Samo 10 godina za ostvarenje Ciljeva održivog razvoja

PwC-ova analiza više od 1000 objavljenih izvješća kotiranih organizacija iz privatnog i javnog sektora ističe da je uz samo deset godina za ostvarenje Ciljeva održivog razvoja (Sustainable Development Goals – SDG) ostalo još mnogo posla ako želimo da poslovanje smisleno doprinese nacionalnim naporima.

PwC-ova godišnja procjena javnog izvještavanja o Ciljevima održivog razvoja procjenjuje razinu integracije ciljeva u vodstvo, poslovnu strategiju i izvješćivanje, kao pokazatelj ključnog doprinosa poslovanja u postizanju Vladinih preuzetih obveza u sljedećih deset godina.

Gotovo tri četvrtine (72 %) analiziranih organizacija spominje ove ciljeve u svojem javnom izvješćivanju, a nešto više od polovice u svojim godišnjim izvješćima. Samo 1 % ukupnog uzorka navodi kvantitativne mjere za prikaz svog napretka u ostvarenju ciljeva.

Protekle su četiri godine od kad je Ciljeve održivog razvoja jednoglasno ratificiralo svih 193 država članica UN-a kao univerzalni okvir za održivije načine života i poslovanja. Iako vlade diljem svijeta imaju krajnju odgovornost za ostvarivanje tih ciljeva, oni se ne mogu ostvariti bez podrške poslovnog sektora.

Unatoč dobroj osviještenosti, napredak u postizanju Ciljeva održivog razvoja, njih bi mogao potkopati nedostatak specifičnih podataka o ciljevima, mjerenju i široj poslovnoj integraciji. Napredak u izvještavanju o ciljevima koji su potrebni za ostvarenje ambicija nije na dovoljnoj razini, unatoč činjenici da ciljevi nude zajednički jezik i okvir za izgradnju transparentnijeg pogleda na probleme, napredak i razmjer potrebnih promjena. Samo 1 % analiziranih tvrtki mjere svoje rezultate u odnosu na specifične ciljeve vezane za Ciljeve održivog razvoja.

Od analiziranih tvrtki:

  • jedan od pet rukovoditelja spomenuo je Ciljeve održivog razvoja u svojim očekivanjima za sljedeću godinu, što pokazuje da ovi ciljevi dolaze na dnevni red uprava.
  • od tvrtki koje su spomenule Ciljeve održivog razvoja, 59 % spomenulo ih je kao dio svog izvješća o održivosti poslovanja, a samo ih je nešto više od polovice (51 %) spomenulo u svom godišnjem izvješću.
  • 14 % spominje konkretne ciljeve Ciljeva održivog razvoja: od toga ih je 39 % odredilo kvalitativne ciljeve, a 20 % kvantitativne ciljeve.
  • Samo 34 % od onih koji spominju Ciljeve održivog razvoja (25 % svih analiziranih tvrtki), učinilo je to u dijelovima izvješća koji se odnose na poslovnu strategiju.
  • Većina tvrtki navodi cilj Dostojanstven rad i ekonomski rast kao svoj fokus, ali ciljevi vezani za prirodne resurse ili blagostanje, koji su ključni za održivo poslovanje, zauzimaju nižu poziciju.

Podijeli

Odgovori

Top