Krajem lipnja u blokadi 54 tisuće poslovnih subjekata i 317 tisuća građana

Krajem lipnja u blokadi 54 tisuće poslovnih subjekata i 317 tisuća građana

Broj građana, čiji su računi zbog neizvršenih osnova za plaćanje na kraju lipnja bili u blokadi, blago je smanjen u odnosu na svibanj, za njih 1.635 ili 0,5 posto, dok je iznos dugovanja građana istodobno porastao za 2,8 posto ili za 750 milijuna kuna.

U Fini kažu da je, od kada prate broj blokiranih građana i iznos njihove blokade, pad broja blokiranih građana na mjesečnoj razini zabilježen i u ožujku i u travnju 2012. godine, a podaci od početka 2012. do sredine lipnja 2014. godine pokazuju i da je u dva navrata – u ožujku i rujnu 2012. godine – zabilježen pad iznosa dugovanja građana.

Na upit o smanjenju broja blokiranih građana u lipnju u odnosu na svibanj, u Fini odgovaraju da nemaju informacija “o nekom posebnom razlogu koji bi utjecao na smanjenje broja blokiranih građana, osim da je riječ o podmirenju dospjelih dugova, u pravilu manjih iznosa blokade“.

Usporedba pak s podacima za lipanj prošle godine pokazuje da je na godišnjoj razini broj blokiranih građana porastao za 54.307, a iznos njihova duga je veći za gotovo 7,7 milijardi kuna. U postotcima, krajem lipnja ove godine bilo je blokirano 20,7 posto više građana nego u isto vrijeme lani, a iznos njihova duga je porastao za 37,9 posto.

Kod blokiranih poslovnih subjekata pada i broj i iznos i na mjesečnoj i na godišnjoj razini.

Krajem lipnja je, naime, u blokadi bilo 3.319 poslovnih subjekata ili njih 5,8 posto manje nego krajem svibnja, a iznos njihova dugovanja je smanjen za 3,4 posto ili za 1,1 milijardu kuna.

U odnosu na lipanj prošle godine, broj blokiranih poslovnih subjekata je smanjen za 16,3 posto, a iznos njihovih nepodmirenih obveza je manji za 14,6 posto, odnosno krajem lipnja ove godine u blokadi je bilo 10.517 subjekata manje nego u isto vrijeme lani, a iznos njihovih dugovanja je smanjen za 5,4 milijarde kuna.

Iz Fine ističu da je s osnove otvaranja predstečajnih postupaka iznos prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje u lipnju u odnosu na svibanj smanjen za 213,8 milijuna kuna, a broj dužnika za 99.

Prema trajanju blokade i u lipnju prevladavaju poslovni subjekti u dugotrajnoj blokadi – u blokadi dužoj od 360 dana krajem lipnja bila su 36.253 poslovna subjekata, što je u ukupnom broju udio od 66,9 posto, a njihova dugovanja iznose više od 27,4 milijardi kuna ili 87,4 posto ukupnog duga poslovnih subjekata.

Ipak, podaci Fine pokazuju da je broj insolventnih poslovnih subjekata u blokadi dužoj od 360 dana manji u odnosu na svibanj za 5,1 posto, dok su njihova dugovanja istodobno veća za 0,9 posto.

Broj pak nelikvidnih poslovnih subjekata u kratkotrajnoj blokadi je za 17,3 posto manji nego krajem svibnja, a iznos njihovih dugovanja je manji za 32,2 posto. Krajem lipnja u kratkotrajnoj je blokadi, u trajanju do 60 dana, bio 3.461 poslovni subjekt, čije su evidentirane prijavljene dospjele neizvršene osnove za plaćanje iznosile 595,3 milijuna kuna.

I na kraju lipnja dvije trećine blokiranih poslovnih subjekata, odnosno njih 35.762, su subjekti bez zaposlenih, a na njih se odnosi 21,8 milijardi kuna duga, što je čak 69,4 posto ukupnog iznosa neizvršenih osnova za plaćanje.

Po podacima Fine, od ukupno 54.161 blokiranog poslovnog subjekta, manje od polovice su pravne osobe, njih 26.424. Pravne su osobe krajem lipnja dugovale iznos od 23,8 milijardi kuna, što je u ukupnom iznosu dugovanja poslovnih subjekata udio od 75,9 posto.

Krajem lipnja u blokadi je bilo i 27.737 fizičkih osoba, odnosno obrtnika, koji duguju gotovo 7,6 milijardi kuna.

Podijeli

Odgovori

Top