Savjeti! Dohodak za koji ne treba podnijeti poreznu prijavu!

Savjeti! Dohodak za koji ne treba podnijeti poreznu prijavu!

Ako je uz dohodak koji je obvezno podnijeti poreznu prijavu, ostvaren i dohodak za koji nema obveze, taj dohodak nismo obvezni iskazati u poreznoj prijavi kao što je to bio slučaj u ranijim godinama.

Ako iz nekih razloga želimo prijaviti i dohodak za koji nismo obvezni podnijeti poreznu prijavu u tom slučaju moramo unijeti sve dohotke koje smo ostvarili u tom poreznom razdoblju. To će biti većinom biti slučaj kada ćemo tražiti povrat poreza.

Dohodak za koji ne treba podnijeti poreznu prijavu

• Plaća ostvarena kod jednog poslodavca ili više njih u različito vrijeme, ali samo pod uvjetom da kod prelaska drugom poslodavcu u toku mjeseca nisu oba poslodavca koristila osobni odbitak

• Mirovina samo od HZMO-a

• Dohodak od imovine, najma ako je plaćan predujam poreza po poreznom rješenju

• Dohodak od kapitala

• Dohodak od osiguranja

• Drugi dohodak

Mogući razlozi za podnošenje porezne prijave

• Neiskorišten pripadajući osobni odbitak

• Poravnanje poreznog opterećenja ako nije napravljen godišnji obračun

• Korištenje povećanog osobnog odbitka za porezne obveznike koji žive na područjima od posebne državne skrbi i brdsko-planinskim područjima

Porezni razredi za 2011.g.

• 12 % na iznos 43.200,00

• 25% na iznos 86.400,00

• 40 % iznad 129.600,00

Podijeli

Odgovori

Top