Poslovni tržišni izazovi i rješenja za poduzeća

Uspješan i učinkovit nastup na tržištima nije moguć bez razumijevanja kupaca, poznavanja njihovih potreba, mišljenja i stavova, navika i kupovnog ponašanja, kao i odnosa prema konkurentskim proizvodima. Isto tako ne i bez komuniciranja, razvoja proizvoda i robnih marki, kao i razumijevanja međunarodnog poslovnog okruženja.

Istraživanje ponašanja kupaca, kao i njihovu percepciju prema novom proizvodu ”Seneni sir” Dobini su studenti proveli na predmetu Ponašanje klijenata, za poduzeće Mlekara Celeia d.o.o.

Svijest potrošača o poznavanju proizvoda, intenzivno tržišno komuniciranje pozitivnih svojstava, koristi i učinci samog sira, kao i poticanje kupovine lokalnog proizvoda, samo su neki od prijedloga i poslovnih ideja studenata, koje su u poduzeću Mlekara Celeia d.o.o. korisno upotrijebili za razvojno-marketinške aktivnosti i odluke u razvoju novog proizvoda ”Seneni sir”. Ovakvu vrstu suradnje u poduzeću Mlekara Celeia d.o.o. izuzetno podržavaju.

“Aplikativni zadaci koje su studenti pripremili u okviru percepcije prema novom proizvodu bili su kvalitetni i izuzetno korisni. Bilo je zanimljivo čitati zaključke istraživanja i vlastite inpute razmišljanja studenata koji su pokazali produbljen i angažirani rad. U procesu razvoja novog proizvoda ovovrsne su informacije o poznavanju ponašanja potrošača od značajne važnosti, naime samo se s njima možemo potpuno približiti korisnicima te im s tržišnim aktivnostima probuditi zanimanje te ih privući na kupovinu. Rezultati zadataka su nam pomogli tijekom razvoja novog proizvoda i u planiranju komunikacijskih aktivnosti. Tako je novi proizvod ”Seneni sir” uspješno ugledao svijetlo svijeta i sa smjernicama Dobinih studenata. Ovakva vrsta suradnje nije samo pozitivna za studente u stjecanju praktičnih znanja, već ima dodatnu vrijednost i za poduzeća jer sa sličnim istraživanjima ona mogu dobiti dragocjene i kvalitetne informacije o ponašanju potrošača,” na kraju suradnje kazala je mag. Aleksandra Zajc, voditeljica razvoja i tehnologije Mlekare Celeia d.o.o.

Značenje i sadržajne korake prilikom pripreme plana tržišnog komuniciranja pri uvođenju proizvoda, odnosno usluge na tržište, uvidjeli su slovenski i hrvatski studenti master programa Marketing i prodaja. Plan tržišnog komuniciranja su pripremili za usluge osiguranja od požara poduzeća Osiguranje Triglav d.d. i za robnu marku Pandora, hrvatskog poduzeća SF1 CLIPS d.o.o. Tako su stekli važna praktična tržišna znanja te istodobno odgovorili na pitanja analiziranog poduzeća. Takav način studija im omogućava da dobru praksu prijenose i u svoj rad u poduzeću u kojem su zaposleni. Suradnji ove vrste u poduzeću SF1 CLIPS d.o.o. izuzetno su naklonjeni.

“U našoj suradnji na predmetu Menadžment u prodaji i marketingu smo usvojili faze procesa planiranja prodaje i marketinga te upoznali važnost tržišnog komuniciranja kod uvođenja novog proizvoda na tržište i stvaranja pozitivne percepcije brenda Pandora na tržištu,” na završetku suradnje kazala je Tihana Zanoški Tenšek, voditeljica poslovanja SF1 CLIPS d.o.o.

 

Autorica  dr. Tina Vukasović

Podijeli

Odgovori

Top