Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Novosti

Usluge u vezi s nekretninama s aspekta Zakona o PDV-u

Usluge u vezi s nekretninama čine izuzetak od generalnih pravila oporezivanja (B2B načelo i B2C načelo i kojima smo pisali u prethodnim člancima), te se iste oporezuju tamo gdje se predmetna nekretnina nalazi. Zbog same činjenice da su usluge u vezi s nekretninama izuzeci, vrlo su zanimljive, ali i „opasne“ zbog potencijalnog pogrešnog tretmana istih od strane poreznih obveznika.

Usluge u vezi s nekretninama čine izuzetak od generalnih pravila oporezivanja (B2B načelo i B2C načelo i kojima smo pisali u prethodnim člancima), te se iste oporezuju tamo gdje se predmetna nekretnina nalazi. Zbog same činjenice da su usluge u vezi s nekretninama izuzeci, vrlo su zanimljive, ali i „opasne“ zbog potencijalnog pogrešnog tretmana istih od strane poreznih obveznika.

Zakonski propisi o oporezivanju usluga u vezi s nekretninom

Člankom 19. Zakona o PDV-u definirano je da se mjestom obavljanja usluga u vezi s nekretninama, smatra mjesto gdje se nekretnina nalazi. Pravilnikom o PDV-u je u članku 33. je detaljnije opisano koje se usluge smatraju uslugama u vezi s nekretninama.

Najvažnije, odnosno najčešće usluge vezane za nekretnine smo istaknuli u nastavku. To su iznajmljivanje kuća, smještaj u hotelima, održavanje grijanja i dizala, te zelenih površina. Nadalje, to su usluge koje služe neposredno uređivanju nekretnine (npr. geodetski radovi, usluge arhitekata i sl.,. Zatim, to su i usluge koje se obavljaju u vezi s kupovinom i prodajom nekretnina (npr. usluge odvjetnika, bilježnika i posrednika pri kupoprodaji nekretnina).

Bitno je istaknuti da se uslugama koje se ne smatraju vezanim za nekretninu istaknute usluge objavljivanja oglasa u svezi s kupoprodajom nekretnine, pravno i porezno savjetovanje glede nekretnina i sl.

Europska praksa i konkretni primjeri vezano za usluge u vezi s nekretninama

U Europskoj praksi, točnije na razine Europskog Suda Pravde koji se bavi pitanjima o tretmanu PDV-a na razini cijele Europske unije, određene se dvije temeljne karakteristike da bi se usluga mogla smatrati vezanom za nekretninu:

Nekretnina mora biti povezana sa specifičnim dijelom zemljine površine;
Nekretnina mora predstavljati centralni dio same isporuke, tj. poveznica između usluge i nekretnine mora biti dovoljno snažna.
Kako navedena „pravila“ tretiranja usluge vezane za nekretninu bila što jasnija, najbolje je opisati ih na konkretnim primjerima.

Primjer 1 – usluga renoviranja zgrade
Porezni obveznik Alfa d.o.o. iz Hrvatske, obavlja renoviranje zgrade u Ljubljani osobi koja nije porezni obveznik. Postavlja se pitanje da li je u konkretnom slučaju riječ o usluzi vezanoj za nekretninu?

Primjenjujući isti hodogram kao i u prethodnom primjeru, proizlazi sljedeće:

– zgrada u Ljubljani je u svakom slučaju nekretnina u smislu PDV zakonodavstva iz razloga što je fiksirana za specifičan dio zemljine površine;

– kod usluge renoviranja, građevina predstavlja centralni dio takve usluge jer se ista ne može izvršiti bez postojanja građevine.

Zaključujemo da je u konkretnom slučaju riječ je o isporuci usluge u vezi s nekretninom, te je mjesto oporezivanje ove usluge Slovenija. Društvo B d.o.o. treba provjeriti slovenske propise te provjeriti da li se treba registrirati u slovenski sustav PDV-a ili obvezu plaćanja PDV-a može prenijeti na kupca. S obzirom da kupac nije porezni obveznik, vrlo je izgledno da bi se društvo B d.o.o. trebalo registrirati u mađarski sustav PDV-a.

Primjer 2 – usluga montiranja stroja za proizvodnju kalupa
Porezni obveznik iz Italije, Grande Ltd. vrši montažu prodanog stroja u proizvodni pogon hrvatskog poreznog obveznika Kalup d.o.o. u Sisku. Stroj se u bilo kojem trenutku može demontirati.

Primjenjujući principe navedene ranije možemo analizirati ovu uslugu kako slijedi:

– proizvodni pogon svakako predstavlja nekretninu koja je fiksirana za specifičan dio zemljine površine;

– stroj, a ne proizvodni pogon je centralni dio isporuke je usluga montaže stroja, na ne sam proizvodni pogon;

Iako se u konkretnom slučaju stroj montira u proizvodni pogon koji je fizički spojen na zemljinu površinu, sama nekretnina ne predstavlja središnji dio same isporuke. Naime, središnji dio isporuke je montaža stroja, a s obzirom da se stroj u bilo kojem trenutku može iznijeti iz pogona, nije riječ o isporuci usluge u svezi s nekretninom, već je riječ o isporuci dobra s montažom.

Prilikom istoga je bitno napomenuti da je efekt za oporezivanje jednak kao da je riječ o usluzi u vezi s nekretninom jer se isporuka dobra s montažom oporezuje tamo gdje se dobro montira, tj. u ovom slučaju u RH.

Zaključak

Usluge u vezi s nekretninama oporezive su prema mjestu gdje se nekretnina nalazi i u tome nema ništa „sporno. Ipak, potencijalni problem se javlja kada neka usluga dijelom ima „generalna“ obilježja, ali i obilježja koja su dijelom vezana za nekretninu.

Bitno je napomenuti da su se i u okviru „starog“ Zakona o PDV-u, usluge u vezi s nekretninama oporezivale na istovjetan način. Međutim, takve usluge su bile relativno rijetke, te nisu postojali mehanizmi za kontrolu takvih usluga kao sada na teritoriju EU-a, te samim time iste nisu bile toliko u fokusu svih sudionika na tržištu.

Nadamo se da smo Vam ovim člankom uspjeli prenijeti „logiku razmišljanja“ pri utvrđivanju da li je neka usluga vezana za nekretninu. Za eventualne nejasnoće, obratite nam se sa povjerenjem.


Napisao

Pročitajte još:

Lifestyle

Postoje određene navike i osobine koje svi vrhunski vođe imaju, od kojih je Inc.com izabrao 12 najbitnijih.

Lifestyle

Vi ste odgovorni za sebe i morate odlučiti kako ćete živjeti, jer ako nećete vi tada će to učiniti netko drugi za vas.

Lifestyle

Blog Lifehack tvrdi da su ljudi koji piju kavu uspješniji.

Lifestyle

Uspješni ljudi znaju iskoristiti svoje vrijeme i ustaju rano. Ne zato što to rade svi uspješni ljudi, nego zato što je to mudro.

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.