Tehnologija i ispunjavanje poreznih obveza

Činjenica da poduzeća i vlade koriste tehnologiju u svrhu ispunjavanja poreznih obveza utječe na neprestano pojednostavljivanje i smanjivanje opterećenja poduzeća pri ispunjavanju poreznih obveza, navodi se u najnovijem izdanju izvješća Paying Taxes 2018, koje su pripremili Svjetska banka i PwC.

Izvješće otkriva da se vrijeme utrošeno na ispunjavanje poreznih obveza smanjilo za 5 sati na 240 sati, a broj uplata za jednu na 24 uplate. S obzirom na indeks broja postupaka nakon podnošenja porezne prijave, u 81 gospodarstvu porezni obveznici sami potaknu reviziju poreza na dobit svjesnim ispravljanjem prijave zbog običnih pogrešaka, dok u 51 gospodarstvu sa sustavom PDV-a, povrat PDV-a nije dostupan hipotetskom poduzeću korištenom u analizi, što ukazuje na to da u mnogim gospodarstvima postoji prostor za napredak u odnosu na postupke nakon podnošenja porezne prijave.

Kretanja ukupne stope poreza i doprinosa (TTCR, eng. Total Tax and Contribution Rate) gotovo i nema, uz povećanje od samo 0,1 postotnog boda na 40,5 %, pri čemu postoje određena povećanja poreza na dobit i poreza na promet.

U izvješću Paying Taxes 2018 razmatra se jednostavnost postupka plaćanja poreza u 190 gospodarstava. Za svako je gospodarstvo napravljen model oporezivanja poduzeća na temelju studije slučaja lokalnog poduzeća srednje veličine.

Nastavlja se značajan pad utrošenog vremena i broja uplata koje su potrebne za ispunjavanje obveza, u čemu je vidljiva povećana upotreba tehnologije. Vrijeme potrebno za ispunjavanje obveza u vezi s radnim porezima i porezom na dobit skraćeno je za 2 sata (na 61 sat za poreze na dobit te na 87 sati za poreze povezane s radom) u odnosu na prošlu godinu, pri čemu vrijeme ispunjavanja obveza poreza povezanih s radom bilježi najveće smanjenje tijekom svih godina istraživanja (od istraživanja Doing Business 2006). Elektroničko podnošenje poreznih prijava i plaćanje poreza, poboljšani porezni i računovodstveni programi i unaprijed ispunjene porezne prijave ključni su pokretači tog procesa.

Drugu godinu zaredom smanjio se broj poreznih uplata za otprilike jednu uplatu, najviše zbog poboljšanja mogućnosti elektroničkog podnošenja prijave i plaćanja, novih internetskih portala i većeg korištenja mrežnih sustava poreznih obveznika.

Globalni prosjek TTCR-a neznatno je porastao od posljednjeg istraživanja (Paying Taxes 2018: 40,5 %, Paying Taxes 2017: 40,4 %). Više gospodarstava bilježi porast TTCR-a nego što ih bilježi smanjenje – 52 naspram 36. Prvi put od 2004. godine, TTCR za poreze koji nisu porezi povezani s radom i porezi na dobit bilježi povećanje. Ostali porezi uključuju poreze na nekretnine, poreze na prometnice, pristojbe za zaštitu okoliša, komunalne naknade, poreze na promet nekretninama i ostale manje naknade.

Unatoč značajnim promjenama u prosječnim globalnim rezultatima, mnoga gospodarstva, posebice ona s nižim prihodima, sporije koriste cjelokupne prednosti tehnologije. Istraživanje također bilježi povećanje korištenja informacijskih sustava u stvarnom ili gotovo stvarnom vremenu, kojima se prate transakcije u poreznim upravama, a takve porezne uprave uključuju primjerice Rusiju, Republiku Koreju i Kinu.

Podaci u stvarnom vremenu omogućavaju poreznim upravama detaljno proučavanje transakcija u gotovo stvarnom vremenu, umjesto da se oslanjaju na revizije godišnjih poreznih prijava. Novi sustavi koji funkcioniraju u stvarnom vremenu mogu nakon uvođenja produžiti vrijeme ispunjavanja poreznih obveza, ali u budućnosti mogu smanjiti broj revizija ili ubrzati povrat PDV-a.

Postupci nakon podnošenja porezne prijave za porez na dodanu vrijednost (PDV) i porez na dobit, koji su u istraživanje uključeni posljednje dvije godine, mogu biti među najzahtjevnijim i najdugotrajnijim postupcima koje poduzeća moraju izvršiti radi ispunjavanja obveza. U nekim slučajevima, duljina postupaka može poduzećima uzrokovati kašnjenja u novčanom toku i kašnjenja administrativnih procesa dulja od jedne godine.

U izvješću se navodi da 162 gospodarstva imaju uveden sustav PDV-a, pri čemu je povrat PDV-a dostupan hipotetskom poduzeću korištenom u analizi u 107 gospodarstava. Povrat PDV-a nije dostupan u 51 gospodarstvu, poglavito u Južnoj Americi i Africi. U četiri gospodarstva kupnja industrijskog stroja oslobođena je plaćanja PDV-a. EU ostvaruje najbolje rezultate u odnosu na brzinu povrata PDV-a (i procese povezane s porezom na dobit), dok su u srednjoj Americi i na Bliskom istoku te na azijsko-pacifičkom području rezultati mješoviti, a Afrika i Južna Amerika zaostaju.

 

Podijeli

Odgovori

Top