Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Poduzeća

Stabilni poslovni rezultati obilježili poslovanje Optima Telekoma u prvih devet mjeseci 2021.

U prvih devet mjeseci 2021. godine, Grupa je ostvarila neto dobit u iznosu od 0,5 mil HRK.

Optima Telekom Grupa je u prvih devet mjese­ci 2021. godine u odnosu na isti period pret­hodne godine ostvarila veću EBITDA-u prije jednokratnih stavki nakon najmova za 0,6% uz rast EBITDA marže od 0,3 postotna poena te ista iznosi 27,2%. Predmetna kretanja, u prvih devet mjeseci, primarno su rezultat većih pozitivnih utjecaja MSFI 16 uslijed sezonalnih efekata.

U prvih devet mjeseci 2021. godine bilježi se smanje­nje prihoda za 0,5% u odnosu na isti period prethodne godine, dok su konsolidirana kapitalna ulaganja u istom periodu iznosila 59,0 mil HRK. U prvih devet mjeseci 2021. godine, Grupa je ostvarila neto dobit u iznosu od 0,5 mil HRK.

U rezidencijalnom segmentu poslovanja u pr­vih devet mjeseci 2021. godine najveći naglasak stavljen je na očuvanje korisničke baze i rast njezine vrijednosti, ali je unatoč tome ukupan broj korisnika usluga (IPTV, Internet, JGU) na kraju trećeg kvartala 2021. u usporedbi s istim periodom prethodne godine manji za 8,2% što je u prvih devet mjeseci rezultiralo smanjenjem prihoda od telekomunikacija za 7,5%.

U poslovnom segmentu u prvih devet mjeseci 2021. godine ukupni prihod od ICT i telekomu­nikacijskih usluga bilježe rast od 1,4%. Od prodaje ICT rješenja i usluga u prvih devet mjeseci 2021. ostvaren je prihod od 11,2 mil HRK što predstavlja rast od 13,1% u odnosu na isti period prethodne godi­ne, dok su prihodi od telekomunikacijskih usluga u poslovnom segmentu u prvih devet mjeseci 2021. godine manji za 0,4% u odnosu na isti period prethodne godine.

Na razini prvih devet mjeseci, ukupni prihodi od vele­prodajnih usluga veći su za 50,3% u odnosu na ostvarene prihode u istom periodu prošle godine, a što je primarno rezultat porasta tranzitnog prometa između međunarodnih destinacija.

Konsolidirana kapitalna ulaganja u prvih devet mjeseci 2021. godine iznosila su 59,0 mil HRK od čega je 29,1 mil HRK uloženo u kapitalizaciju sadržaja, dok je u izgradnju optičke infrastruk­ture, pristupnu mrežu i jezgru mreže uloženo 8,3 mil HRK. Ulaganja u korisničku opremu za pružanje usluga rezidencijalnim i poslovnim korisnicima iznosila su 12,9 mil HRK. U sustave informacijskih teh­nologija uloženo je 8,6 mil HRK te u opća ulaganja 0,1 mil HRK.

Boris Batelić, predsjednik Uprave Optima Telekoma

Grupa je u prvih devet mjeseci 2021. godine ostvarila neto dobit u iznosu od 0,5 mil HRK pod utjecajem veće EBITDA-e, pozitivnog utjecaja financijskog rezultata i manjeg oporezivanja što je djelomično neutralizirano većom amortizacijom.

„U prvih devet mjeseci kompanija je stavila naglasak na očuvanje vrijednosti korisničke baze, povećanje kvalitete i brzine isporuke usluga te unaprjeđenje korisničkog iskustva. Sukladno globalnim trendovima eksponencijalno raste broj korisničkih interakcija putem digitalnih kanala i platformi koje kontinuiramo razvijamo i na koje se sve više oslanjamo, osobito u okviru procesa podrške korisnicima i prodaji. U prihodovnom dijelu želim istaknuti očuvanje velikog broja ugovora u segmentu poslovnih korisnika, što je vrlo izazovno za ostvariti u naglašeno kompetitivnom okruženju naše djelatnosti. Prodaja ICT usluga i rješenja kontinuirano raste te se sve snažnije pozicioniramo u tom segmentu. Pozitivnim trendovima značajno je pridonio i oporavak veleprodajnih prihoda.

Ostvareni poslovni rezultat je zasluga snažnog tima Optima Telekoma kojim se jako ponosim te se zahvaljujem svim zaposlenicima na srčanoj predanosti i motivaciji u radu.

Vezano uz proces prodaje Optima Telekoma, podsjećam da je u srpnju objavljeno da je Telemach Hrvatska d.o.o. potpisala ugovor o kupoprodaji 54,31 posto dionica Društva te da je finalizacija transakcije podložna regulatornim odobrenjima i drugim ugovorenim uvjetima“, izjavio je Boris Batelić, predsjednik Uprave Optima Telekoma.

Pročitajte još:

Financije

Danas su zaključili transakciju prodaje dionica Optime društvu Telemach Hrvatska d.o.o.

Poduzeća

Konsolidirana kapitalna ulaganja u prvih šest mjeseci 2021. godine iznosila su 39,6 mil HRK, a u drugom kvartalu 2021. iznosila su 17,3 mil HRK.

Računovodstvo, kontroling, porezi, financije

Nabava je u današnje vrijeme uistinu strateški čimbenik u profitabilnosti tvrtke, jer dobro upravljanje nabavom poduzeću omogućuje stratešku prednost.

Financije

Optima Telekom nastavlja bilježiti pozitivne trendove u segmentu prodaje ICT rješenja i usluga uz ostvareni prihod na godišnjoj razini od 11,8 mil HRK, ali...

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.