Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Izdvojeno

Prvo zaposlenje radnika – koje porezne pogodnosti ostvaruje poslodavac?

Poslodavci, znate li i koristite li olakšice za djelatnike koji se prvi put zapošljavaju? Još od 1. 1. 2009. godine uvedene su olakšice za poslodavce u slučaju da zapošljavaju radnika koji prvi put stječe status osiguranika u obveznom mirovinskom osiguranju. Ta olakšica regulirana je u čl. 20. st. 2. i st. 3. Zakona o doprinosima. Olakšica je propisana u obliku oslobođenja od obveze obračunavanja i uplate doprinosa na plaću, a poslodavac spomenutu pogodnost može koristiti u trajanju od jedne godine od dana zaposlenja.

Poslodavci, znate li i koristite li olakšice za djelatnike koji se prvi put zapošljavaju? Još od 1. 1. 2009. godine uvedene su olakšice za poslodavce u slučaju da zapošljavaju radnika koji prvi put stječe status osiguranika u obveznom mirovinskom osiguranju. Ta olakšica regulirana je u čl. 20. st. 2. i st. 3. Zakona o doprinosima. Olakšica je propisana u obliku oslobođenja od obveze obračunavanja i uplate doprinosa na plaću, a poslodavac spomenutu pogodnost može koristiti u trajanju od jedne godine od dana zaposlenja.

Kada možemo ostvariti olakšicu?

Olakšicu ostvarujemo za radnika koji se prvi put zapošljava, to jest koji u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje nema ni po kojoj osnovi evidentiran radni staž (oprez, od 17. veljače 2011. izmijenjen je dio Zakona o doprinosima pri određivanju ostvarenog mirovinskog staža koji utječe na definiciju osobe koja se prvi put zapošljava, pri čemu se uzima u obzir mirovinski staž ostvaren po bilo kojoj osnovi – čl. 16. st.3 Pravilnika o doprinosima koji je na snazi od 28. 2. 2011 godine).

Do 28. 2. 2011. osobom koja se prvi put zapošljava smatrala se osoba koja do prijave u matičnu evidenciju mirovinskog osiguranja nije imala evidentiran mirovinski staž po osnovi rada ili obavljanja samostalne djelatnosti. Iz tog proizlazi da je definicija osobe koja se prvi put zapošljava bila uže određena, pa tako na primjer mirovinski staž ostvaren temeljem drugog dohotka ili staž ostvaren temeljem roditeljstva koji se ne upisuju u radnu knjižicu nisu bili zapreka oslobađanju. No stupanjem na snagu novog pravilnika od 28. 2. 2011 osobom koja se prvi put zapošljava smatra se osoba koja ni po kojoj osnovi nema ni dana mirovinskog staža.

Za koje radnike poslodavac može iskoristiti olakšicu?

Olakšice možemo iskoristiti i za radnike koji su zaposleni na neodređeno, ali i za radnike koji su zaposleni na određeno vrijeme. Ako za radnika sklapamo više uzastopnih ugovora na određeno vrijeme, olakšicu koristimo dok ne istekne godina dana.

Za radnike koji su zaposleni na nepuno radno vrijeme također možemo koristiti olakšice. Ako imamo slučaj da radnik radi kod dva poslodavca istovremeno, što znači da kod svakog radi na nepuno radno vrijeme, oba poslodavca imaju pravo iskoristiti olakšicu za istog radnika za fond sati za koji mu isplaćuju plaću. U slučaju da stjecanje statusa osiguranika nije istovremeno kod dva poslodavca, drugi poslodavac nema pravo na olakšicu. To proizlazi iz činjenice da kada se radnik zapošljava kod drugog poslodavca već ima evidentiran radni staž. Olakšica se može ostvariti samo ako se u istom trenutku prijavljuje kod oba poslodavca.

Prelazak kod novog poslodavca

Za radnike koji prelaze kod novog poslodavca na temelju prijenosa ugovora o radu poslodavac također može koristiti olakšicu do isteka godine dana. U tu skupinu pripadaju i radnici upućeni na rad u inozemstvo. Za njih se također može koristiti olakšica, ali samo na mjesečnu osnovicu za plaćanje doprinosa, a određuje se na sljedeći način:

u slučaju radnika upućenih na rad u državu s kojom Hrvatska primjenjuje ugovor o socijalnom osiguranju mjesečna osnovica je određena u visini plaće koju bi izaslani radnik ostvario za iste ili slične poslove u Hrvatskoj, uvećane za 20 posto

u slučaju radnika upućenih na rad u državu s kojom Hrvatska ne primjenjuje ugovor o socijalnom osiguranju mjesečna osnovica je ugovorena plaća.

Kod radnika koji su primljeni na stručno usavršavanje (prema čl. 43. st. 1. i st. 3. Zakona o doprinosima) za rad u zanimanju za koje se školuju, poslodavac je godinu dana oslobođen obveze plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu. Doprinos za zapošljavanje takve osobe također ne plaća. Oslobođenje od plaćanja tih doprinosa vrijedi godinu dana od početka stručnog osposobljavanja. Ako ista osoba nakon isteka ugovora o stručnom usavršavanju sklopi ugovor o radu radi zasnivanja radnog odnosa s poslodavcem, poslodavac može također iskoristiti olakšicu, ali samo do isteka godine dana, što znači da se razdoblje stručnog usavršavanja bez zasnivanja radnog odnosa i razdoblje rada zbrajaju.

U sljedećem nastavku donosimo nove pogodnosti za poslodavce pri zapošljavanju.


Napisao

Pročitajte još:

Komentari

Excel je postao neizostavan alat u poslovnim okruženjima diljem svijeta zbog svoje sposobnosti organizacije, analize i prezentacije podataka u raznolikim industrijama.

Komentari

'Recite nam nešto o sebi' je pitanje koje nećete moći izbjeći ni na jednom intervjuu za posao.

Komunikacija

Konflikti su više nego samo nesporazumi, naime kod konflikata pojedinci osjećaju prijetnju sebi, te stoga ne možemo misliti kako će nestati sami od sebe.

Komentari

Viliam Prodan, uspješni poduzetnik, jedan je od naših najboljih rally vozača i višestruki rally prvak Hrvatske.

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.