Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Pravo

Postupak medijacije pred Centrom za medijaciju pri Hrvatskom uredu za osiguranje ključ je za efikasno rješavanje sporova

Svjetski dan rješavanja sukoba globalni je događaj namijenjen promicanju koncepta mirnog rješavanja sporova, koji se obilježava svakog trećeg četvrtka u listopadu

Svjetski dan rješavanja sukoba globalni je događaj namijenjen promicanju koncepta mirnog rješavanja sporova, koji se obilježava svakog trećeg četvrtka u listopadu. Udruga za rješavanje sukoba (ACR) iz SAD-a utemeljila je ovaj dan prvenstveno edukativnog značaja, kako bi se podigla razina svijesti i znanja o mogućnosti izvansudskog  rješavanja sporova, kao što je medijacija ali i arbitraža i drugih izvansudskih načina rješavanja sporova.

S ciljem podizanja svijesti o izvansudskim načinima rješavanja sporova povodom Svjetskog dana rješavanja sukoba 2023., Centar za medijaciju pri Hrvatskom uredu za osiguranje, kao ključna institucija koja promiče izvansudsko rješavanje sporova na području osiguranja te time podiže stupanj zaštite potrošača na višu razinu, želi podsjetiti osiguranike, ugovaratelje osiguranja i oštećene osobe na mogućnost besplatnog, izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova iz osigurateljnih i odštetnih odnosa. Ovaj jedinstveni mehanizam omogućuje potrošačima da izbjegnu sudske sporove i s njima povezane troškove. Pritom je važno istaknuti kako je postupak medijacije dobrovoljan kao i činjenicu da zahtjeva suglasnost obje strane za njegovo provođenje. Također, važno je napomenuti da je postupak medijacije u cijelosti povjerljiv te ga je moguće inicirati čak i tijekom čitavog trajanja sudskog postupka, uključujući i postupak povodom pravnog lijeka.

Postupak medijacije pokreće se podnošenjem prijedloga za provođenje medijacije Centru za medijaciju pri Hrvatskom uredu za osiguranje. Prijedlog se dostavlja suprotnoj strani koja ima rok od 15 dana od dana primitka prijedloga izjasniti se prihvaća li rješavanje spora medijacijom. Također, prijedlog za provođenje postupka medijacije moguće je podnijeti i putem elektroničke pošte popunjavanjem  online obrasca za medijaciju koji možete pronaći na sljedećoj poveznici  https://huo.hr/hr/zastita-potrosaca/centar-za-medijaciju, bez potrebe za prilaganjem dodatne dokumentacije.

Nakon što Centar za medijaciju zaprimi pristanak suprotne strane na prijedlog za provođenje medijacije, sastanak za medijaciju zakazuje se u roku od nekoliko dana. Komunikacija sa strankama odvija se putem elektroničke pošte te kroz telefonsku komunikaciju, kako bi se ubrzao cjelokupni proces. U sudskom postupku sve do pravomoćnog okončanja spora ishod postupka je neizvjestan, dok stranke u postupku medijacije sklapanjem nagodbe isključuju rizik od nepovoljne sudske odluke. Nadalje, postupak medijacije je izuzetno brz i efikasan postupak te pred Centrom za medijaciju pri Hrvatskom uredu za osiguranje u cijelosti besplatan za osiguranike, ugovaratelje osiguranja i oštećene osobe, bez obzira na ishod postupak. Većina postupaka medijacije dovršava se već tijekom prvog sastanka stranaka.

Ovakav pristup ne samo da pruža ekonomsku pogodnost građanima, nego i omogućuje brže i efikasnije rješavanje sporova bez potrebe za dugim i skupim sudskim postupcima. Osim toga, otvara vrata konstruktivnom dijalogu, artikulaciji stavova i postizanju obostrano zadovoljavajućeg rješenja između stranaka kako bi se postigao najbolji mogući ishod za sve uključene pri čemu Centar za medijaciju igra ključnu ulogu u olakšavanju ovog procesa.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja notificiralo je Centar za medijaciju pri Hrvatskom uredu za osiguranje kao ovlašteno tijelo za alternativno rješavanje potrošačkih sporova domaćih i prekograničnih online i offline potrošačkih sporova koji proizlaze iz osigurateljnih i odštetnih odnosa između potrošača s boravištem u Europskoj uniji i društva za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Centar za medijaciju pri Hrvatskom uredu za osiguranje od 2014. godine član je
 FIN-NET-a (Financial Dispute Resolution Network) – mreže nacionalnih institucija za izvansudsko rješavanje sporova (ADR – Alternative Dispute Resolution) u državama Europskog gospodarskog prostora (članice Europske unije te Island, Liechtenstein i Norveška) nadležnih za rješavanje sporova između potrošača i pružatelja financijskih usluga. Europska komisija 2001. godine osnovala je FIN–NET u svrhu omogućavanja što jednostavnijeg pristupa potrošača izvansudskim načinima rješavanja sporova u prekograničnim sporovima.


Pročitajte još:

Lifestyle

Postoje određene navike i osobine koje svi vrhunski vođe imaju, od kojih je Inc.com izabrao 12 najbitnijih.

Lifestyle

Vi ste odgovorni za sebe i morate odlučiti kako ćete živjeti, jer ako nećete vi tada će to učiniti netko drugi za vas.

Lifestyle

Blog Lifehack tvrdi da su ljudi koji piju kavu uspješniji.

Lifestyle

Uspješni ljudi znaju iskoristiti svoje vrijeme i ustaju rano. Ne zato što to rade svi uspješni ljudi, nego zato što je to mudro.

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.