Tvrtke u državnom vlasništvu s 1,7 milijardi kuna neto dobiti

Tvrtke u državnom vlasništvu s 1,7 milijardi kuna neto dobiti

Iz Fine napominju kako je to rezultat prvenstveno pozitivnog poslovanja najvećih državnih tvrtki koje su u 2013. poslovale pozitivno u odnosu na 2012. godinu kada su poslovale s velikim gubicima.

Kao primjer iz Fine navode HEP proizvodnju sa gotovo 600 milijuna kuna dobiti u prošloj godini (u 2012. gubitak od 6 milijuna kuna), zatim HRT sa 43 milijuna kuna dobiti (29 milijuna kuna gubitka u 2012.) te Zagrebački Holding sa 31 milijun kuna dobiti u odnosu na 2012. godinu u kojoj su iskazali gubitak od 365 milijuna kuna.

U tvrtkama u državnom vlasništvu lani je bilo zaposleno 109.057 radnika koji su ostvarili ukupne prihode od 62,6 milijardi kuna, 3,4 milijarde kuna dobiti razdoblja, 1,7 milijardi kuna gubitka razdoblja i 1,7 milijardi kuna neto dobiti.

Poduzetnici u državnom vlasništvu su u odnosu na 2012. smanjili broj zaposlenih za 0,3 posto, povećali ukupne prihode za 8,5 posto, povećali dobit razdoblja za čak 121,6 posto, smanjili gubitke razdoblja za 34,9 posto i ostvarili pozitivan konačan financijski rezultat tj. neto dobit od 1,7 milijardi kuna.

Tvrtke u državnom vlasništvu u 2013. godini sudjelovali su sa 0,8 posto u broju poduzetnika, 13,1 posto u broju zaposlenih, 10,2 posto u ukupnim prihodima, 11,1 posto u dobiti razdoblja, 6,3 posto u gubitku razdoblja, a sa 47,4 posto u neto dobiti.

Zaposleni kod poduzetnika u državnom vlasništvu primili su najveće prosječne mjesečne neto plaće koje su u 2013. godini iznosile 6.128 kuna, što je za 28,3 posto više od prosjeka kod svih poduzetnika, od 4.778 kuna.

Privatni sektor, navode iz Fine, ima najznačajniju ulogu u poslovanju poduzetnika u 2013. godini, jer je sudjelovao sa 98 posto udjela u broju poduzetnika, 75,7 posto u broju zaposlenih, 73,8 posto u ukupnom prihodu, 76,5 posto u dobiti razdoblja, a 73,9 posto u gubitku razdoblja.

Istodobno su zaposleni u privatnom sektoru, kao i proteklih godina, primili manje prosječne mjesečne neto plaće od prosjeka gospodarstva. Tako su prosječne mjesečne neto plaće privatnog sektora lani bile 4.415 kuna, što je 7,6 posto manje od prosjeka za zaposlene svih poduzetnika.

Ukupno su hrvatski poduzetnici, obveznici poreza na dobit (bez banaka, osiguravajućih društava i drugih financijskih institucija), njih 101.191 u 2013. godini ostvarili ukupan prihod od 612,4 milijardi kuna (povećanje od 1,7 posto), ukupne rashode od 605 milijardi kuna (porast od 1,7 posto) te 3,5 milijardi kuna neto dobiti što je pak porast od 27,1 posto u odnosu na ostvarenu neto dobit u 2012.

Dobit razdoblja, u iznosu od 30,4 milijarde kuna, u 2013. godini ostvarilo je 61.730 ili 61 posto poduzetnika, dok je gubitke razdoblja ukupne vrijednosti 26,9 milijardi kuna, iskazalo 39.461 poduzetnika ili njih 39 posto. Konsolidirani financijski rezultat – neto dobiti od 3,5 milijardi kuna veći je za 27,1 posto u odnosu na godinu prije.

Podijeli

Odgovori

Top