Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Izdvojeno

Konačni obračun poreza na dodanu vrijednost

Konačni obračun poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) zakonska je obveza za sve porezne obveznike koji su upisani u registar obveznika PDV-a na Obrascu PDV-K i istu je potrebno ispuniti do kraja veljače tekuće za prethodnu kalendarsku godinu, odnosno do 28. veljače 2015. za 2014. godinu. Obveznik mora predati ovaj obračun nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom sjedištu odnosno prebivalištu. Ono što je zanimljivo je da ove godine posljednji put prijavljujete povrat poreza, odnosno u 2016. ukida se konačni obračun.

Što je PDV-K?

PDV-K je obrazac prijave konačne obveze poreza na dodanu vrijednost, kojeg su obvezni podnositi svi porezni obveznici koji se takvima smatraju sukladno odredbama Zakona i Pravilnika o PDV-u. Neovisno o tome što se u prijavama po obračunskim razdobljima obračunava i plaća stvarno nastali PDV, porezni obveznici dužni su sastaviti i Poreznoj upravi predati i konačni obračun PDV-a za razdoblje oporezivanja. U Zakonu je propisana kalendarska godina kao razdoblje oporezivanja, a ako je obveznik poslovao samo tijekom dijela godine, tada je razdoblje oporezivanja razdoblje poslovanja.
Konačni obračun PDV-a zbog prestanka poslovanja porezni obveznik, bez obzira radi li se o obvezniku koji je porez obračunavao i plaćao prema obavljenim isporukama ili o obvezniku koji je porez plaćao prema naplaćenim računima, a koji je prestao s poslovanjem, obvezan je podnijeti konačni obračun PDV-a u roku od 2 mjeseca od prestanka poslovanja.
Iznosi upisani u PDV-K mogu se u određenim situacijama razlikovati od podataka koji su prijavljeni u obračunskim razdobljima (naknadno pristigle fakture nakon 20.1. kada se predaje PDV prijava za prosinac prethodne godine, razlike u prijavljenim iznosima stjecanja s prijavljenim iznosima isporuke na strani drugog poduzeća i obrnuto te slično), ali u pravilu te razlike ne bi smjele biti velike i učestale.

Tko je obveznik podnošenja?

Zakonskim odredbama propisano je da obveznik PDV-a, mora predati nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svome sjedištu odnosno prebivalištu konačni obračun PDV-a na Obrascu PDV-K i to putem elektroničkog portala Porezne uprave (e-porezna). Porezni obveznik u smislu Zakona je svaka osoba koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost bez obzira na svrhu i rezultat obavljanja te djelatnosti.

Što se unosi u PDV-K?

Način popunjavanja obrasca PDV-K propisan je odredbama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost. Navedenim je definirano osam osnovnih točaka koje obrazac sadrži, a iste su raščlanjene na pod točke. Podaci koji se unose u PDV-K jesu:

  1. Transakcije u razdoblju oporezivanja koje ne podliježu oporezivanju te transakcijama koje su oslobođene PDV-a;
  2. Oporezive isporuke;
  3. Pretporez u primljenim isporukama;
  4. Obveza PDV-a u obračunskom razdoblju;
  5. Po prethodnom obračunu: neuplaćeni PDV do dana podnošenja ove prijave po prethodnom obračunu odnosno o pretplati PDV-a (poreznom kreditu) iz ranijeg obračunskog razdoblja;
  6. Ukupno razlika za uplatu ili za povrat;
  7. Iznos godišnjeg razmjernog odbitka pretporeza u postotku; te
  8. Ostali podaci (podaci o ispravku pretporeza, otuđenju ili stjecanju gospodarske cjeline, početku i prestanku obavljanja djelatnosti ako je razdoblje oporezivanja kraće od kalendarske godine te osnovica za obračun vlastite potrošnje za osobna vozila nabavljena do 31.12.2009.).

Novosti vezane za PDV-K

Najnovijim izmjenama Zakona i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost donesena je odredba da od 2016. godine više neće biti potrebno predavati konačni obračun PDV-a do kraja veljače (zadnji se predaje u veljači 2015.), čime se smanjuje administrativni teret. Drugim riječima, PDV obrazac za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine generalno zamjenjuje PDV–K te će sadržavati sve eventualne ispravke za prethodnu godinu.

Zaključak

Posljednji obračun konačnog PDV-a porezni obveznici dužni su elektroničkim putem predati Poreznoj upravi do 28. veljače 2015. godine, za 2014. godinu. U istom će biti potrebno unijeti sve podatke definirane Pravilnikom o PDV-u.

Napominjemo da se konačni obračun za 2015. više neće podnositi u skladu s prethodno navedenim zakonskim odredbama kao što je do sada bio slučaj, već će posljednji mjesečni obrazac za tekuću godinu sadržavati i moguće ispravke i predstavljati zamjenu za PDV-K.

Članak napisao Mazars Cinotti Consulting

Mazars Cinotti Audit, Mazars Cinotti Consulting i Mazars Cinotti Accounting su specijalizirana društva koja počivaju na principima profesionalnosti, te pružanja vrijednosti za novac našim klijentima.
Društva Mazars Cinotti su specijalizirana za pružanje revizijskih, poreznih, financijskih te računovodstveno – knjigovodstvenih usluga. Pokrivamo cijeli spektar usluga s navedenih područja te za iste posjedujemo potrebne licence te višegodišnje međunarodno i domaće iskustvo. Mazars Cinotti društva su članovi Mazars grupe. Mazars je međunarodna, neovisna organizacija specijalizirana u područjima poreza, revizije, računovodstva te pravnog i poslovnog savjetovanja (www.mazars.hr i www.mazars.com).

Tekstovi su informativnog karaktera te se isti ne bi trebali koristi za donošenje poslovnih odluka.

 

 


Pročitajte još:

Komentari

Excel je postao neizostavan alat u poslovnim okruženjima diljem svijeta zbog svoje sposobnosti organizacije, analize i prezentacije podataka u raznolikim industrijama.

Komentari

'Recite nam nešto o sebi' je pitanje koje nećete moći izbjeći ni na jednom intervjuu za posao.

Komunikacija

Konflikti su više nego samo nesporazumi, naime kod konflikata pojedinci osjećaju prijetnju sebi, te stoga ne možemo misliti kako će nestati sami od sebe.

Komentari

Viliam Prodan, uspješni poduzetnik, jedan je od naših najboljih rally vozača i višestruki rally prvak Hrvatske.

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.