U tekstilnoj i kožnoj industriji plaće porasle za 14%

Prema podacima servisa MojaPlaća u prvom kvartalu 2018. godine prosječna mjesečna neto plaća u Hrvatskoj je iznosila 5.596 kune, što je gotovo jednako kao u prethodnom kvartalu (5.586 kuna). U odnosu na isto razdoblje 2017. godine prosječna neto plaća je 3% viša.

Medijan* plaće je nešto niži i iznosi 5.000 kuna što znači da je veći broj ispitanika koji prima plaću manju od navedenog prosjeka nego onih ispitanika čija je plaća viša od njega.

Median (ili medijan)* je statistička vrijednost koja bolje odražava stvarno stanje. Matematički, to je broj koji razdvaja sortiranu listu brojeva točno na pola, čime se u praksi sprječava da na njegov iznos pretjerano utječu jako mali ili jako veliki iznosi plaća.

Pribrojimo li neto plaći bonuse, tada je visina prosječne mjesečne plaće 5.860 kuna što je također jednako kao u prethodnom promatranom razdoblju.

Što se tiče očekivanja, ispitanici u prosjeku očekuju neto plaću od 5.503 kune što je 2% niže u odnosu na prosječnu plaću u Hrvatskoj.

U prvom kvartalu 2018., osim kategorije top managementa, koji ima u prosjeku 130% višu plaću u odnosu na prosjek, najplaćenija zanimanja su ona iz područja tehnologije i razvoja (67% više od prosjeka), informacijskih tehnologija (+37%) i ljudskih potencijala (+32%).

Najmanje prosječne plaće imaju radnici u pomoćnim zanimanjima (-40%), tekstilnoj i kožnoj industriji (-37%) te radnici u uslužnim djelatnostima (-31%). Radnici u jednoj od najpopularnijih kategorija, Turizma i ugostiteljstva, imaju u prosjeku 18% nižu plaću od prosjeka.

U tekstilnoj i kožnoj industriji, u odnosu na isto razdoblje prošle godine, plaće su porasle za 14%. U ostalim najmanje plaćenim kategorijama plaće su tek neznatno porasle.

Muškarci i dalje više plaćeni

U posljednja tri mjeseca muškarci su imali u prosjeku 13% višu plaću od žena. Muškarci su u prosjeku zarađivali 5.952 kuna, dok su žene zarađivale u prosjeku 5.253 kuna. U odnosu na prethodni kvartal prosječna mjesečna neto plaća i muškaraca i žena ostala je ista.

Stupanj obrazovanja uvelike utječe na visinu plaće

Osobe sa završenim fakultetom imaju u prosjeku 48% višu plaću u odnosu na osobe sa srednjoškolskim obrazovanjem, a 23% višu plaću od prosječne. Završeni magisterij ili doktorat povećava plaću u prosjeku za čak 96% u odnosu na srednju stručnu spremu.

U odnosu na prosječnu plaću u istraživanju, ispitanici sa srednjom stručnom spremom imaju prosječno 17% nižu plaću, dok ispitanici s postdiplomskim ili MBA školom imaju 62% višu plaću od prosjeka. Ispitanici s višom stručnom spremom imaju 7% višu plaću od prosjeka, ali 29% višu od ispitanika sa srednjom stručnom spremom.

Najbolje plaćaju privatne tvrtke u stranom vlasništvu

Visina plaća ovisi i o vlasničkoj strukturi tvrtke, stoga su plaće u privatnim tvrtkama u stranom vlasništvu 11% više od prosjeka i iznose u prosjeku 6.214 kune, dok su plaće u tvrtkama u pretežno domaćem vlasništvu najniže i iznose 5.344 kune (4% manje od prosjeka).

Prosječna plaća u tvrtkama u državnom vlasništvu veća je 3% od prosjeka i iznosi 5.769 kuna, dok su plaće u javnoj i lokalnoj samoupravi jednake prosjeku i iznose 5.622 kune.

Rad u velikoj tvrtki znači i veću plaću

U tvrtkama s manje od 10 zaposlenih prosječna plaća je 11% ispod prosjeka i iznosi 4.968 kuna, dok je u tvrtkama do 19 zaposlenika plaća 4% niža od prosjeka i iznosi 5.372 kuna.

Prosječna plaća u tvrtkama s 20 do 49 zaposlenika iznosi 5.711 kuna i 2% je viša od prosjeka. Najviša prosječna plaća je u tvrtkama većim od 1.000 zaposlenika; 5% viša od prosjeka i iznosi 5.870 kuna.

Plaća je i dalje najviša u Gradu Zagrebu

Gledano prema županijama, najniže plaće u prvom kvartalu 2018. zabilježene su u Brodsko-posavskoj (-19%), Virovitičko-podravskoj (-19%) te Koprivničko-križevačkoj županiji (-15%).

Sukladno očekivanjima, najviša prosječna plaća zabilježena je u Gradu Zagrebu i to 13% iznad prosjeka te iznosi 6.503 kune. Nakon Grada Zagreba slijedi Istarska županija gdje su plaće jednake prosjeku.

Prosječne plaće po županijama možete pogledati na linku: http://www.mojaplaca.hr/partner/region-list

Beneficije

Najviše zaposlenika kao beneficiju prima naknadu za putne troškove (39%). Mobilni telefon za osobnu upotrebu ima četvrtina zaposlenih (23%), a omogućen parking (u potpunosti ili djelomično subvencioniran) njih 19%. Bonus za obljetnice provedene u tvrtki (npr. nakon 10 godina rada) ima 18% ispitanika, a besplatno piće njih 16%. Četvrtina ispitanika (26%) nema dodatnih pogodnosti na poslu.

Podijeli

Odgovori

Top