Dopuštene koncentracije Agrokora i Mlinara

Dopuštene koncentracije Agrokora i Mlinara

Konkretno, Konzum je stekao kontrolu nad Žitnjakom, dok je Belje steklo kontrolu nad društvima Moslavka Kutina i Tvornica stočne hrane Popovača. Riječ je o završetku složenog postupka ocjene dopuštenosti koji je započeo prijavom namjere provedbe koncentracije poduzetnika Agrokor/Mlinar u siječnju ove godine, navode iz AZTN-a.

Bez Mlinara nova prijava AZTN-u

Međutim, i prije okončanja postupka ocjene dopuštenosti koncentracije Agrokor/Mlinar, Agrokor je samoinicijativno smanjilo opseg prijavljene koncentracije. Naime, nakon što je dijelove koncerna Mlinar prenio na svoja društva (Žitnjak na Konzum, Moslavku i Tvornicu stočne hrane Popovača na Belje), Agrokor je svoje udjele u Mlinaru prodao Pekari Kruna iz Osijeka. Zato je Agrokor po nalogu Agencije u studenome ove godine podnio izmijenjenu prijavu koncentracije.

U postupku ocjene koncentracije Agencija je kao mjerodavna tržišta na kojima bi provedba koncentracije zbog preklapanja djelatnosti sudionika koncentracije potencijalno mogla imati značajne učinke utvrdila tržište veleprodaje mješovitom robom na području RH, te tržišta maloprodaje mješovite robe na području Grada Zagreba i Sisačko-moslavačke županije. Utvrđeno je da bi provedbom koncentracije tržišni udio Konzuma na tržištu veleprodaje mješovite robe porastao za manje od 1 posto, te bi se kretao između 40 i 50 posto.

Zagreb – dinamično tržište jake konkurencije

Na tržištu maloprodaje mješovitom robom na području Grada Zagreba u hipermarketima i supermarketima, tržišni udio Konzuma povećat će se za manje od 0,5 posto i iznosit će između 30 i 40 posto, kaže se dalje u priopćenju. Udio na tržištu maloprodaje u malim prodavaonicama i samoposlugama povećat će se između 2,5 i 3,5 posto, te će iznositi između 45 i 55 posto, u što nije uključen tržišni udio malih trgovaca i obrtnika u trgovini na malo o čijem prometu nema službenih podataka.

Međutim, kako je riječ o potpuno otvorenom i dinamičnom tržištu, bez zapreka pristupu tržištu novim konkurentima, spomenuto povećanje tržišnog udjela Konzuma neće imati značajan negativan učinak na tržišno natjecanje na tržištu maloprodaje u Zagrebu koje obilježava snažno tržišno natjecanje između velikog broja poduzetnika.

To potvrđuju podaci o 48 velikih trgovaca i oko 870 malih trgovca i obrtnika u Gradu Zagrebu u 2008. godini. Pri ocjeni koncentracije uzeta je u obzir i činjenica da je Konzum najavio ulaganja u modernizaciju i uvođenje novih tehnologija u preuzete prodavaonice, kao i činjenica da taj poduzetnik, za razliku od većine konkurenata, održava mrežu manjih formata prodavaonica. Takva politika svakako je u interesu manje mobilnih potrošača, primjerice starijih osoba, slabije pokretnih osoba i osoba koje nemaju vlastiti prijevoz, navode iz AZTN-a.

Više na Banka.hr

Podijeli

Odgovori

Top