Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Izdvojeno

Predaja godišnjih financijskih izvještaja

Kraj kalendarske godine zadaje glavobolje pojedinim računovođama kao i ostalima koji su zaduženi za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja i poreznih prijava. U nastavku su navedeni rokovi do kojih je potrebno predati određene financijske izvještaje, te neke pojedinosti vezane uz predaju istih.

Kraj kalendarske godine zadaje glavobolje pojedinim računovođama kao i ostalima koji su zaduženi za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja i poreznih prijava. U nastavku su navedeni rokovi do kojih je potrebno predati određene financijske izvještaje, te neke pojedinosti vezane uz predaju istih.

Godišnji financijski izvještaji – FINA

Za početak je bitno definirati da se financijski izvještaji sastavljaju i predaju iz dva razloga:

• za statističke i druge potrebe

• radi javne objave

Izvješća za statističke i druge potrebe treba predati u FINU do 31. ožujka sljedeće godine i to obrasce POD-BIL (bilanca), POD-RDG (račun dobiti i gubitka) i POD-DOP (dodatni podaci). Navedeni obrasci mogu se pronaći na stranicama FINA-e. Obveznici su svi poduzetnici obveznici poreza na dobit, uključujući i fizičke osobe i druge pravne osobe ako su obveznici navedenog poreza.

U svrhu javne objave, a do 30. lipnja, veliki i srednji poduzetnici trebaju u FINA-u predati financijski izvješća za 2012. godinu. Navedeno se odnosi na bilancu, RDG, bilješke, izvješće o promjenama kapitala i o novčanim tijekovima, te Revizorsko izvješće (ako su obveznici revizije). Mali poduzetnici također moraju predati financijska izvješća do 30. lipnja 2013. godine, a o tome više u nastavku.

Razvrstavanje na male, srednje i velike poduzetnike se provodi na temelju Zakona o računovodstvu ovisno o pokazateljima utvrđenim na zadnji dan poslovne godine koja prethodi poslovnoj godini za koju se sastavljaju financijski izvještaji (dakle, za određivanje veličine u 2012. primjenjuju se financijski izvještaji na 31.12.2011.).

Kod srednjih i velikih poduzetnika, osim veličine bitno je i da li je poduzetnik obveznik primjene HSFI ili MSFI-ja, te da li je obveznik revizije. Navedeno je bitno jer se razlikuju (ali neznatno) dokumenti koji se trebaju sastaviti i predati FINA-i. Nadalje, ako su srednji i veliki poduzetnici obveznici konsolidacije, dužni su 30. rujna predati konsolidirani godišnji financijski izvještaj radi javne objave za grupu. Prilikom predaje konsolidiranog izvještaja predaju se i svi ostali dokumenti kao i kod predaje pojedinačnog izvještaja, izuzev odluke o prijedlogu raspodjele dobitka ili pokriću gubitka.

Što se tiče malih poduzetnika, oni nisu dužni predavati izvještaj o novčanom toku ni izvještaj o promjenama kapitala. Svi potrebni obrasci za sastavljanje i predaju godišnjeg financijskog izvješća mogu se pronaći na stranicama FINA-e.

Poduzetnici kojima se poslovna godina razlikuje od kalendarske moraju godišnje financijske izvještaje za statističke i druge potrebe (bilanca, RDG i dodatni podaci) sastaviti i predati FINA-i do 31. ožujka 2013. godine. Pojedinačni godišnji financijski izvještaj i ostala dokumentacija radi javne objave sastavljaju i predaju Fini u roku od 6 mjeseci po proteku poslovne godine (npr. ako poslovna godina traje od 1. lipnja do 31. svibnja, izvještaji se predaju do 30. studenog)

Obračun i predaja poreznih prijava

Što se tiče poreznih prijava, u Poreznu upravu je potrebno do 30. travnja predati godišnju prijavu poreza na dobit (PD) i godišnju prijavu PDV-a (PDV-K). Obrtnici PDV-K moraju predati do 28. veljače.

Jedan od temeljnih zadataka pri izradi konačnog obračuna PDV-a je taj da treba utvrditi koji ulazni i izlazni računi ulaze u konačni obračun PDV-a. Trgovačka društva, proračunski korisnici, obrtnici „dobitaši“ i neprofitne organizacije imaju obvezu za PDV prilikom izdavanja računa, a pravo na priznavanje pretporeza ostvaruju po ulaznim računima. Jedino obrtnici „dohodaši“ utvrđuju obvezu i priznaju pretporez prema načelu blagajne, odnosno kada plate ili naplate račune na kojima je iskazan PDV, a zaključno do 31. prosinca.

Da podsjetimo, najznačajnije promjene Zakona i Pravilnika o PDV-u koja su se dogodila u ovoj godini i koja se odnose na sastavljanje obrazaca za ovu godinu su promjena opće stope PDV-a sa 23% na 25% i to od 1. ožujka 2012. godine. Nadalje, na određene skupine prehrambenih dobara (jestiva ulja i masti), dječja hrana, bijeli šećer (u kristalnom obliku), isporuka vode i dr. se od 1. ožujka plaća 10% PDV-a. Ista stopa se primjenjuje i na usluge pripremanja hrane i obavljanje usluga prehrane u ugostiteljskim objektima te pripremanje i usluživanje bezalkoholnih pića i napitaka u navedenim objektima.

Što se tiče prijave poreza na dobit (PD) i utvrđivanja porezne osnovice, bitno je pravilno utvrditi računovodstvenu dobit. Da bi navedena osnovica bila ispravno utvrđena, kroz godinu su prihodi i rashodi morali biti ispravno priznavani. Nadalje, kada se utvrdi računovodstvena dobit, onda se porezna osnovica povećava i smanjuje za određene stavke. Navedeno se opširnije može pronaći u Zakonu o porezu na dobit, članak 6. i 7., te u Pravilniku poreza na dobit, glava IV i V.

Novitet u Zakonu o porezu na dobit je mogućnost smanjenja porezne osnovice za iznos reinvestirane dobiti. Naime, ako društvo odluči povećati temeljni kapital iz ostvarene bruto dobiti, onda mu se za iznos reinvestirane dobiti smanjuje porezna osnovica. Na taj način je država htjela potaknuti investiranje i ojačati poziciju hrvatskih poduzeća.

Obračuni članskih doprinosa

Uz porezne prijave, poduzetnici obvezno predaju i prijave javnih davanja (članarina). Generalno se navedene članarine sastoje od doprinosa za općekorisnu funkciju šuma (OKFŠ), turističkih članarina i HGK doprinosa za javnu ovlast.

Bitno je naglasiti i nekoliko pozitivnih promjena koje su se dogodile 1. ožujka, a na koje treba obratiti pozornost prilikom sastavljanja i dostavljanja financijskih izvještaja.

Doprinos HGK, koji se utvrđuje prema ostvarenom ukupnom prihodu, obračunava se po smanjenoj stopi od 0,005 % (umjesto dosadašnjih 0,0056%). Dakako, za siječanj i veljaču se izračun vrši po stopi od 0,0056%, a za ostale mjesece se koristi promijenjena stopa od 0,005%.

Nadalje, izmjenom Zakona o šumama, smanjena je stopa naknade za općekorisne funkcije šuma. Umjesto „stare“ stope od 0,0525%, propisana je nova stopa od 0,0265 %. Stopa se obračunava na ukupan godišnji prihod.

Od 01. ožujka 2012. godine ukinuta je i obveza plaćanja spomeničke rente na ukupan prihod (koju su plaćali samo pojedini poduzetnici, prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara). Ostaje obveza plaćanja spomeničke rente po četvornom metru, koju plaćaju poduzetnici koji svoju djelatnost obavljaju na području koje se smatra kulturno-spomeničkom jezgrom.

Možda se neće uštedjeti značajan novac na navedenim promjenama, ali zašto bi platili nešto što ne trebamo?

Zaključak

Kraj poslovne godine bi trebao u pravilu značiti samo dovršavanje poslovnih procesa iz tekuće godine, te nastavljanje istih u idućoj poslovnoj godini. Ali, većinom to nije tako, već se na kraju godine povećava stres i nervoza, a sve zbog nedostatka vremena, odnosno činjenice da su se tokom godine određene stvari u poslovanju radile nepravilno. Zato posebno treba paziti da se financijski izvještaji sastave u skladu sa zakonskim propisima, te se na vrijeme predaju.

Kod sastavljanja poreznih prijava važno je paziti da se plati točno onoliko koliko trebamo, jer, kao što smo ranije naveli, zašto platiti nešto što nismo trebali. Ali, s druge strane, treba pripaziti da ne platimo manje, jer će nam to država gotovo sigurno „uzeti“, a na to ćemo platiti i zatezne kamate.

Ukoliko imate kakvih pitanja ili komentara vezanih za ovu ili neku drugu poslovnu temu, slobodno nas kontaktirajte.

Cinotti tim Vam želi puno osobnog i poslovnog uspjeha, te sretnu Novu 2013. godinu.

Vaš Cinotti tim

O autoru teksta:

Andrija Garofulić je prve godine svoje poslovne karijere proveo je u revizorskoj kući KPMG na poslovima računovodstva i poreznog savjetovanja. Tokom rada u računovodstvenom odjelu KPMG-u, bio je zadužen za sveukupno poslovanje nekoliko klijenata te povezane računovodstvene procedure. U poreznom odjelu KPMG-a bavio se poslovima poreznog savjetovanja, poreznih nadzora u sklopu revizije te izradom studija o transfernim cijenama. Od zaposlenja u Cinotti savjetovanju d.o.o. bavi se prvenstveno poreznim pregledima, poreznim savjetovanjem, te transfernim cijenama. Kao popratne aktivnosti ističemo procjene društava, reviziju statusnih promjene te povremeno računovodstveno savjetovanje klijenata.

Andrija trenutno polaže ispite za stjecanje certifikata za ovlaštenog računovođu Velike Britanije (ACCA).

Napisao

Preporučujemo

Poduzeća

Nord ima novu outlet prodavaonicu u Zagrebu, adresa je Zagrebačka cesta 217, a kupce čeka roba snižena i do 70 posto.

Edukacija

Prvi put u Hrvatskoj, od 18. do 19. rujna ove godine, u Zagrebu će se održati potpuno besplatni dvodnevni zdravstveno komunikacijski summit.

Turizam

U godinu dana, koliko je prošlo otkad je otvorio svoja vrata; Glamping Village Terma Tuhelj postao je prepoznatljiv među ljubiteljima luksuznog odmora, ali i...

Edukacija

Ivan Rado puno je poznatiji po svom nicku Malajski Tapir. Naš možda i najpoznatiji YouTube influencer i strastveni gamer, odustao je od karijere medicinskog...

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.