10 milijuna kuna za brdsko-planinska područja

U četvrtak 5. srpnja 2018. godine, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac potpisala je zajedno s korisnicima, ugovore za 28 projekata ukupne vrijednosti 10 milijuna kuna prema Programu podrške brdsko-planinskim područjima u sanaciji infrastrukturnih projekata.

Cilj spomenutog programa je pomoć jedinicama lokalne samouprave pri otklanjanju šteta nastalih na infrastrukturnim građevinama uslijed vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinska područja kao što su sanacija klizišta, odrona, šumskih puteva i sl. što će doprinijeti održivosti razvoja lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture i poboljšanju kvalitete života lokalnog stanovništva.

„Ravnomjerni razvoj svih područja Republike Hrvatske jedan je od naših najvažnijih ciljeva, pa je tako tijekom 2017. i 2018. godine, Ministarstvo u regionalni razvoj uložilo ukupno 705 milijuna kuna što je 3 puta više nego tijekom četverogodišnjeg razdoblja od 2012.-2015. godine kada je ukupno uloženo svega 207 milijuna kuna“, naglasila je ministrica Žalac.

Prilikom potpisivanja ugovora, ministrica Žalac najavila je prijedloge novog Zakona o brdsko-planinskim područjima te Zakona o potpomognutim područjima koji imaju za cilj jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala kako potpomognutih tako i brdsko-planinskih područja, pridonijeti njihovom gospodarskom i svekolikom razvoju u skladu s njihovim posebnostima i načelima održivog razvoja.

Prisutnima se obratio i načelnik Općine Ljubešćica Nenad Horvatić te zahvalio na suradnji s Ministarstvom i iznimnom trudu u cilju razvoja brdsko-planinskih i potpomognutih područja.

Lista projekata kojima su dodijeljena sredstva sufinanciranja

OPĆINA RADOBOJ
SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE RADOBOJ
300.000,00

OPĆINA RADOBOJ
SANACIJA KLIZIŠZTA NA PODRUČJU OPĆINE RADOBOJ
300.000,00

OPĆINA JESENJE
SANACIJA KLIZIŠTA NA NERAZVRSTANOJ CESTI CERJE JESENJSKO
200.000,00

OPĆINA LOBOR
SANACIJA PROMETNE INFRASTRUKTURE NA NERAZVRSTANOJ CESTI – KLIZIŠTE ŠTREKICA – BEHINI
550.000,00

OPĆINA LOBOR
SANACIJA PROMETNE INFRASTRUKTURE NA NERAZVRSTANOJ CESTI
100.000,00

OPĆINA BUDINŠČINA
SANACIJA USJEKA OD ODRONA – KLIZIŠTA I MODERNIZACIJA NERAZVRSTANE CESTE PLJUŠČEC – MACAN BRIJEG
600.000,00

GRAD VRBOVSKO
OBNOVA I SANACIJA NERAZVRSTANIH I MAKADAMSKIH CESTA I PUTEVA GRADA VRBOVSKOG
750.000,00

GRAD VRGORAC
SANACIJA KROVA SPORTSKE DVORANE DAVOR JOVIĆ – JUNAK DOMOVINSKOG RATA
400.000,00

GRAD ČABAR
SANACIJA NERAZVRSTANE CESTE OPĆINE PODGRIČ – KUPARI
500.000,00

OPĆINA LJUBEŠĆICA
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA SANACIJU KLIZIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE LJUBEŠĆICA
100.000,00

OPĆINA LJUBEŠĆICA
SANACIJA PROMETNE INFRASTRUKTURE -NERAZVRSTANIH CESTI NA PODRUČJU OPĆINE LJUBEŠĆICA
100.000,00

OPĆINA LJUBEŠĆICA
SANACIJA KLIZIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE LJUBEŠĆICA
500.000,00

GRAD OGULIN
OBNOVA I SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA I PRATEĆIH INFRASTRUKTURNIH GRAĐEVINA OŠTEĆENIH USLIJED VREMENSKIH NEPOGODA

650.000,00

OPĆINA NOVI GOLUBOVEC
SANACIJA NERAZVRSTANOG PUTA Ž2127 – D35 NOVI GOLUBOVEC
160.000,00

GRAD LEPOGLAVA
SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA
500.000,00

GRAD DELNICE
SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA DELNICA
800.000,00

GRAD BUZET
SANACIJA NERAZVRSZTANIH CESTA
300.000,00

OPĆINA KAPTOL
SANACIJA NC BEŠINCI – NOVI BEŠINCI
500.000,00

OPĆINA BISTRA
SANACIJA NERAZVRSZTANIH CESTA – ŠUMSKIH I POLJSKIH PUTEVA
200.000,00

OPĆINA BISTRA
SANACIJA KLIZIŠTA – POTPORNI ZID
200.000,00

OPĆINA SKRAD
SANACIJA KROVA ZADRUŽNOG DOMA U GORNJOJ DOBRI
210.000,00

OPĆINA SKRAD
SANACIJA NERAZVRSTANE CESTE SKRAD – ZELENI VIR
200.000,00

OPĆINA MRKOPALJ
REKONSTRUKCIJA CESTE “ZAGMAJNA”
100.000,00

OPĆINA RAVNA GORA
SANACIJA NERAZVRSTANE CESTE VRH – BAJT U RAVNOJ GORI
800.000,00

OPĆINA LOKVE
ZAMJENA POKROVA NA “UČITELJSKOJ ZGRADI”
180.000,00

OPĆINA ĐURMANEC
SANACIJA KLIZIŠTA “KRUŠLINI” U NASELJU PRIGORJE
200.000,00

OPĆINA ĐURMANEC
SANACIJA KLIZIŠTA U NASELJU GORIČANOVEC (JAVOR)
400.000,00

OPĆINA ĐURMANEC
SANACIJA KLIZIŠTA HLEVNICA NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC
200.000,00

UKUPNO
10.000.000,00

Podijeli

Odgovori

Top