Porast ostvarenih noćenja u Ogulinu

Prema statistikama iz sustava za praćenje i prijavu dolaska i odlaska turista eVisitor kao središnjeg elektroničkog sustava za područje grada Ogulina u prvoj polovici 2018. godine možemo donijeti samo dobre vijesti.

U prvih 20 dana srpnja na području grada Ogulina zabilježeno je 11,75% noćenja više nego je bilo prošle godine u istom periodu, te 15,1% dolazaka više. Najviše dolazaka i noćenja je zabilježeno u objektima u domaćinstvu, dolazaka 45,71% te noćenja 54,43%.

U prvih šest mjeseci 2018. godine je Ogulin zabilježio 17,82% ostvarenih noćenja više nego u prvih šest mjeseci u 2017. godini. Prosječno trajanje noćenja se u prvih šest mjeseci 2018. godine se također produžilo.

Što se tiče udjela turista prema dolascima, u 2018. godini je kao i u 2017. godini bilo više stranih u odnosu na domaće turiste. Međutim, pokazatelji za prvih šest mjeseci tekuće godine svjedoče trendu izjednačavanja broja domaćih i stranih turista. Kad se gledaju ostvarena noćenja bilo je nešto više domaćih turista koji su ostvarili noćenja na području grada Ogulina nego stranih, dok je 2017. godine situacija bila nešto drugačija te su u ostvarenim noćenjima prednjačili strani turisti.

Osim manjih izmjena u strukturi dolazaka turista kad uspoređujemo domaće i strane, gdje se ističe povećan interes i domaćih turista za Ogulin, u čemu sigurno uvelike doprinose i brojne manifestacije koje se održavaju ove godine, zamjetna je i manja izmjena po vrstama objekata u kojima turisti noće te je tako u prvoj polovici ove godine zamjetan porast ostvarenih noćenja u objektima  u domaćinstvu gdje je ostvareno više od 50% noćenja, dok su prošle godine tu primat imali hoteli. I dalje raste udio turista koji dolaze individualno te ih je više u odnosu na one koji dolaze agencijski.

U lipnju se već tradicionalno održavaju dvije velike manifestacije u Ogulinu koje privlače znatan broj turista, Ogulinski festival bajke te Igra kolo, koji također bilježe porast broja dolazaka i noćenja, te je tako manifestacija Igra kolo 2018. u odnosu na 2017. godinu imala porast broja ostvarenih noćenja 32,24%, dok je Ogulinski festival bajke zabilježio porast ostvarenih noćenja od 9,86%.

Podijeli

Odgovori

Top