Završena dokapitalizacija NLB-a – država povećala vlasnički udio

Završena dokapitalizacija NLB-a – država povećala vlasnički udio

U dva kruga dokapitalizacije banke država je najveću slovensku banku dokapitalizirala s ukupno 243 milijuna eura.

Naime, u dokapitalizaciji NLB-a u iznosu od 250 milijuna eura, slovenska je država u prvom krugu uplatila dionica u iznosu 82,7 milijuna eura, a u drugom u iznosu od oko 160,6 milijuna eura.

Smanjio se udio KBC-a

Belgijska financijska skupina KBC, koje je do sada bila 30,67 postotni vlasnik banke, u prvom je krugu uložila 4,96 milijuna eura, pa se njen vlasnički udio smanjio, a vlasnički udio Slovenije povećao.

Nove dionice NLB-a izdane u okviru dokapitalizacije bile su ponuđene po cijeni 166 eura za dionicu.

Dokapitalizacija zbog stres-testova

Dokapitalizacija je NLB-u bila potrebna zbog osiguranja svježeg kapitala pred predstojeće stres-testove europskih banaka, te kako bi bili ispunjeni novi kriteriji koje je slovenska središnja banka propisala za postizanje adekvatnosti kapitala najveće slovenske banke.

Najprije je bilo predloženo da se banka, koja je zadnje dvije godine poslovala s gubitkom, dokapitalizira sa 400 milijuna eura, ali je iznos kasnije smanjena na 250 milijuna, a nije došlo ni do dogovora o visini dokapitalizacije s belgijskim KBC-om i sklapanju novog dioničarskog ugovora.

KBC ranije najavio prodaju

KBC je najveći strani vlasnik slovenske banke, ali je njegov vlasnički udio sada smanjen, procjenjuje se na nešto više od 25 posto.

KBC je prije više godina najavio da će investiciju u NLB-u prodati, jer mu je onemogućeno da svoj vlasnički udio poveća.

Podijeli

Odgovori

Top