Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Novosti

Pitanje osobnih automobila i priznavanje troškova

Kao imovina u okviru ukupne imovine društva ili alternativno kao ulazni trošak za najam, automobili se nerijetko pojavljuju u bilancama i knjigama ulaznih računa, kao i pripadajući troškovi istih. Vezano za porezni tretman automobila s obzirom da se automobili nerijetko koriste i u druge svrhe osim poslovnih, odredbe Zakona o porezu na dobit drugačije tretiraju priznavanje troškova vezanih uz iste.

Naime, razlog drugačijeg poreznog tretmana za osobne automobile proizlazi iz činjenice da određeni troškovi istih u pravilu nisu nastali u direktnoj svezi ili s ciljem povećanjem prihoda odnosno dobiti društva.

Obračun plaće u naravi vs. tretman 70/30

Generalno, zakonske odredbe Zakona o porezu na dobit definiraju da se pri utvrđivanju porezne osnovice, porezna osnovica uvećava za 30% troškova, osim troškova osiguranja i kamata, nastalih u svezi s vlastitim ili unajmljenim motornim vozilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz (osobni automobil, plovilo, helikopter, zrakoplov i sl.) poslovodnih, rukovodnih i drugih zaposlenih osoba, ako se na osnovi korištenja sredstava za osobni prijevoz ne utvrđuje plaća.

Navedeni se troškovi odnose na troškove s pripadajućim porezom na dodanu vrijednost, prema statusu pojedinog sredstva:

  • za sredstva u vlasništvu poreznog obveznika troškovi goriva i ulja, održavanja i popravaka, registracije i amortizacije,
  • za vozila u najmu trošak naknade po ugovoru, trošak goriva i održavanja te svi drugi troškovi koje po ugovoru o najmu snosi korisnik najma, a kod financijskog najma trošak amortizacije.

Međutim definirano je da se za navedene troškove ne povećava porezna osnovica kada se sukladno Zakonu o porezu na dohodak obračunava i plaća porez na dohodak.

Iz navedenih odredbi Zakona je moguće zaključiti da su s aspekta poreza na dobit svi troškovi automobila porezno priznati ukoliko se za predmetni automobil utvrđuje i obračunava plaća u naravi osobi koja isti automobil koristi.

U protivnom, porezni obveznik za službene automobile ne može priznati 30% nastalih troškova. Isto tako, službeni automobili za koje se ne isplaćuje plaća u naravi moraju nakon završetka radnog vremena biti parkirani ispred poslovnih prostorija društva, odnosno, zaposlenici nemaju pravo iste voziti svojim kućama.

Kako bi tretman 70/30 bio porezno prihvatljiv, nužno je imati evidenciju napravljenih kilometara koja nedvojbeno dokazuje da se kompletna kilometraža navedenog automobila odvija u poslovne svrhe. Naime, česta je pogreška da odjel računovodstva i financija ne inzistira da zaposlenici vode evidenciju o kilometrima za službena vozila, pri čemu dolazi do dodatnih poreznih obveza u slučaju nadzora Porezne uprave.

Trošak amortizacije

U nastavku dajemo sažetak tretiranja troška amortizacije automobila u ovisnosti da li se za isti obračunava plaća u naravi, da li se isti koristi samo u službene svrhe ili se isti koristi za obavljanje registrirane djelatnosti.

1. Obračunavanje plaće u naravi:

  • amortizacija osobnih automobila nabavne vrijednosti do 400.000 HRK je 100% priznata;
  • amortizacija osobnih automobila nabavne vrijednosti preko 400.000 HRK je 100% nepriznata za onaj dio nabavne vrijednosti koji prelazi 400.000 HRK;

2. Ne obračunavanje plaće u naravi, korištenje automobila za službene svrhe:

  • amortizacija osobnih automobila nabavne vrijednosti do 400.000 HRK je 70% priznata;
  • amortizacija osobnih automobila nabavne vrijednosti preko 400.000 HRK je 100% nepriznata za onaj dio nabavne vrijednosti koji prelazi 400.000 HRK;

3. Osobno vozilo se koristi za registriranu djelatnost:

  • amortizacija osobnog automobila koji se koristi za obavljanje registrirane djelatnosti (autoškole, taksi-službe, itd.) je 100% priznat rashod neovisno o nabavnoj vrijednosti.

Zaključak

Iz svega ranije navedenoga proizlazi da priznavanje troškova s aspekta poreza na dobit ovisi o tome na koji se način koriste automobili društava i obračunava li se za iste plaća u naravi. Prije svega, potrebno je razlikovati dva slučaja:

  1. Službeni se automobil koristi za privatne svrhe te društvo obračunava zaposleniku plaću u naravi. U tom slučaju, svi troškovi osim amortizacije iznosa koji prelazi 400.000 HRK nabavne vrijednosti, su porezno 100% priznati rashod.
  2. Službeni automobil koristi se samo u službene svrhe. On mora prije i nakon radnog vremena biti parkiran ispred sjedišta društva te se zaposlenici nemaju pravo njime koristiti u privatne svrhe, jer isto povlači obvezu obračuna plaće u naravi. Kod takvih automobila, većina troškova se tretira kao 70% porezno priznatih i 30% nepriznati troškovi, a zaposlenici su dužni voditi evidenciju kilometara.

 

Pročitajte još:

Financije

Financijske institucije troše i do 30% godišnjih proračuna na programe uvođenja promjena, ali nemaju koristi od toga.

Novosti

U travnju 2013. polovica građana troškove je podmirivala plaćom i zaduženjem (minusom) na računu. Je li ove godine situacija bolja MojPosao je istražio u...

Novosti

Postoji dobar razlog zašto su poslovna putovanja dokazano važna kada su poduzeća na dnu

Blog zona

Pokretanje novog posla ili dodavanje vjetra u leđa već postojećem zahtijeva minuciozno financijsko planiranje. Tablice i proračuni, praćenje ulaganja i povrata neki su od...

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.