U 2010. godini smanjena rentabilnost prometa, ukupne imovine i vlastitog kapitala

U 2010. godini smanjena rentabilnost prometa, ukupne imovine i vlastitog kapitala

Poslovni rezultati (ukupan prihod, ukupan rashod, dobit prije i poslije oporezivanja…) pojedinog poduzetnika prezentirani su u godišnjem financijskom izvještaju, a zbirni se rezultati poduzetnika prate prema pretežitoj djelatnosti u kojima su poduzetnici registrirani, odnosno u kojoj ostvaruju najveću novostvorenu vrijednost.

Poslovni rezultati (ukupan prihod, ukupan rashod, dobit prije i poslije oporezivanja…) pojedinog poduzetnika prezentirani su u godišnjem financijskom izvještaju, a zbirni se rezultati poduzetnika prate prema pretežitoj djelatnosti u kojima su poduzetnici registrirani, odnosno u kojoj ostvaruju najveću novostvorenu vrijednost.

Temeljem tih financijskih podataka utvrđuje se i uspjeh ili neuspjeh poslovanja u nekoj poslovnoj godini kako za pojedinog poduzetnika, tako i za grupaciju poduzetnika (djelatnosti). Poslovni se rezultati mjere i izvedenim pokazateljima, stavljanjem u odnos određenih podataka iz godišnjih financijskih izvještaja. Na taj način moguće je utvrditi, primjerice, produktivnost po zaposlenom za poduzetnika, produktivnost za njegovu grupaciju (djelatnost) i utvrditi njegov položaj u odnosu na prosjek grupacije i komparirati ga s drugim poduzetnicima iste branše. U ovom prikazu izvedeni su pokazatelji produktivnosti, ekonomičnosti i rentabilnosti za sve poduzetnike Hrvatske obveznike poreza na dobit bez banaka i osiguranja.

Ako se promatraju izvedeni financijski pokazatelji uspješnosti poslovanja u 2010. godini, u odnosu na 2009. godinu, zaključak je da je u 2010. godini, u odnosu na prethodnu 2009. godinu, smanjena rentabilnost prometa, rentabilnost ukupne imovine i rentabilnost vlastitog kapitala (negativne stope rentabilnosti nakon devet uspješnih godina). Smanjena je ekonomičnost poslovanja i produktivnost rada po zaposlenom mjerena ukupnim prihodom i neto dobiti (dobit minus gubitak nakon oporezivanja).

Inače, i u proteklim godinama uspješnost hrvatskih poduzetnika mjerila se relativno malim, ali pozitivnim pokazateljima uspješnosti poslovanja.

TABLICA Pokazatelji produktivnosti, ekonomičnosti i rentabilnosti poslovanja poduzetnika Hrvatske 2007. – 2010.

Podijeli

Odgovori

Top