Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Financije

Udruga Franak i dužnici organiziraju prosvjede

Udruga Franak održala je konferenciju za novinare u ponedjeljak 7.12.2015. Na konferenciji je još jednom ukazano na nepravilnosti i nezakonitosti u tijeku konverzije CHF kredita koje se pojavljuju u svim bankama, ali ih najviše ima u Sberbank d.d. (SBER), Hypo-Alpe-Adria-Bank d.d. (HAAB) i RaiffeisenbankAustria d.d. (RBA).

Goran Aleksić govorio je o nezakonitostima u konverziji, a Dubravko Pokrovac o organizaciji prosvjeda.

Glavne nezakonitosti u tri spomenute banke su sljedeće:

 1. SBER i HAAB u aneksu predviđaju ništetnost aneksa ukoliko Ustavni sud ukine ZID ZPK 2015. Ustavni sud je svojim rješenjem, kojim odbija zahtjev za suspenziju ZID ZPK, decidirano utvrdio da eventualno ukidanje zakona ne proizvodi retroaktivnu ništetnost aneksa pa je i HNB naložio svim bankama koje su takvu odredbu unijele u anekse, da je iz aneksa izbace.
 2. SBER i RBA u izračunima primjenjuju više kamatne stope, jer ne uvažavaju smanjenja kamatnih stopa klijentima banke, zaposlenicima banke, smanjenja po ugovorima sa firmama, smanjenja za stanogradnju određenih naselja. SBER ne poštuje uvjete dogovorenog moratorija i samovoljno mijenja ugovorene marže, RBA ne priznaje kamatne stope za mlade dok HAAB ne priznaje status klijentima nekadašnje Slavonske banke.
 3. SBER kod izračuna glavnice manipulira kupovnim i prodajnim tečajem, uslijed čega se pojavljuje veća početna glavnica nego što je ona bila tada kada je kredit uplaćen.
 4. SBER, HAAB i RBA samovoljno i mimo zakona uvjetuju potpisivanje aneksa ugovora jednokratnom uplatom utvrđenog manjka, iako je zakonom jasno propisano da se manjak namiruje sporazumno, u skladu s dogovorom banke i dužnika.
 5. RBA i SBER jedine od svih banaka ne žele provesti konverziju dužnicima u otkazanim kreditima, oštećujući time građane koji su u najtežoj financijskoj situaciji.
 6. SBER uvjetuje prihvat konverzije odricanjem budućih prigovora dužnika na izračune koji su primijenjeni u konverziji, što je protivno ZID ZPK, Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača.
 7. SBER i RBA predviđaju aneksima dodatne instrumente osiguranja, što je također suprotno odredbama zakona.

Revizorska društva se ograđuju od točnosti izračuna konverzije

U revizorskim „mišljenjima“ uočeni su sljedeći nedostaci:

 1. Revizori nisu izdali mišljenje da je kalkulator izrađen u skladu s načinom izračuna propisanim u članku 19c.Zakona. Naime, revizorska društva (KPMG, Deloitte, Ernst&Young) navode da nisu obavili reviziju sukladno Međunarodnim revizijskim standardima, kao ni uvid sukladno Međunarodnom standardu za angažmane uvida te se na taj način „opravdavaju“ da nisu u mogućnosti izraziti mišljenje koje su bili obvezni izraditi sukladno čl.19.d ZID ZPK.
 2. Umjesto mišljenja revizorska društva (KPMG, Deloitte, Ernst&Young) izdala su zaključak koji ne daju razumno uvjerenje da je kalkulator izrađen u skladu sa zakonom, već daju ograničeno uvjerenje navodeći kako „nisu identificirali neusklađenost“. Prema tome, revizori nisu utvrdili ono što su trebali, a to je da navedeni zaključak daje uvjerenje da je kalkulator u potpunosti izrađen u skladu sa Zakonom.
 3. Revizorska društva (KPMG, Deloitte, Ernst&Young) se ograđuju od točnosti ulaznih podataka i parametara koje je banka koristila u izračunu konverzije, razumljivosti te općenito prikladnosti tehničkih rješenja primijenjenih u procesu konverzije, a time se ograđuju od točnosti i usklađenosti rezultata konverzije.
 4. Prilikom provjere kalkulatora revizorska društva (KPMG, Deloitte, Ernst&Young) su koristila procedure i postupke koji su se uglavnom oslanjali na razgovore s odgovornim osobama, analizu postupaka i internih procedura banke ianalizu koraka izračuna. S obzirom na navedeno, revizori nisu koristili objektivne procedure i postupke kojima bi došli do primjerenih dokaza. Izjave odgovornih osoba ne mogu zamijeniti druge dokaze za koje revizor može razumno očekivati da su raspoloživi. U stvaranju zaključka revizor treba razmotriti sve relevantne dokaze, neovisno je li potvrđuju ili opovrgavaju informacije iz predmeta ispitivanja.
 5. Iako je u izvješću revizorskog društva LeitnerLeitner navedeno da su primijenjene procedure i postupci provjere izračuna kalkulatora za konverziju te da je RaiffeisenbankAustria d.d. pri izradi kalkulatora postupila u svim aspektima sukladno Zakonu, a i Sberbank d.d.u svim značajnim aspektima sukladno Zakonu, to ipak nije točno. Naime, prema čl.19.c i 19.d Zakona banke su bile dužne u konverziju uvrstiti činjenicu da je korisnik bio klijent banke u trenutku sklapanja ugovora. Iako banke to nisu učinile, čime su prekršile Zakon, revizorsko društvo je izjavilo kako su pri izradi kalkulatora postupile u svim aspektima odnosno u svim značajnim aspektima sukladno Zakonu.

Udruga Franak je 7.12.15.zbog svih uočenih nepravilnosti poslala zahtjeve za očitovanje prema revizijskim društvima i bankama, a naknadno će udruga poslati i prijave prema Revizorskoj komori.

Optužni prijedlozi protiv banaka

Ukoliko banke ne isprave sve nezakonitosti, Udruga Franak će izraditi predloške optužnih prijedloga protiv banaka za više počinjenih prekršaja jer je očito da banke nisu ispunile svoju zakonsku dužnost, zbog čega bankama prijete kazne do 200.000,00 kn po ugovoru i prekršaju, a također i kazne do 50.000,00 kn po ugovoru i prekršaju za odgovorne osobe u bankama.

Prosvjedi i blokiranje rada banaka

Uslijed svih nezakonitosti i nepravilnosti, koje su prijavljene Ministarstvu financija i HNB-u, dužnici tih banaka odlučili su i javnim prosvjedom dodatno ukazati na nezakonit rad tih banaka.

Sljedeći korak bit će prekršajno prijavljivanje banaka, uslijed čega banke mogu biti kažnjene od 80.000,00 do 200.000,00 kn, a njihovi članovi Uprava od 10.000 do 50.000 kn po svakome ugovoru i svakome prekršaju.

Prosvjedi će se održati 8.12. protiv SBERA te 12.12. protiv HAAB-a i RBA.


Pročitajte još:

Lifestyle

Postoje određene navike i osobine koje svi vrhunski vođe imaju, od kojih je Inc.com izabrao 12 najbitnijih.

Ljudski resursi

Uvijek imajte na umu da vam je cilj postići dogovor. Svakako ne pristajte na prvu ponudu, no pazite a vaše ne u konačnici ne...

Lifestyle

Ako želite napredovati u životu, morate se riješiti određenih stvari i trebate zamijeniti trenutne životne poglede novima.

Lifestyle

Svijetu ne treba još jedan loš vođa koji negativno utječe na zaposlenike, njihovo zdravlje, klijente i tvrtku.

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.