Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Energetika

Što vam sve treba za stjecanje statusa povlaštenog proizvođača energije?

Nastavak OIE kolumne o zakonskoj proceduri stjecanja statusa povlaštenog proizvođača električne energije slijedi: Nadležne institucije kojima se podnose opisani zahtjevi i koje te zahtjeve rješavaju su – Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (MINGORP), Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA), Hrvatski operator tržišta energije (HROTE), HEP-Operator prijenosnog sustava (HEP-OPS), HEP – Operator distribucijskog sustava (HEP-ODS), te Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (MZOPUG)…

Nastavak OIE kolumne o zakonskoj proceduri stjecanja statusa povlaštenog proizvođača električne energije slijedi: Nadležne institucije kojima se podnose opisani zahtjevi i koje te zahtjeve rješavaju su - Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (MINGORP), Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA), Hrvatski operator tržišta energije (HROTE), HEP-Operator prijenosnog sustava (HEP-OPS), HEP – Operator distribucijskog sustava (HEP-ODS), te Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (MZOPUG)...

nastavak kolumne

U sklopu zahtjeva za dobivanje određenih dozvola potrebno je niz kriterija određenih zakonskim aktima, pa je tako samo uz npr. prvi zahtjev – Zahtjev za prethodno energetsko odobrenje za izgradnju postrojenja – potrebno priložiti: izvadak iz katastarskog plana za katastarsku česticu na koju se postavlja ili gradi uređaj za ispitivanje potencijala obnovljivih izvora energije i/ili planira izgradnja postrojenja; izvadak iz sudskog registra, odnosno za fizičku osobu izvadak iz obrtnog registra u Republici Hrvatskoj ili potvrda o prebivalištu u Republici Hrvatskoj;

Uvijeti za predaju

Potvrdu porezne uprave o plaćanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i druga javna davanja; ovjerovljena izjava o nekažnjavanju pravne osobe i fizičke osobe u svezi sa sudjelovanjem u kriminalnoj organizaciji, korupciji, prijevari ili pranju novca, koju daje fizička osoba za sebe i/ili kao odgovorna osoba podnositelja zahtjeva; preliminarnu analizu opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehno-ekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja, za geotermalne elektrane i hidroelektrane grafički prilog koji sadrži skicu postavljanja i građenja uređaja na lokaciji za ispitivanje potencijala obnovljivih izvora energije s podacima o prostoru ispitivanja;

Za vjetroelektrane, grafički prilog u mjerilu 1:25000 u kojem je nositelj projekta definirao uži i širi prostor vjetroelektrane prema odredbama Pravilnika o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije, za vjetroelektrane; suglasnost za obavljanje ispitivanja središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove zračnog prometa, ako se lokacija na kojoj će se postaviti ili graditi uređaj za ispitivanje potencijala vjetra nalazi u blizini aerodroma; za vjetroelektrane, rješenje nadležnog tijela o tipskom projektu prema odredbama Zakona o gradnji za mjerni stup izdano toj pravnoj osobi ili ugovor s pravnom osobom kojoj je izdano rješenje o tipskom projektu o korištenju tog tipskog projekta, ako se uređaj za mjerenje potencijala vjetra gradi; ukoliko zahtijevani prostor ispitivanja zahvaća već ranije odobreni prostor ispitivanja, suglasnost nositelja projekta koji je već ranije ishodio prethodno odobrenje za dio prostora ispitivanja koji se preklapa.

Zbog složenosti zahtjeva i specifičnosti analiza potrebnih za završetak cijelog procesa stjecanja statusa povlaštenog proizvođača energije, za investitore koji nemaju prethodna iskustva s cijelim postupkom, preporuča se angažirati poduzeća specijaliziranja za pružanje savjetodavnih usluga iz područja obnovljivih izvora energije jer se na taj način vrše znatne uštedjeti na vremenu i resursima.

Napisao

Pročitajte još:

Energetika

Tvrtki Supernova projekti d.o.o. kao nositelju projekta dodijeljena su bespovratna sredstva za projekt povećanja korištenja obnovljivih izvora energije u vlastitim trgovačkim centrima u Hrvatskoj,...

Energetika

Šesta epizoda Koordinacije donosi priču o vjetroparku u Senju, sunčanoj elektrani na otoku Visu te elektrani na biomasu u Grubišnom Polju.

Edukacija

Strateški plan dakle predstavlja objedinjeni skup strateških i operativnih ciljeva i aktivnosti, potrebnih da bi tvrtka u budućnosti ostvarila željeni poslovni rezultat.

Edukacija

Strateški plan predstavlja objedinjeni skup strateških i operativnih ciljeva i aktivnosti, potrebnih da bi tvrtka u budućnosti ostvarila željeni poslovni rezultat.

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.