Prihodi 113,1 milijardu kuna, rashodi 130,5 milijardi [VIDEO]

Prihodi 113,1 milijardu kuna, rashodi 130,5 milijardi [VIDEO]

Prihodi državnog proračuna za 2014. planirani su na razini od 113,1 milijardu kuna, a rashodi u iznosu od 130,5 milijardi kuna, a planirani deficit državnog proračuna za 2014. iznosi gotovo 17,5 milijardi kuna, rekao je na današnjoj sjednici Vlade ministar financija Slavko Linić predstavljajući prijedlog proračuna za 2014. s projekcijama za 2015. i 2016. godinu.

Rast prihoda u idućoj godini temelji se prvenstveno na povećanju međustope PDV-a s 10 na 13 posto od 1. siječnja iduće godine, kao i viših prihoda uslijed fiskalizacije i viših trošarina na duhan. Da se planirani prihodi za 2014. ostvare trebat će i značajnije ubiranje dividendi iz trgovačkih društava, kao i jača disciplina u naplati poreznih prihoda, kazao je Linić.

Na rashodnoj najviše rastu obveze prema EU, i to za 4,4 milijarde kuna, ali i kamate na uvećani javni dug, rekao je ministar financija.

[infopunkt 7434 7]

Prijedlog proračuna za iduću godinu temeljen je na projekciji gospodarskog rasta od 1,3 posto, dok u 2015. Vlada očekuje rast BDP-a za 2,2 posto, a u 2016. do 2,5 posto.

[infopunkt 7434 2]

U projekciji za 2015. godinu prihodi državnog proračuna očekuju se na razini od 118,3 milijarde kuna, a 2016. na 122,8 milijardi kuna, dok se rashodi projiciraju na razini od 133,4 milijarde kuna u 2015. te 134,3 milijarde kuna u 2016. godini.

Sukladno tome, deficit državnog proračuna u 2015. trebao bi pasti na 15,1 milijardu kuna, a u 2016. godini na 11,5 milijardi kuna. Iskazano udjelom u BDP-u, manjak državnog proračuna u 2014. bit će 5 posto, u 2015. 4,2 posto, a 2016. godine 3 posto, naglasio je Linić.

Dodaju li se tome izvanproračunski korisnici i lokalna država, manjak opće države u 2014. iznosio bi 5,5 posto BDP-a, u 2015. bi bio 4,6 posto, a u 2016. oko 3,4 posto.

Projekcije pokazuju i da se javni dug na kraju 2013. očekuje u iznosu od 195,4 milijarde kuna ili 58,1 posto BDP-a, dok bi na kraju 2014. taj udio trebao dosegnuti 62 posto BDP-a.

To je veliki problem za Vladu jer osim prekomjernog deficita, morat ćemo se početi baviti i politikom smanjenja duga ispod 60 posto BDP-a, a jedini način smanjenja je kroz privatizaciju, rekao je Linić.

Daljnji rast javnog duga očekuje se i u 2015. godini, i to na 64,1 posto, a u 2016. na 64,7 posto.

[infopunkt 7434 6]

Vlada će uz prijedlog rebalansa za ovu i prijedlog proračuna za iduću godinu Saboru poslati i niz zakonskih prijedloga, uz ostalo i izmjene zakona o PDV-u i o porezu na dohodak.

[infopunkt 7434 3]

Podijeli

Odgovori

Top