Dug HZZO-a za lijekove iznad 180 dana oko milijardu kuna

Dug HZZO-a za lijekove iznad 180 dana oko milijardu kuna

Po odluci hrvatske Vlade o sanaciji Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, najviše novca od 2,53 milijarde kuna otići će na obveze za lijekove, pa ljekarnici mogu očekivati da će se smanjiti dugovanje koje po procjenama Hrvatske ljekarničke komore iznosi blizu tri milijarde kuna.

Prema informacijama iz Hrvatske ljekarničke komore Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje sada već 200 dana kasni u plaćanju lijekova, s time da je dug iznad 180 dana oko jednu milijardu kuna.

Ministar finacija Slavko Linić izjavio je na Vladi da iznos od 2,53 milijarde kuna predstavlja stanje obveza koje HZZO treba platiti prema ugovornim subjektima i time svesti rok plaćanja na 60 dana. Također je rekao da se najveći dio obveza odnosi na obveze za lijekove, jer je njihov ugovoreni rok plaćanja 180 dana.

Podijeli

Odgovori

Top