Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Novosti

Sustav nagrađivanja vjernosti kupaca

Na današnjem konkurentom tržištu, prodavatelji se na sve moguće načine pokušavaju izboriti za svakog kupca, u čemu značajnu ulogu imaju i programi vjernosti.

Na današnjem konkurentom tržištu, prodavatelji se na sve moguće načine pokušavaju izboriti za svakog kupca, u čemu značajnu ulogu imaju i programi vjernosti.

Programi vjernosti funkcioniraju na način da se kupac nagrađuje dodatnim proizvodima ili pravom na kupnju, a sve na temelju potrošnje koju ostvari kod prodavatelja u određenom vremenskom periodu.

S obzirom da se efekti programa vjernosti često protežu kroz više vremenski perioda (npr. kupnja u 2013., iskorištenje bodova u 2014. godini), bitno je razmišljati i o računovodstveno – poreznim efektima takvog postupanja.

Uobičajeni načini darivanja kupaca u okviru programa vjernosti

Nagrađivanje vjernosti najčešće se obavlja na dva sljedeća načina:

– uz kupnju dobara ili usluga se evidentiraju određeni bodovi kojima se ostvaruje određena razina popusta;

– uz kupnju dobara ili usluga se evidentiraju određeni bodovi kojima se ostvaruje određena razina besplatnih proizvoda.

Prilikom istoga, obveza je prodavatelja osigurati vjerodostojnu dokumentaciju o tome kako je kojem kupcu dodijelio određeni iznos bodova. Naime, ono što je za loyalty program bitno je da je dostupan svima, tj. da se daje svim kupcima pod istim uvjetima (više o tome u nastavku), a kako bi se to dokazalo prodavatelji obično bonove i bodove koje dodjeljuju kupcima prate putem serijskih brojeva.

Računovodstveno postupanje

S računovodstvenog aspekta, bitno je priznavanje prihoda od prodaje koje u sebi sadrži i određene bodove koji će biti iskorišteni od kupca. Naime, prilikom inicijalne kupnje, prodavač evidentira novac (ili potraživanje) od kupaca, te pripadajuće prihode, ali unutar tog novčanog priljeva (ili potraživanja) jedan dio iznosa se odnosi na besplatne proizvode koje će kupac u jednom trenutku moći iskoristiti.

Besplatni proizvodi znače da će prodavatelj u tom periodu faktički iskazati trošak prodane robe koji bi u pravilu trebao sučeliti sa određenim prihodom od prodaje. Kako u tom trenutku prodaje neće biti, nameće se logičan zaključak da takav trošak treba sučeliti sa inicijalnim prihodom od prodaje na temelju kojeg je pravo na popust ili besplatni proizvod i nastalo.

Samim time, kod inicijalne prodaje, dio prihoda se mora vremenski razgraničiti, tj. dio prihoda od prodaje će se evidentirati na odgođene prihode razdoblja, a koji će se ukinuti na redovne prihode u trenutku iskorištenja pogodnosti od strane kupca.

Navedeno postupanje je uz temeljno načelo sučeljavanja prihoda i rashoda uključeni u i tumačenje IFRIC 13 – programi nagrađivanja kupaca.

Porezni aspekti darivanja kupaca

S poreznog aspekta, treba razlikovati navedenu problematiku sa stajališta poreza na dohodak, poreza na dobit, te PDV-a.

Gledano s aspekta poreza na dohodak, postavlja se pitanje da li su odobreni popusti dohodak kupca? U pravilu takvi popusti nisu oporezivi jer su omogućeni svim članovima nekog kluba (obično loyalty klub) pod jednakim uvjetima pa onda se može tvrditi da imaju elemente nagradne igre ili natječaja.

S aspekta poreza na dobit, navedeni rashodi bi trebali biti porezno priznati jer u pravilu predstavljaju troškove promidžbe.

S aspekta PDV-a, ako nagrađivanje ima obilježje novčanog popusta, takav novčani popust odobren kupcu u trenutku izdavanja računa ne predstavlja poreznu osnovicu, tj. nije oporeziv PDV-om.

S druge strane, ako ćemo kupcu baš fizički darovati robu, tada na tako darovanu robu moramo obračunati PDV, kada je pretporez korišten na nabavci takve robe.

Primjer knjiženja – novčani popust

Drušvo „T“ d.o.o. u veljači prodalo je robe u vrijednosti od 100 000 kn sa PDV-om. Bodovi se dodijeljuju u visini od 5% od prodane vrijednosti, pa je društvo odobrilo 5 000 kn nagradnih bodova.  U ožujku je društvo prodalo robe u vrijednosti od 120 000 kn sa PDV-om i realizirano je 2 000 kn popusta odobrenih u veljači (u obliku popusta na računu – u primjeru radi praćenja iskazano odvojeno). Također, odobreno je novih 6 000 kn nagradnih bodova. Napomena: Bodovi se mogu iskoristiti najkasnije u roku od 60 dana od dana dodjele bodova.

Knjiženje bi bilo sljedeće:

Dakle, društvo bilježi potraživanje od kupaca, obvezu za PDV i prihod od prodaje te odgođene prihode u visini odobrenih popusta. Realizacijom popusta smanjuje odgođene prihode, ali i obvezu za PDV budući da je na računu iskazan popust. Može se zaključiti da je ovakav način odobravanja popusta povoljan za prodavatelja jer se umanjuje obveza plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

Besplatna roba ili usluge na temelju korištenja nagradnih bodova

Dodijeljeni nagradni bodovi mogu se iskoristiti i za dobivanje određenih dobara ili usluga bez naknade, dakle besplatno, u prodavaonicama istog  ili nekog drugog drušva.

Primjer: Društvo „G“ d.o.o. prodaje robu i za svakih potrošenih 20,00 kn kupcima na karticu pogodnosti dodijeljuje 1 bod. Sa prikupljenim bodovima kupci dobivaju određeni proizvod bez plaćanja, a svaki bod ima vrijednost 1 kune. Društvo je prodalo robe u vrijednosti od 200 000 kn sa PDV-om i izdalo 10 000 bodova, odnosno kuna popusta, a u istom razdoblju realizirano je 1 000 kn nagradnih bodova. Napomena: Bodovi se mogu iskoristiti najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana dodjele bodova.

Knjiženje bi bilo sljedeće:

Nagradni bodovi kada ih isporučuju druga društva

Poduzetnici svojim kupcima dobara ili usluga omogućuju da dobivene nagradne bodove realiziraju kupnjom kod drugog poduzetnika, prema izboru kupca. Društvo koje isporučuje dobra ili usluge na temelju nagradnih bodova mora društvu koje je izdalo bodove isporučiti račun, a isti mora biti plaćen u dogovorenom roku i prema  ugovorenim uvjetima. U ovakvim situacijama društvo koje izdaje nagradne bodove treba znati kako iskazati takav primljeni račun i koji je njegov porezni tretman.

Primjer: Drušvo „H“ d.o.o. prodaje usluge servisa kućanskih aparata i za svakih 50,00 kn prodanih usluga kupcima dodijeljuju po 1 bod koji vrijedi 1 kunu. Za određenu količinu skupljenih bodova kupci mogu kupiti određene proizvode društva „M“ d.o.o. Napomena: Bodovi se mogu iskoristiti najkasnije u roku od 3 mjeseca od dana dodjele bodova.

Društvo „H“ prodalo je usluga u vrijednosti 250 000 kn sa PDV-om i dodijelilo 5 000 bodova. U istom razdoblju društvo „M“ izdalo je račune u vrijednosti od 3 000 kn sa PDV-om društvu „H“ za isporuke nagrada prema realiziranim nagradnim bodovima. Nakon proteka roka za realizaciju nagradni bodovi se otpisuju.

Zaključak

Iz svega prethodno navedenog može se zaključiti kako odobravanjem naknadnih popusta ili isporukom dobara ili usluga bez naknade, prodavatelji privlače i zadržavaju svoje kupce.

Svakim odobravanjem nagradnih bodova otvara se mogućnost ponovne kupnje što povećava dobit društva, te samim time i prodajni potencijal.

Pri odluci prodavatelja o tome koju metodu nagrađivanja vjernosti kupaca koristiti, treba uzeti u obzir dugoročne učinke, kao i porezne i računovodstvene efekte navedene u samom članku.

________________________________________

Mazars Cinotti Audit, Mazars Cinotti Consulting i Mazars Cinotti Accounting su specijalizirana društva koja počivaju na principima profesionalnosti, te pružanja vrijednosti za novac našim klijentima.

Društva Mazars Cinotti su specijalizirana za pružanje revizijskih, poreznih, financijskih te računovodstveno – knjigovodstvenih usluga. Pokrivamo cijeli spektar usluga s navedenih područja te za iste posjedujemo potrebne licence te višegodišnje međunarodno i domaće iskustvo. Mazars Cinotti društva su članovi Mazars grupe. Mazars je međunarodna, neovisna organizacija specijalizirana u područjima poreza, revizije, računovodstva te pravnog i poslovnog savjetovanja (www.mazars.hr i www.mazars.com).

Tekstovi su informativnog karaktera te se isti ne bi trebali koristi za donošenje poslovnih odluka.


Napisao

Pročitajte još:

Lifestyle

Blog Lifehack tvrdi da su ljudi koji piju kavu uspješniji.

Komentari

Excel je postao neizostavan alat u poslovnim okruženjima diljem svijeta zbog svoje sposobnosti organizacije, analize i prezentacije podataka u raznolikim industrijama.

Komunikacija

Taj početni dojam nije uvijek najtočniji, ali ga je obično teško preokrenuti ili poništiti i često bude temelj za daljnji odnos između dvije osobe.

Ljudski resursi

Beznačajne sitnice, koju većina ignorira i dopušta da tijekom vremena izblijede, zapravo mogu biti jako važne u građenju karijere.

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.