Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Novosti

Pitanje automobila kod popunjavanja PD prijave

Pitanje poreznog tretmana automobila je uvijek izrazito aktualno pitanje prilikom pregleda od strane Porezne uprave. Navedeno je pogotovo slučaj kada se za automobile ne obračunava primitak u naravi i vozila se ne koriste za obavljanje specijalizirane djelatnosti (u tim slučajevima troškovi su 100% priznati s aspekta poreza na dobit). U nastavku donosimo na što pripaziti po pitanju troškova osobnih vozila kod popunjavanja prijave poreza na dobit, sa fokusom na takozvani „tretman 70 / 30“.

Pitanje poreznog tretmana automobila je uvijek izrazito aktualno pitanje prilikom pregleda od strane Porezne uprave. Navedeno je pogotovo slučaj kada se za automobile ne obračunava primitak u naravi i vozila se ne koriste za obavljanje specijalizirane djelatnosti (u tim slučajevima troškovi su 100% priznati s aspekta poreza na dobit). U nastavku donosimo na što pripaziti po pitanju troškova osobnih vozila kod popunjavanja prijave poreza na dobit, sa fokusom na takozvani „tretman 70 / 30“.

Što kaže Zakon o porezu na dobit?

Koji troškovi uvećavaju osnovicu poreza na dobit?

„Porezna osnovica poreza na dobit povećava se: za 30% troškova, osim troškova osiguranja i kamata, nastalih u vezi s vlastitim ili unajmljenim motornim vozilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz (osobni automobil, plovilo, helikopter, zrakoplov i sl.) poslovodnih, rukovodnih i drugih zaposlenih osoba, ako se na osnovi korištenja sredstava za osobni prijevoz ne utvrđuje plaća.“

U gore navedene troškove spadaju troškovi s pripadajućim porezom na dodanu vrijednost, prema statusu pojedinog sredstva:

1. za sredstva u vlasništvu poreznog obveznika troškovi goriva i ulja, održavanja i popravaka, registracije i amortizacije,

2. za rent-a-car usluge zaračunata naknada uvećana za troškove goriva,

3. za vozila u najmu trošak naknade po ugovoru, trošak goriva i održavanja te svi drugi troškovi koje po ugovoru o najmu snosi korisnik najma, a kod financijskog najma trošak amortizacije.

Ukratko, Zakon o porezu na dobit nam kaže da osim u slučajevima obračuna plaće u naravi ili vozila za obavljanje registrirane djelatnosti, troškovi osobnih automobila nikad nisu u potpunosti porezno priznati. Također, moramo pripaziti što sa amortizacijom?

„Amortizacija za osobne automobile i druga sredstva za osobni prijevoz priznaje se do 400.000,00 kuna troška nabave po jednom sredstvu. Ako trošak nabave premašuje navedenu svotu, amortizacija iznad navedene svote priznaje se samo ako sredstvo služi isključivo za registriranu djelatnost najma ili prijevoza.“

Kada se primjenjuje tretman 70 / 30? Na što pritom pripaziti?

Tretman 70 / 30 primjenjuje se za osobne automobile koji se koriste samo u poslovne svrhe. Navedeno znači da jednom kada završi radno vrijeme zaposlenika, osobni automobil se parkira u poslovnim prostorijama društva gdje se čuva tijekom neradnih sati. Kako bi tretman 70 / 30 bio porezno prihvatljiv, nužno je imati evidenciju napravljenih kilometara koja nedvojbeno dokazuje da se kompletna kilometraža navedenog automobila odvija u poslovne svrhe. Upravo u zadnjem pasusu leži jedna od grešaka. Naime, dosta računovođa ne „tjera“ zaposlenike voditi evidenciju o kilometrima za službena vozila, pogotovo kada uzmemo u obzir da ih većinom koriste direktori. Međutim, što se događa kada dođe Porezna uprava? Što ako Porezna uprava počne osporavati tretman 70/30? Tko će biti odgovoran za dodatne porezne obveze koje mogu pritom nastati čak i za nekoliko prethodnih razdoblja sa zateznim kamatama? Navedeno bi moglo značiti udar na likvidnost društva.

Pri popunjavanju PD prijave pazite na logične omjere jer će svaki dobar porezni inspektor uraditi isto. Zamjena konta na koja se knjiže priznati i nepriznati iznosi troškova automobila čest je slučaj, stoga obratite pozornost na postavke knjiženja ovih troškova i matematičku točnost omjera.

Čim zaposlenik (moguće i direktor) osobno vozilo društva koristi u svoje slobodno vrijeme, nužan je tretman s primitkom u naravi. Dio troškova koje ćete imati po osnovi obračuna plaće u naravi će Vam se svakako vratiti kroz umanjeni porez na dobit (jer su troškovi automobila kada se računa primitak u naravi 100% priznati).

Ukoliko se odlučite za tretman s primitkom u naravi, donosimo načine primjene:

Sam primitak u naravi možete računati na tri načina kako slijedi:

1. ako vodite evidenciju kilometara, osnovica primitka u naravi se može utvrditi kao suma broja kilometara koje zaposlenik napravi u privatne svrhe X 2,00 HRK po napravljenom kilometru;

2. za vozila nabavljena na operativni leasing, osnovica primitka u naravi je 20% leasing rate uvećano za pripadajući PDV (napomena: ako nije odbijen pretporez, isti se već nalazi u ukupnom iznosu troška pa 20% nije potrebno uvećavati za pripadajući PDV);

3. za vozila u vlasništvu društva (uključuje i financijski leasing), osnovica primitka u naravi je 1% nabavne vrijednosti uvećano za pripadajući PDV (napomena: ako nije odbijen pretporez, isti se već nalazi u nabavnoj vrijednosti pa 1% nije potrebno uvećavati za pripadajući PDV).

________________________________________

Mazars Cinotti Audit, Mazars Cinotti Consulting i Mazars Cinotti Accounting su specijalizirana društva koja počivaju na principima profesionalnosti, te pružanja vrijednosti za novac našim klijentima.

Društva Mazars Cinotti su specijalizirana za pružanje revizijskih, poreznih, financijskih te računovodstveno – knjigovodstvenih usluga. Pokrivamo cijeli spektar usluga s navedenih područja te za iste posjedujemo potrebne licence te višegodišnje međunarodno i domaće iskustvo. Mazars Cinotti društva su članovi Mazars grupe. Mazars je međunarodna, neovisna organizacija specijalizirana u područjima poreza, revizije, računovodstva te pravnog i poslovnog savjetovanja (www.mazars.hr i www.mazars.com).

Tekstovi su informativnog karaktera te se isti ne bi trebali koristi za donošenje poslovnih odluka.


Napisao

Pročitajte još:

Lifestyle

Blog Lifehack tvrdi da su ljudi koji piju kavu uspješniji.

Komentari

Excel je postao neizostavan alat u poslovnim okruženjima diljem svijeta zbog svoje sposobnosti organizacije, analize i prezentacije podataka u raznolikim industrijama.

Komunikacija

Taj početni dojam nije uvijek najtočniji, ali ga je obično teško preokrenuti ili poništiti i često bude temelj za daljnji odnos između dvije osobe.

Lifestyle

Poradite na koncentraciji jer samim time ćete bolje raditi i osjećat ćete se zadovoljniji zbog rezultata. Evo nekoliko savjeta za bolju koncentraciju!

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.