Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

EU fondovi

Trebate web stranicu ili web shop? Vaučeri čekaju!

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta pozvalo je petak, 6. srpnja, mikro, male i srednje poduzetnike da prijave projekte za dodjelu bespovratnih sredstva putem vaučera za izradu ili unaprjeđenje web stranica te e-commerce ili m-commerce rješenja.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta pozvalo je petak, 6. srpnja, mikro, male i srednje poduzetnike da prijave projekte za dodjelu bespovratnih sredstva putem vaučera za izradu ili unaprjeđenje web stranica te e-commerce ili m-commerce rješenja. Riječ je o mjeri WWW vaučeri za MSP-ove namijenjenoj jačanju konkuretnosti mikro, malog i srednjeg poduzetništva u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014. – 2020.

Cilj je potaknuti mikro, male i srednje poduzetnike na primjenu i poboljšanje internetskih marketinških rješenja u prezentiranju i prodaji svojih proizvoda i usluga kako bi se postigla njihova veća vidljivost, ojačala tržišna pozicija te povećala konkurentnost MSP-ova.

Za ovaj poziv raspoloživo je ukupno 15,2 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Prijave projekata počet će se zaprimati 13. kolovoza u 11 sati u elektroničkom obliku putem sustava eFondovi, a baspovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka u obliku vaučera do iskorištenja raspoloživih sredstava, odnosno do zatvaranja poziva 29. lipnja 2020. godine.

Vaučeri predstavljaju poseban postupak dodjele bespovratnih sredstava prihvatljivim prijaviteljima u svrhu nabave usluga ili nematerijalnih proizvoda od pružatelja usluga odabranih za tu svrhu, s namjerom unaprjeđenja njihova poslovanja. Iznos vaučera ne može biti manji od 15 tisuća kuna, niti veći od 100 tisuća kuna.

Projektni prijedlozi se obrađuju i ocjenjuju prema redoslijedu po kojem su predani, a istim
redoslijedom se i dodjeljuju vaučeri, ovisno o ishodu vrednovanja projektnih prijedloga, do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Intenzitet potpore ovisi o indeksu razvijenosti

Intenzitet potpore ovisi o tome u koju je grupu prema indeksu razvijenosti razvrstana jedinica područne (regionalne) samouprave u kojoj je prijavitelj registriran. Poduzećima iz prve skupine financirat će se do 85 posto prihvatljivih troškova, iz druge skupine do 80 posto, iz treće 75 posto, a iz četvrte 70 posto.

 • Prva skupina: Bjelovarsko-bilogorska županija, Brodsko-posavska županija, Ličko-senjska županija, Sisačko-moslavačka županija, Virovitičko-podravska županija i Vukovarsko-srijemska županija.
 • Druga skupina: Karlovačka županija, Koprivničko-križevačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Osječko-baranjska županija, Požeško-slavonska županija i Šibensko-kninska županija.
 • Treća skupina: Međimurska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Varaždinska županija i Zadarska županija.
 • Četvrta skupina: Dubrovačko-neretvanska županija, Grad Zagreb, Istarska županija, Primorsko-goranska županija i Zagrebačka županija.

Prijavitelj se obvezuje iz vlastitih sredstava ili vanjskim financiranjem (svime što ne predstavlja sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova) osigurati sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova projektnog prijedloga i iznosa bespovratnih sredstava dodijeljenih u okviru ovog Poziva te sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova unutar projektnog prijedloga.

Koja su ulaganja dozvoljena

U okviru poziva može se financirati izrada odnosno unaprjeđenje (jedne ili više domena) web stranice ili digitalnog rješenja namijenjenog trgovini preko interneta (e-commerce ili m-commerce).

Projektni prijedlog mora sadržavati jedan ili više prihvatljivih troškova iz obvezne kategorije;

Izrada poslovnih web stranica;

 • Unapređenje poslovnih web stranica uključujući prilagodbu za mobilne telefone i tablete;
 • Izrada i/ili unapređenje web shopa s implementacijom online metode plaćanja.

Uz barem jedan prihvatljivi trošak iz obvezne kategorije troškova, projektni prijedlog može sadržavati jedan ili više povezanih prihvatljivih troškova:

 • Usluga optimizacije domena (preglednost i upotrebljivost weba, internetska komunikacija, analiza konkurentnosti i pozicioniranja virtualnog tržišta, profila kupaca i trendova pretraživanja, web analitika);
 • Izrada aplikacija i rješenja za mobilnu trgovinu (mobilni bonovi, kuponi i kartice lojalnosti);
 • Troškovi najma domene, servera i/ili cloud usluga za potrebe provedbe aktivnosti do godine dana od dana isporuke usluge (kao dio isporuke usluge od istog pružatelja usluge).

U jednom projektnom prijedlogu prijavitelj može tražiti izdavanje vaučera za usluge koje obuhvaćaju više aktivnosti, ali samo kod jednog pružatelja usluga. Jedan vaučer nije moguće izdati za sufinanciranje usluga više pružatelja usluga.

Po ovom Pozivu ne mogu se financirati aktivnosti povezane s izradom, razvojem ili nabavom informacijsko-komunikacijskih (IKT) poslovnih rješenja (software, hardware, cloud) namijenjenih optimiziranju poslovanja, poslovnih procesa ili proizvodnje, niti implementacija, prilagodba ili integracija poslovnih rješenja s postojećim ili novim IKT sustavom.

Da bi bile prihvatljive, sve aktivnosti moraju biti usmjerene k ostvarenju zacrtanih rezultata projekta koji doprinose ostvarenju ciljeva poziva.

Neprihvatljivi troškovi su PDV, troškovi pripreme dokumentacije za prijavu, troškovi materijalne imovine (hardver), troškovi vezani uz održavanje postojećeg softvera, troškovi upravljanja projektom, kamate na dug, plaće, doprinosi, otpremnine i bonusi za zaposlene, kazne, financijske globe i sudski troškovi, operativni troškovi, gubici nastali tečajnim razlikama, bankovni troškovi, troškovi osiguranja…

Rok provedbe ograničen na 12 mjeseci

Jednom prijavitelju može biti dodijeljena samo jedna potpora/vaučer, a iznos potpore male vrijednosti dodijeljen pojedinom poduzetniku mora biti u skladu s ograničenjima propisanim pravilima Europske unije o dodjeli de minimis potpora.

Prijavitelj po predmetnom Pozivu u postupku dodjele vaučerskih bespovratnih sredstava može imati samo jedan projektni prijedlog. Po završetku postupka dodjele, u slučaju da bude odbijen, prijavitelj može podnijeti novi projektni prijedlog.

Provedba projekta ne smije započeti prije izdavanja vaučera. Početkom provedbe projekta smatra se datum izdavanja vaučera, a razdoblje provedbe ne smije trajati duže od 12 mjeseci od početka provedbe projekta.

Razdoblje prihvatljivosti troškova također započinje datumom izdavanja vaučera, a završava 30 dana nakon završetka provedbe projekta odnosno najviše 12 mjeseci od datuma izdavanja vaučera.

Na pozive mogu javiti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća.

 • Mikro poduzeća definiraju se kao poduzeća s manje od 10 zaposlenih i godišnjim prometom ili ukupnom godišnjom bilancom koja ne premašuje 2 milijuna eura;
 • Mala poduzeća definiraju se kao poduzeća s manje od 50 zaposlenika i godišnjim prometom ili ukupnom godišnjom bilancom koja ne premašuje 10 milijuna eura;
 • Srednja poduzeća definiraju se kao poduzeća s manje od 250 zaposlenika i godišnjim prometom koji ne premašuje 50 milijuna eura ili ukupnom godišnjom bilancom koja ne premašuje 43 milijuna eura.
 • Prihvatljivi pružatelji usluga su pravne ili fizičke osoba koja je registrirana za pružanje usluga iz područja informacija i komunikacija. Pružatelj usluga mora dokazati da može pružiti uslugu referencama za pružene usluge iz područja informacija i komunikacija prema najmanje tri klijenta.

Rezultati projekta održivi tri godine nakon završetka provedbe

Prijavitelji moraju osigurati održivost rezultata projekta odnosno održavati funkcionalnosti web stranice/a (domene/a) koja je predmet projektnog prijedloga tri godine nakon završetka provedbe. Iznosi koji su u ime projekta nepropisno isplaćeni, vraćaju se u Državni proračun razmjerno razdoblju u kojemu ovi zahtjevi nisu bili ispunjeni.

Nakon dodjele vaučera Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta prati postiže li projekt utvrđene ciljeve i rezultate dok HAMAG-BICRO provjerava provodi li se projekt u skladu s odredbama vaučera. Ministarstvo i HAMAG-BICRO imaju pravo u bilo koje vrijeme, najkasnije do isteka pet godina od dana potpune isplate korisniku, provjeravati je li usluga doista isporučena i je li odgovarajuće kvalitete (koju je pružatelj usluge jamčio).

Pročitajte još:

EU fondovi

Od 3. do 25. studenog održat će se infodani na temu dodjele bespovratnih sredstava za projekte iz područja inovacija zelene industrije i plavog rasta te...

EU fondovi

Program “Business Development and Innovation Croatia“, financiran iz norveške darovnice, dio je EGP financijskog mehanizma i Norveškog financijskog mehanizma (EEA and Norway Grants), nudi...

EU fondovi

Ministrica dr.sc. Nada Šikić predstavila je u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava Program aktivacije žena u lokalnoj zajednici „Zaželi!“. Zapošljavanje će se provoditi u...

EU fondovi

Eurokonzalting, u suradnji s Obrtničkom komorom Istarske županije i Hrvatskom gospodarskom komorom, Županijskom komorom Pula organizirao je 09. listopada 2015. godine predavanje za sudionike...

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.