Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

EU fondovi

EU fondovi – jesu li nam zaista dostupni?

Posljednjih nekoliko godina, a posebice ove recesijske 2010., hrvatska javnost zaokupljena je tematikom EU fondova. Ona se najčešće koristi u dnevnopolitičke svrhe, radi upućivanja kritike nacionalnim institucijama koje su mjerodavne za uspostavljanje institucionalnog okvira koji bi državi, ali i krajnjim korisnicima, omogućio što kvalitetniju pripremu i ulazak u postupke natjecanja za dobivanje sredstava iz EU fondova.

Posljednjih nekoliko godina, a posebice ove recesijske 2010., hrvatska javnost zaokupljena je tematikom EU fondova. Ona se najčešće koristi u dnevnopolitičke svrhe, radi upućivanja kritike nacionalnim institucijama koje su mjerodavne za uspostavljanje institucionalnog okvira koji bi državi, ali i krajnjim korisnicima, omogućio što kvalitetniju pripremu i ulazak u postupke natjecanja za dobivanje sredstava iz EU fondova.

“Povećanje apsorpcijskog kapaciteta hrvatskih korisnika”, “uspostavljanje institucionalnog okvira koji će podići naše kapacitete”, “uspostavljanje partnerstava na europskoj razini”, “podizanje svijesti hrvatskih korisnika o važnosti EU fondova” i “priprema za korištenje strukturnih fondova” pojmovi se koje najčešće možemo čuti u medijima ili javnim istupima političara.

Edukacija poduzetnicima izostala

Fraze i politika pak ne pomažu hrvatskim korisnicima, među koje spadaju predstavnici svih sektora u društvu – javni, privatni i civilni. Izostalo je konkretno objašnjenje na koji način te uz kolika ulaganja oni zaista mogu sudjelovati u konkretnom natječaju i dobiti sredstva koja će im omogućiti provedbu projekata.

Upravo zbog nedostatka sustavne i kontinuirane edukacije te kampanje koja ima za cilj podići svijest javnosti o važnosti EU fondova te, prije svega, njihovoj koristi, opća percepcija javnosti uglavnom se svodi na nekoliko uopćenih te međusobno oprečnih zaključaka kao što su: “EU fondovi su nam nedostupni! To je za one u Uniji, a ne za nas!”, “Ajmo uzeti lovu iz EU fondova, a onda ćemo već vidjeti što ćemo i kako!”, “Mi bi novce, ali ne znamo što bismo radili!”.

Zbog nedostatka kvalitetnih informacija i sadržaja koji se odnose na problematiku EU fondova, potrebno je javnosti i potencijalnim korisnicima objasniti koje su njihove mogućnosti, kako se uključiti, koliki su im resursi za to potrebni te kakvi su tipovi projekata i aktivnosti prihvatljivi za financiranje.

Fondovi – isplativost na duge staze

Važno je upozoriti na činjenicu koja se često izbjegava – EU fondovi predstavljaju polje ulaganja koje uz kvalitetnu pripremu i dobru taktiku mogu polučiti odlične rezultate, ali jednako se tako može dogoditi da na te rezultate treba pričekati neko vrijeme. Drugim riječima, pretvaranje ideja u projekte ne mora nužno odmah rezultirati dobivanjem sredstava, već će nekada biti potrebno osmisliti i napisati više različitih projekata. Važno je da potencijalni korisnici razviju svijest o tome te budu pripremljeni na suradnju, ulaganje i razvoj.

Posebnu pažnju treba obratiti na samu proceduru. Ona je objavljena, jednaka za sve te se maksimalno pazi na njezina pravila i njihovo poštovanje. Takva praksa svim potencijalnim korisnicima omogućuje kvalitetnu i jednakopravnu tržišnu utakmicu, što je izuzetno važno za njihov moral i motivaciju.

Nedovoljno iskorišteni FP7 i CIP

Iako postoji velik broj fondova koji obuhvaćaju gotovo svu tematiku koju možete zamisliti te sadržavaju ponešto za svaki sektor, u Hrvatskoj ja zasad najpoznatiji i najrazvikaniji Program pretpristupne pomoći, odnosno tzv. IPA. O njezinoj ćemo važnosti i prilikama za potencijalne korisnike pisati u nekoj od sljedećih kolumni, a sada je važno naglasiti da brojne prilike za naš javni, poslovni i civilni sektor leže i u drugim zasad nedovoljno iskorištenim programima kao što su Okvirni program 7 (FP7) ili Program za konkurentnost i inovacije (CIP), EUREKA, Eurostars i brojni drugi.

Vjerujem da će vam ova kolumna omogućiti upoznavanje s brojnim EU programima te da ćete dobiti priliku da u svakome od njih pronađete nešto što odgovara vašim potrebama i idejama. Ujedno, nadam se da će vas potaknuti da se i sami uključite u osmišljavanje, prijavu i provedbu projekata financiranih iz EU fondova ili da jednostavno poboljšate dosadašnji pristup i mišljenje o toj problematici.

Osim što će vaše uključivanje u te procese imati neposredne pozitivne utjecaje na vas i vašu okolinu, posredno će pomoći razvoju društvenih, razvojnih i proizvodnih procesa, što je u ovome trenutku od presudnoga značenja za razvoj konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, otvaranje novih radnih mjesta, smanjenje nezaposlenosti te kvalitetnu pripremu za pristupanje EU.


Napisao

Pročitajte još:

Komentari

Excel je postao neizostavan alat u poslovnim okruženjima diljem svijeta zbog svoje sposobnosti organizacije, analize i prezentacije podataka u raznolikim industrijama.

Komentari

'Recite nam nešto o sebi' je pitanje koje nećete moći izbjeći ni na jednom intervjuu za posao.

Komunikacija

Konflikti su više nego samo nesporazumi, naime kod konflikata pojedinci osjećaju prijetnju sebi, te stoga ne možemo misliti kako će nestati sami od sebe.

Komentari

Viliam Prodan, uspješni poduzetnik, jedan je od naših najboljih rally vozača i višestruki rally prvak Hrvatske.

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.