Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Novosti

Porezni tretman isplate otpremnine

Ne oporezuju se otpremnine radi odlaska u mirovinu do 8.000,00 HRK, kao ni otpremnine zbog poslovno ili osobno uvjetovanih otkaza do visine od 6.400,00 HRK za svaku navršenu godinu staža provedenu kod poslodavca

Ne oporezuju se otpremnine radi odlaska u mirovinu do 8.000,00 HRK, kao ni otpremnine zbog poslovno ili osobno uvjetovanih otkaza do visine od 6.400,00 HRK za svaku navršenu godinu staža provedenu kod poslodavca

Svjedoci smo vremena u kojem su otkazi radnicima svakodnevnica, a u sretnijim okolnostima (ukoliko takve postoje kod otkaza) uz primljeni otkaz radnici prime i određene otpremnine. Porezni tretman isplate otpremnina možete pronaći u nastavku.

U članku 13. Pravilnika o porezu na dohodak su definirane neoporezive naknade, potpore, nagrade i druge neoporezive primitke te je između ostalog u točki 20. i 21. navedeno da se neoporezivo mogu isplatiti:

20. otpremnine prilikom odlaska u mirovinu do 8.000,00 kuna;

21. otpremnine zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza, prema Zakonu o radu, do visine 6.400,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca i otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti do visine 8.000,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca. Radom kod istog poslodavca smatra se i razdoblje rada kod prethodnog poslodavca, ako se, prema odredbama Zakona o radu, na novog poslodavca prenose ugovori o radu radnika koji rade u poduzeću ili dijelu poduzeća koje se statusnom promjenom ili pravnim poslom prenosi na novog poslodavca. Spomenuta odredba se na odgovarajući način primjenjuje i na ustanove i druge pravne osobe.

Međutim, želimo Vas upozoriti na sljedeće:

Kako je spomenuto iznad, ne oporezuju otpremnine radi odlaska u mirovinu do 8.000,00 HRK, kao ni otpremnine zbog poslovno ili osobno uvjetovanih otkaza do visine od 6.400,00 HRK za svaku navršenu godinu staža provedenu kod poslodavca, kao i otpremnine zbog ozljede na radu i profesionalne bolesti do visine od 8.000 HRK za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca.

U praksi smo često naišli na nepoznavanje poreznih i ostalih propisa koji reguliraju pitanje otpremnina, a jedna od uobičajenih pogrešaka je prikazana u sljedećem primjeru:

Primjer – Porezni tretman otpremnine prilikom sporazumnog raskida ugovora

Društvo A i računovođa potpisali su sporazumni raskid ugovora o radu. Novi računovođa je neoporezivo isplatio bivšem računovođi određeni iznos otpremnine.

Međutim, s aspekta Zakona o radu i Zakona o porezu na dohodak, nije moguće isplatiti neoporezivu otpremninu (neovisno kojeg iznosa) za sporazumni raskid ugovora o radu.

Porezna uprava je u nadzoru osporila neoporezivu isplatu ove otpremnine te su na nju obračunati doprinosi, porez i prirez te zatezna kamata.

Također, osim Zakona o porezu na dohodak, Zakon o radu cijelim nizom odredbi određuje kada i tko ima pravo na otpremninu, te je svakako korisno ili ga samostalno proučiti ili angažirati pravnog stručnjaka.

Naznačit ćemo sljedeće opće definicije koje su važne za porezni tretman otpremnine:

– poslovno uvjetovani otkaz – otkaz od strane poslodavca zbog prestanka potrebe za obavljanjem određenog posla zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga;

– osobno uvjetovani otkaz – otkaz od strane poslodavca zbog nemogućnosti radnika da uredno izvršava svoje obveze iz radnog odnosa zbog određenih trajnih osobina ili sposobnosti;

– poslovno i osobno uvjetovani otkaz dopušten je samo ako poslodavac ne može zaposliti radnika na nekim drugim poslovima (vrijedi samo ako poslodavac zapošljava 20 i više radnika);

– radnik kojem poslodavac otkazuje nakon dvije godine neprekidnog rada, osim ako se otkazuje iz razloga uvjetovanih ponašanjem radnika, ima pravo na otpremninu u iznosu koji se određuje s obzirom na dužinu prethodnog neprekidnog trajanja radnog odnosa s tim poslodavcem;

– otpremnina se sukladno Zakonu o radu ne smije ugovoriti, odnosno odrediti u iznosu manjem od jedne trećine prosječne mjesečne plaće koju je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca; s aspekta poreznih propisa, dopuštena je neoporeziva isplata otpremnine u iznosu od 6.400 HRK (8.000 HRK u slučaju profesionalne bolesti) za svaku godinu provedenu radeći kod poslodavca; naravno, može se isplatiti i veći iznos, ali razlika iznad neoporezivog podliježe porezu na dohodak.

Zaključak

Za kraj bi Vam savjetovali da se prilikom isplate otpremnina konzultirate sa svojim odvjetnikom i poreznim savjetnikom glede neoporezivosti otpremnina jer je ovo područje poprilično kompleksno i definirano sa više Zakona i mišljenja Porezne uprave.


Napisao

Pročitajte još:

Komentari

Excel je postao neizostavan alat u poslovnim okruženjima diljem svijeta zbog svoje sposobnosti organizacije, analize i prezentacije podataka u raznolikim industrijama.

Komentari

'Recite nam nešto o sebi' je pitanje koje nećete moći izbjeći ni na jednom intervjuu za posao.

Komunikacija

Konflikti su više nego samo nesporazumi, naime kod konflikata pojedinci osjećaju prijetnju sebi, te stoga ne možemo misliti kako će nestati sami od sebe.

Komentari

Viliam Prodan, uspješni poduzetnik, jedan je od naših najboljih rally vozača i višestruki rally prvak Hrvatske.

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.