Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Upravljanje biznisom

Problemi koji se javljaju u održavanju likvidnosti tvrtke

Analizom mjerila likvidnosti, a radi trajno održive likvidnosti, nameće se potreba racionalnog načina odlučivanja u kružnom tijeku nastanka obveza, naplate potraživanja i podmirivanja dospjelih obveza. Racionalan način odlučivanja odvija se u nekoliko faza. Dijagnosticiranjem i identificiranjem problema počinje prva. Tako na strani likvidne imovine možemo identificirati nekoliko teškoća.

Analizom mjerila likvidnosti, a radi trajno održive likvidnosti, nameće se potreba racionalnog načina odlučivanja u kružnom tijeku nastanka obveza, naplate potraživanja i podmirivanja dospjelih obveza. Racionalan način odlučivanja odvija se u nekoliko faza. Dijagnosticiranjem i identificiranjem problema počinje prva. Tako na strani likvidne imovine možemo identificirati nekoliko teškoća.

Primjerice, kod raspoložive gotovine problem je neusklađenosti raspoložive gotovine i kratkoročnih vrijednosnica s dospjelim obvezama.

Kada je riječ o potraživanjima, problem može biti prodaja robe s odgodom plaćanja koja nije u skladu s kreditnim mogućnostima poduzeća i problem popusta za promptno plaćanje koji ugrožavaju održavanje reproduktivne sposobnosti poslovanja.

Kod zaliha problem može biti prosječno vrijeme držanja robe na zalihama koji pokazuje da bi ono moralo biti kraće. Pokazatelji obrtaja zaliha koji su veći od onih u proizvodnoj grani mogu značiti i potencijalni nedostatak zaliha, a to može voditi riziku prepuštanja dijela kupaca (tržišta) konkurenciji.

Na strani kratkoročnih obveza možemo primjerice identificirati probleme nepoštovanja rokova isporuke sirovine i materijala za proizvodnju i nepostojanje politika plaćanja nabave da bi se iskoristio mogući popust za promptno plaćanje (s obzirom na manje i veće kupnje).

Problem neusklađenosti raspoložive gotovine i kratkoročno utrživih vrijednosnica s dospjelim obvezama problem je subjektivne odgovornosti financijskog menadžera. Taj se problem može kvantificirati oportunitetnim troškom držanja gotovine na računu poduzeća i izgubljenim popustom za promptno plaćanje, koji je veći od zarade na držanju kratkoročno unovčivih vrijednosnica. Alternativa je promjena financijskog menadžera.

Problem prodaje robe s odgodom plaćanja može se kvantificirati troškom više angažirane, ali i vezane gotovine u reprodukcijskom procesu poslovanja.

Problem popusta za promptno plaćanje kvantificira se u izgubljenom priljevu gotovine. Alternativa je za prvi problem smanjiti rokove odgode plaćanja i tražiti kupce na novim raspoloživim tržištima, a drugom je problemu alternativa ukinuti popuste za promptno plaćanje, zato što konkurencija ne daje nikakve popuste.

Problem držanja previše robe na zalihama možemo kvantificirati oportunitetnim troškom više vezane gotovine u zalihama. Alternativa je smanjiti prodajnu cijenu da bi se smanjile i brže obrtale zalihe.

Probleme nepoštovanja rokova isporuke sirovine i materijala za proizvodnju može se kvantificirati izgubljenim prihodom za nepravodobnu isporuku gotovih proizvoda kupcima zbog kašnjenja u proizvodnji, a problem neselektivne politike promptnog plaćanja nabave zbog različitih veličina kupnji može se kvantificirati negativnom razlikom između većih odljeva gotovine na neiskorišteni popust za promptno plaćanje manjih nabava od manjih odljeva gotovine na iskorišteni popust za promptno plaćanje većih nabava. Alternativa je za prvi problem izbor novih dobavljača za sirovine i materijal, a za drugi je problem alternativa promjena financijskog menadžera.


Napisao

Pročitajte još:

Lifestyle

Postoje određene navike i osobine koje svi vrhunski vođe imaju, od kojih je Inc.com izabrao 12 najbitnijih.

Lifestyle

Vi ste odgovorni za sebe i morate odlučiti kako ćete živjeti, jer ako nećete vi tada će to učiniti netko drugi za vas.

Lifestyle

Blog Lifehack tvrdi da su ljudi koji piju kavu uspješniji.

Lifestyle

Uspješni ljudi znaju iskoristiti svoje vrijeme i ustaju rano. Ne zato što to rade svi uspješni ljudi, nego zato što je to mudro.

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.