Viro značajno smanjio financijske rashode i povećao neto dobit 12 puta

Viro značajno smanjio financijske rashode i povećao neto dobit 12 puta

U izvještaju se kaže da je dobit rezultat značajnog smanjenja financijskih rashoda i višegodišnjeg investicijskog ulaganja u modernizaciju proizvodne opreme te povećanja instaliranog kapaciteta prerade. Tako su značajno smanjeni troškovi po jedinici proizvoda, a posebno utrošak glavnog energenta, zemnog plina.

Viro je tijekom prošle godine ostvario ukupni prihod od 731,9 milijuna kuna koji je veći za 26 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Udio prihoda od prodaje u inozemstvu povećan je sa 25,91 posto u 2009. na 27,10 posto u prošloj godini, dok je udio prihoda od prodaje u zemlji porastao sa 65,56 posto na 69,84 posto.

Ostvareni ukupni rashodi od 689,7 milijuna kuna veći su za 19,8 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Pritom materijalni troškovi i troškovi prodane robe iznose 521,6 milijuna kuna i veći su za 27 posto na godišnjoj razini, a troškovi osoblja smanjeni su za 3,2 posto zbog smanjenja ostvarenih sati rada.

Financijski rashodi iznose 21,6 milijuna kuna i manji su za 70,6 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Podijeli

Odgovori

Top