Dioničari Karlovačke banke u veljači odlučuju o dokapitalizaciji

Dioničari Karlovačke banke u veljači odlučuju o dokapitalizaciji

Prema danas objavljenom pozivu za Glavnu skupštinu Karlovačke banke, sazvane za 10. veljače, dioničarima banke prvo se predlaže pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala radi prijenosa sredstava dobivenih smanjenjem kapitala u rezerve kapitala banke.

Temeljni kapital Karlovačke banke smanjio bi se umanjenjem nominalne vrijednosti redovnih dionica s 50 na 10 kuna, čime bi temeljeni kapital bio snižen s trenutnih 116,9 milijuna kuna na 24,24 milijuna kuna, a razlika od 92,6 milijuna kuna prenijela bi se u rezerve kapitala.

Skupštini se predlaže i odluka o isključenju u cijelosti prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica i povećanju temeljenog kapitala.

Taj se prijedlog odluke u pozivu za skupštinu pojašnjava procjenom da “u ovom trenutku na tržištu kapitala ne postoji mogućnost uspješnog provođenja javne ponude dionica uz zadržavanje prava prvenstva postojećih dioničara, dok istovremeno postoje zainteresirani ulagatelji, koji su iskazali svoju volju i namjeru ulaganja novčanih sredstava u društvo, sve u cilju ispunjenja svih potrebnih pretpostavki za normalizaciju rada banke i jačanja jamstvenog kapitala banke, kao preduvjeta za stabilnost i mogućnost širenja poslovanja”.

Žabčić i Vuković predali su 10. prosinca prošle godine svoju obvezujuću ponudu, u kojoj kao uvjet za dokapitalizaciju traže isključenje prvenstva postojećih dioničara, a Uprava i Nadzorni odbor, stoji u pozivu, to smatraju “oportunim i u interesu kako društva, tako i postojećih dioničara”.

U svojoj ponudi vlasnici HS Produkta ponudili su dokapitalizaciju Karlovačke banke za 75 milijuna kuna, čime bi stekli 75 posto plus jednu dionicu banke.

U pozivu za skupštinu Karlovačke banke predlaže se prihvaćanje odluke da se temeljeni kapital poveća za 72,7 milijuna kuna, na gotovo 97 milijuna kuna, kao i odluka da se Žabčiću i Vukoviću odobri stjecanje većinskog vlasničkog udjela u banci bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje ostalih dionica.

Podijeli

Odgovori

Top