezi s intelektualnim vlasništvom, opća provedba intelektualnog vlasništva (uključujući provedbu prava na biljnu sortu (PVR)) i uvide na raspolaganju europskim poduzećima.

Osim toga, projekt je bio uključen u daljnju suradnju s Kinom nakon potpisivanja bilateralnog sporazuma između EU-a i Kine o zaštiti stotinu europskih oznaka zemljopisnog podrijetla u Kini i stotinu kineskih oznaka zemljopisnog podrijetla u EU-u.

Projekt IP Key China također je dao značajan doprinos integraciji podataka o žigovima koje je na raspolaganje stavila Kineska nacionalna uprava za intelektualno vlasništvo (CNIPA), što je dovelo do toga da je više od 32 milijuna kineskih žigova postalo dostupno u alatu za pretraživanje i bazi podataka žigova „TMview“[2]. Godine 2020. EUIPO i CNIPA potpisali su Sporazum o razmjeni informacija o žigovima, kojim su dogovorili međusobnu razmjenu podataka o kineskim nacionalnim žigovima i podataka o žigovima Europske unije[3].

Nadalje, organiziran je niz seminara i manifestacija, a za dobrobit tvrtki iz EU-a osigurani su i besplatni mrežni i fizički programi obuke stručnjaka za IV, publikacije, informativne brošure o kineskom tržištu, studije slučaja i moduli e-učenja. U međuvremenu, od kada je osnovana 2008. godine, 24-satna služba za informiranje malih i srednjih poduzeća o pitanjima intelektualnog vlasništva u Kini (China IP SME Helpdesk) odgovara na specifična pitanja kako bi pružala uslugu podrške u pogledu intelektualnog vlasništva malim i srednjim poduzećima koja posluju na kineskom tržištu ili mu namjeravaju pristupiti.

Zašto Kina?

Kontinentalna Kina jedan je od ključnih trgovinskih partnera EU-a, a prava intelektualnog vlasništva odlučujući su čimbenik za poduzeća EU-a u poticanju te trgovine.

Godine 2021. Kina je bila treći najveći partner za izvoz proizvoda iz EU-a (10,2 %), pri čemu su tvrtke iz EU-a u Kinu izvezle 223,4 milijarde EUR, trgujući uglavnom strojevima i vozilima (52 % izvoza u Kinu), ostalim gotovim proizvodima (20 %) i kemikalijama (15 %)[4]. Tri najveća izvoznika u Kinu u EU-u bile su Njemačka (104,655 milijuna EUR), Francuska (24,028 milijuna EUR) i Nizozemska (15,906 milijuna EUR).

Suradnja EU-a i Kine u pogledu trgovine vodi se Strateškim pregledom EU-a za 2019. koji promiče uzajamnost, jednake uvjete i pošteno natjecanje.

Izazovi

Iako je zadnjih godina postignut značajan napredak u području zakonodavstva – čemu su uvelike pridonijeli velika mreža dionika i mehanizmi dijaloga koje je uspostavio projekt IP Key China – zaštita i provedba prava intelektualnog vlasništva u mnogim područjima još uvijek nije dovoljno učinkovita, a izazovi poput nedostatka transparentnosti i loše provedbe prava intelektualnog vlasništva i dalje su prisutni[5]. Značajna zabrinutost postoji posebno u pogledu tumačenja zahtjeva patentibilnosti, nedostatka odgovarajuće pravne zaštite kod prijava žigova podnesenih u lošoj vjeri[6] i neadekvatne zaštite poslovnih tajni. Zabrinutost koja se nedavno pojavila osiguranje je pravednog i nediskriminirajućeg postupanja u predmetima povezanim s povredama pravila tržišnog natjecanja koji se vode protiv stranih nositelja prava[7].

Budućnost

Sljedeća faza projekta IP Key China bavit će se napredovanjem približavanja kineskih, europskih i međunarodnih standarda u zaštiti prava intelektualnog vlasništva, s većim usmjerenjem na aspekte provedbe zakona. Pozornost će se posvetiti i jačanju partnerstva i strateškog angažmana s poduzećima koja posluju u Kini, kao i industrijskim udruženjima. Budući napori usmjerit će se i na osiguranje veće uključenosti sektorskih institucija u EU-u i država članicama u razmjenama informacija s kineskim kolegama o temama od zajedničkog interesa.


[1] Statistički podatci EUIPO-a za žigove Europske unije, razvoj od siječnja 1996. do lipnja 2022. i Statistički podatci EUIPO-a za dizajne Zajednice, razvoj od siječnja 2003. do lipnja 2022.

[2] https://ipkey.eu/en/china/news/ip-key-china-work-achievement-trade-marks

[3] https://ipkey.eu/en/china/news/virtual-meeting-cnipa-and-signature-agreement-exchange-trade-mark-information

[4] https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20220401-1

[5] https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/china_en

[6] Žigovi: Utjecaj amandmana kineskog zakona o žigovima iz 2019.: Study, odlomak 2.4 o prijavama žigova podnesenima u lošoj vjeri: https://ipkey.eu/en/china/activities/impact-2019-amendment-chinese-trademark-law-study

[7] https://ipkey.eu/sites/default/files/ipkey-docs/2019/ANNEX-9_IPKey-China.pdf


Pročitajte još:

Lifestyle

Postoje određene navike i osobine koje svi vrhunski vođe imaju, od kojih je Inc.com izabrao 12 najbitnijih.

Ljudski resursi

Uvijek imajte na umu da vam je cilj postići dogovor. Svakako ne pristajte na prvu ponudu, no pazite a vaše ne u konačnici ne...

Lifestyle

Ako želite napredovati u životu, morate se riješiti određenih stvari i trebate zamijeniti trenutne životne poglede novima.

Lifestyle

Svijetu ne treba još jedan loš vođa koji negativno utječe na zaposlenike, njihovo zdravlje, klijente i tvrtku.

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.