Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Energetika

Zašto OIE? Kyoto sporazum i ekonomija “zelenih” investicija

Energija se smatra osnovnim agentom u generiranju blagostanja te značajnim čimbenikom ekonomskog i socijalnog razvoja. Budući da su državne vlasti i investitori diljem svijeta prepoznali ulogu električne energije u poboljšanju životnog standarda, infrastruktura za proizvodnju električne energije u mnogim zemljama u razvoju ubrzano je ekspandirala. Međutim, trenutno se većina energije u svijetu proizvodi i konzumira na način koji nije održiv ni s ekološkog ni s ekonomskog aspekta u situaciji postupnog povećanja potrebnih količina…

Energija se smatra osnovnim agentom u generiranju blagostanja te značajnim čimbenikom ekonomskog i socijalnog razvoja. Budući da su državne vlasti i investitori diljem svijeta prepoznali ulogu električne energije u poboljšanju životnog standarda, infrastruktura za proizvodnju električne energije u mnogim zemljama u razvoju ubrzano je ekspandirala. Međutim, trenutno se većina energije u svijetu proizvodi i konzumira na način koji nije održiv ni s ekološkog ni s ekonomskog aspekta u situaciji postupnog povećanja potrebnih količina…

Što se tiče emisije štetnih tvari u atmosferu, njena kontrola će se morati u povećanoj mjeri temeljiti na efikasnoj energetskoj proizvodnji, prijenosu, distribuciji, i potrošnji. S obzirom na to, obnovljivi izvori energije pokazali su se najefikasnijim i najefektivnijim rješenjem.

Zbog oskudnosti neobnovljivih izvora energije i njihova štetnog utjecaja na okoliš, sve veći naglasak stavlja se na povećanje udjela korištenja obnovljivih izvora energije u ukupnoj proizvodnji energije diljem svijeta.

Kyoto promovirao OIE u svijetu

Protokol iz Kyota UN-ove okvirne konvencije o klimatskom promjenama dao je važan doprinos promoviranju korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) na svjetskoj razini. Potpisan je s ciljem smanjivanja emisije ugljičnog dioksida i drugih stakleničkih plinova. Protokol je stupio na snagu u veljači 2005. godine kada ga je ratificirala Rusija. Hrvatski sabor ratificirao je protokol iz Kyota u travnju 2007. godine pa je Hrvatska tako postala 170. država koja ga je prihvatila.

Još značajniji doprinos promoviranju OIE dao je Kyoto pakt koji uključuje zakonski obvezujuća ograničenja emisije štetnih tvari za industrijske zemlje po prvi puta, te osobito ističe obnovljivu energiju kao ključnu strategiju za smanjenje emisije stakleničkih plinova.

Mehanizmi poticaja

Za ostvarivanje postavljenih ciljeva, sporazumom je određeno kako ih zemlje trebaju postići prvenstveno nacionalnim mjerama. Zemljama je, dakle, stavljeno na raspolaganje da same odrede kojim mjerama će postići zacrtani udio proizvodnje i potrošnje energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj proizvodnji i potrošnji energije. Međutim, Kyoto protokol im stavlja na raspolaganje i dodatne, tržišno utemeljene, mehanizme poticaja:

Trgovanje emisijom, poznatije kao „tržište CO2“

Mehanizam čistog razvoja

Zajednička implementacija

Navedeni mehanizmi pomažu u stimulaciji „zelenog“ investiranja i pomažu uključenim stranama postići ciljeve vezane uz emisiju štetnih tvari na troškovno efektivan način.

I razvijene i zemlje u razvoju brzo su prepoznale potencijal energije iz obnovljivih izvora s obzirom na tehnologije smanjene emisije CO2 te troškovno konkurentne tehnologije koje su u mogućnosti odgovoriti na velike probleme vezane uz klimatske promjene, energetsku sigurnost, te pristup energiji. Stoga je i većina zemalja u svoju regulativu uključila različite oblike poticaja proizvodnje energije iz obnovljivih izvora.

Nastavak kolumne sutra


Napisao

Pročitajte još:

Marketing i prodaja

Kod vođenja prodajnih razgovora dobro obučen prodavač ne prelazi odmah na stvar tj. ne počinje prodavati odmah jer zna da je za uspješnu prodaju...

Komentari

S eksplozijom e-trgovine raste i broj skladišta diljem svijeta. Naime, s procijenjenih 151.000 skladišta u 2020. očekuje se rast na 180.000 skladišta do 2025....

Ljudski resursi

U prilogu donosimo 7 koraka pomoću kojih ćete djelovati uvjerljivo, te se prezentirati i pokazati kako ste osoba koja posjeduje integritet.

Komentari

'Recite nam nešto o sebi' je pitanje koje nećete moći izbjeći ni na jednom intervjuu za posao.

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.