Uskoro početak prijava za EU potpore za informatizaciju poslovnih procesa

Uskoro početak prijava za EU potpore za informatizaciju poslovnih procesa

Prema riječima stručnog suradnika Centra za EU pri HGK Igora Bobeka, prijave će se zaprimati od 22. travnja pa sve do iskorištenja svih 3,14 milijuna eura, odnosno nešto više od 24,06 milijuna kuna predviđenih za Hrvatsku, a najkasnije do 30. lipnja iduće godine.

Projekti se prijavljuju Ministarstvu poduzetništva i obrta, a na natječaj se mogu prijaviti projekti s čijim se provođenjem započelo najranije 1. siječnja ove godine, a bit će dovršeni najkasnije 31. srpnja 2016.

Po pojedinom projektu potpore iz ovog natječaja iznose 150 do 750 tisuća kuna, odnosno 70 do 85 posto vrijednosti projekta, a taj udio u troškovima ovisi o indeksu razvijenosti jedinice lokalne uprave i samouprave u kojoj se projekt provodi.

Na natječaj se mogu javiti svi mikro te mali i srednji poduzetnici osnovani prije 1. siječnja 2013. godine, koji, uz ostalo, imaju barem jednog zaposlenog, nisu bili u blokadi duže od 20 dana, nisu u stečajnom ili predstečajnom postupku, ne bave se poljoprivredom, ribarstvom i akvakulturom, nemaju nepodmirena dugovanja prema državi i partnerima, i sl.

Među aktivnostima prihvatljivima za financiranje bespovratnim sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem ovog natječaja su primjerice analiza i uvođenje postojećih poslovnih procesa, njihova modernizacija, inovacija i digitalizacija, uključujući troškove za informatičku opremu i softver. Mogu se financirati i troškovi osposobljavanja zaposlenih za korištenje novih tehnologija, licenciranje tehnologija, putovanja na edukaciju, izdaci za vanjske ICT konzultante i sl., rekao je Bobek na predstavljanju koje su Sektor za turizam i Centar za EU pri HGK organizirali za predstavnike turističkog sektora.

Podijeli

Odgovori

Top