Rast dividende, 17,50 kuna po dionici isplatit će se 20. srpnja 2018.

Sjednicom Glavne skupštine Adris grupe, održanom u Rovinju, završilo je održavanje godišnjih skupština društava u sastavu Grupe.

Obrazlažući prošlogodišnje poslovne rezultate i plan poslovanja za ovu godinu, predsjednik Uprave Adris grupe, mr. sc. Ante Vlahović, osvrnuo se na socio-ekonomske, pravno-političke i psihološke okolnosti u kojima živimo i poslujemo. Istaknuo je kako je Adris, u okolnostima pada konkurentnosti, izostanka nužno potrebnih strukturnih reformi i općeg negativnog stava prema poduzetništvu, nakon dovršene transformacije sustava, nastavio sa strateškim potezima na razini Grupe.

U skladu s objavljenim dnevnim redom, nakon što je Glavna skupština usvojila financijska izvješća za 2017. godinu, donijela je i odluku o upotrebi dobiti iz 2017. godine.

Kada je riječ o dividendnoj politici i daljnjem rastu vrijednosti kompanije, predsjednik Uprave, mr. sc. Ante Vlahović, istaknuo je da, uz jačanje i rast svih naših poslova, Adris vodi uravnoteženu dividendnu politiku koja omogućava daljnji rast i razvoj tvrtke. Dividenda je posljednjih pet godina rasla prosječno godišnje 25 posto (bez izvanredne dividende).

Za razliku od prosjeka kompanija na hrvatskom tržištu, omjer zaduženosti pokazuje visok investicijski potencijal  Grupe, što omogućuje nastavak ulaganja u rast i razvoj poslova i provođenje, kako je rekao, rastuće dividendne politike društva.

Završavajući svoje izlaganje o planovima Adrisa, Vlahović je rekao: „Uspjeh se u Hrvatskoj nikada nije družio s prevladavajućim hrvatskim mentalitetom. Nastavit ćemo ulagati, odabirati za tvrtku najbolje ljude i slijediti najbolje poslovne prakse. Adris, umjesto prosječnosti, izabire izvrsnost!“

Sukladno odluci Glavne skupštine o isplati dividende od 17,5 kuna po dionici, iz neraspoređene zadržane dobiti Društva izdvojit će se iznos od 287 milijuna kuna za isplatu dividende. Dividenda će biti isplaćena 20. srpnja 2018. godine, na račune imatelja dionica prema stanju i izvodu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan 29. lipnja 2018. Obračunati iznos dividende na vlastite dionice zadržava se u neraspoređenoj dobiti.

Podijeli

Odgovori

Top