AIESEC regrutira nove članove

Želiš li raditi i organizirati zanimljive projekte, steći nova poznanstva, poboljšati znanje stranih jezika
te razviti svoje potencijale? Želiš li otkriti lidera u sebi i naučiti raditi u timu?
Vrijeme je da se prijaviš u AIESEC!

AIESEC je najveća svjetska studentska organizacija te internacionalna platforma pomoću koje mladi
imaju priliku otkriti i razviti svoje potencijala. Vizija organizacije je postići mir u svijetu i ostvariti
ljudski potencijal kroz razvoj novih generacija mladih lidera. Taj se razvoj ostvaruje kroz programe
međunarodnih volonterskih i stručnih praksi te radom za organizaciju na različitim projektima.
AIESEC u Hrvatskoj djeluje od 1953. godine u sklopu AIESEC-a Jugoslavije, a od 1. ožujka 1992. je
priznat kao samostalna organizacija.

Zašto se prijaviti u AIESEC?

Kao član AIESEC-a otvorit će ti se niz mogućnosti i prilika za „bildanje“ životopisa, steći ćeš nova
poznanstva, sudjelovati na konferencijama i edukativnim seminarima, naučit ćeš raditi u timu kao i
voditi ga.Omogućuje ti se usvajanje mnogih novih znanja i vještina kroz različite programe i iskustva,
čime ćeš testirati vlastite granice učenja, snalažljivosti i komunikacije što će ti mnogo koristiti u
daljnjoj karijeri.

AIESEC ti omogućuje brojna putovanja kroz mogućnost odlaska na volontersku ili stručnu praksu u
110 zemalja svijeta što je ujedno i najintenzivnije iskustvo AIESEC-a.
Sudjelovanjem u mnogobrojnim projektima kao što su Job Hunt, Youth Speak Forum, World in the
city i Discover Zagreb mnogo ćeš naučiti o stvaranju i realizaciji projekata, družit ćeš se sa stranim
studentima, naučiti se organiziranosti, obnoviti znanje stranih jezika te proširiti svoje kulturološko
znanje.

Prijave traju do 17. listopada 2015. Prijaviti se mogu svi studenti te osobe ispod 30 godina gdje nije
prošlo više od 2 godine od diplomiranja.
Aplikacija za prijavu dostupna je na bit.ly/GlobalLeaderHR
Dodatne informacije možete naći na  Facebook stranici: AIESECZagreb

Podijeli

Odgovori

Top