Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Financije

Rezerviranja za rizike u jamstvenom roku umanjuje poreznu osnovicu!

Na porezima kradu loše firme i loši računovođe. Varanje na porezima zapravo nema nikakvog smisla. Navedeno vrijedi iz dva razloga… pročitajte nove savjete Cinotti revizijske kuće …

Na porezima kradu loše firme i loši računovođe. Varanje na porezima zapravo nema nikakvog smisla. Navedeno vrijedi iz dva razloga... pročitajte nove savjete Cinotti revizijske kuće ...

Prvi razlog je činjenica da ćete platiti velike kazne i zatezne kamate ukoliko budete uhvaćeni, a velika je vjerojatnost da jednom hoćete. Drugi je razlog činjenica da ukoliko dobro poznajete porezne zakone ili imate nekoga tko radi za vas, a specijaliziran je za navedeno područje, možete platiti manje poreza samo pridržavajući se poreznih zakona. Da, stvar je zaista tako jednostavna – platite manje poreza, a radite samo ono što zakon kaže.

Rezerviranja za rizike u jamstvenom (garantnom) roku

Prva, ali ne i jedina mogućnost da umanjite svoju poreznu osnovicu primjenjujući zakonske odredbe, gdje mislimo na osnovicu poreza na dobit, jest mogućnost da iskažete rezerviranja za rizike u jamstvenom (garantnom) roku.

Ukoliko ste društvo koje prodaje proizvode ili pruža određene usluge gdje pri prodaji navedenih proizvoda ili usluga dajete garanciju na određeni period (garanciju za otklanjanje nedostataka i dovođenje u ispravnu funkciju prodane robe i obavljenih usluga), potencijalne troškove koji će proizaći iz danih garancija možete sebi priznati kao porezno priznate troškove u razdoblju u kojem ste proizvod prodali ili obavili uslugu.

Logika navedenog priznavanja troškova za garancije leži u činjenici da je nepravedno troškovima popravka određenog proizvoda teretiti npr. iduću godinu (kada se kvar zaista i dogodi), dok smo mi taj proizvod prodali u ovoj godini i na temelju te prodaje ostvarili prihod. Dakle i prihod i trošak koji proizlazi iz prodaje određenog proizvoda, gdje se misli na trošak popravaka proizvoda u garantnom roku, treba proknjižiti i priznati u razdoblju kad je proizvod prodan.

Stoga prije sastavljanja završnog računa računovođa bi svakako trebao:

• utvrditi da li društvo daje jamstva (garancije) za prodaju robe i usluga

• utvrditi vjerojatnost nastanka troškova u sljedećem obračunskom razdoblju koji mogu nastati temeljem danih jamstava (garancije)

• iskazati rezerviranja za rizike u jamstvenom (garantnom) roku.

Zakonski okvir koji definira rezerviranja za rizike u jamstvenim (garantnom) roku

Članak 11. stavak 2. Zakona o porezu na dobit definira da se priznaju kao rashodi razdoblja rezerviranja za rizike i troškove na temelju zakona ili drugog propisa kao i rezerviranja koja su uvjetovana ugovorima (rezerviranja za otpremnine, rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava, rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima i rezerviranja za troškove po započetim sudskim sporovima).

Nadalje članak 36. Stavak 2. Pravilnika o porezu na dobit definira da su rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima, rezerviranja za troškove otklanjanja nedostataka u jamstvenim rokovima u visini utvrđenoj na temelju ugovora i prijašnjih iskustvenih spoznaja u svakoj od djelatnosti, ako ne postoji pravni temelj da se takvi izdatci naplate od treće osobe. Rezerviranja po toj osnovi ukidaju se u poreznom razdoblju u kojem istječu jamstveni rokovi.

Članak 36. Stavak 3. Pravilnika o porezu na dobit pod prijašnjim iskustvenim spoznajama iz stavka 2. razumijeva iskustva poreznog obveznika i iskustva drugih u sličnim djelatnostima i sličnim uvjetima. Ako nema iskustvenih spoznaja tada se rashodi rezerviranja utvrđuju na temelju pretpostavljenih budućih troškova, ovisno o vrijednosti i rokovima danih jamstava (što je svakako lošija varijanta, nego da imate povijesne podatke).

* * *  * * *  * * *

Primjer slijedi u nastavku, u sljedećem članku! Pratite nas na portalu i Facebook, Twitter i LinkedIn profilu!

Tekst je u suradnji s portalom www.profitiraj.hr/beta pripremio Cinotti Revizija/Savjetovanje/Računovodstvo


Napisao

Pročitajte još:

Komentari

Excel je postao neizostavan alat u poslovnim okruženjima diljem svijeta zbog svoje sposobnosti organizacije, analize i prezentacije podataka u raznolikim industrijama.

Komentari

'Recite nam nešto o sebi' je pitanje koje nećete moći izbjeći ni na jednom intervjuu za posao.

Komunikacija

Konflikti su više nego samo nesporazumi, naime kod konflikata pojedinci osjećaju prijetnju sebi, te stoga ne možemo misliti kako će nestati sami od sebe.

Komentari

Viliam Prodan, uspješni poduzetnik, jedan je od naših najboljih rally vozača i višestruki rally prvak Hrvatske.

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.