Forenzika Prima feljton: Dio treći – Kako uspješno procijeniti rizik od prijevare

Uključivanje svih zaposlenika u proces

Pritom se naravno misli na poštene zaposlenike, budući da su nepošteni ionako već uključeni u proces prijevare. Često se događa da zaposlenici ne razumiju tehniku počinjenja prijevare, stoga je vrlo važno upoznavanje zaposlenika s metodama prijevare, kako bi bili sposobni prepoznati te spriječiti prijevaru.

Razumno je pretpostaviti da bi detaljno upoznavanje ljudi s metodama prijevare moglo povećati broj prijevara umjesto da ga smanji, ali nema razloga za brigu. Treba biti svjestan činjenice da među zaposlenicima postoje ljudi različitih stupnjeva razina poštenja. Pošten zaposlenik neće počiniti prijevaru bez obzira na to koliko vješt bio u određenom području, jednako kao što nepoštenog zaposlenika neće spriječiti njegova neupućenost. U prilog toj tezi govore mnogi primjeri sjajnih otkrivanja prijevara, kao i očajno izvedenih malverzacija. Svi koraci borbe protiv prijevara moraju biti odobreni od strane najviše rangiranih zaposlenika, jer će se na taj način dočarati važnost predanog sudjelovanja.

Dojam ujedinjenosti svih zaposlenika u borbi protiv prijevara stvorio bi neprijateljsko okruženje za potencijalne počinitelje, zbog čega bi bili manje skloni upustiti se u rizik financijskog ugrožavanja Društva.

Upoznavanje korporativnog okruženja

Prikupljanje informacija o procesima poslovanja, proizvodima, poslovnoj strategiji ili o primjerima ostalih tvrtki iz sektora jedan je od najvažnijih koraka u procjeni rizika od prijevare. Direktori pojedinih sektora trebali bi odrediti profil mogućih prijevara unutar svojih odjela te predložiti mjere kojima će tretirati rizik od istih. Stručnost u pojedinim aspektima poslovanja vrlo je važna u otkrivanju prijevara, kao i u njihovoj prevenciji, budući da je omogućeno izbjegavanje rizika. Ako je tvrtka primjerice oštećena zbog primanja naloga za plaćanje putem faks-uređaja takva se praksa se u budućnosti može izbjeći.

Slično je i sa slučajevima krivotvorenih potpisa, kada se može uvesti stroža kontrola, poglavito pri većim iznosima. korporativno okruženje svakako uključuje i zemljopisnu komponentu, pa je ponekad potrebno dobro razmisliti o poslovanju u gradu, regiji ili državi koja je poznata po prijevarama. S obzirom na to kako izgledaju naslovnice hrvatskih medija u posljednje vrijeme, teško je očekivati navalu stranih investitora.

Podizanje svijesti o opasnosti štetnosti prijevara

Vrlo vjerojatno najvažniji dio procesa upravljanja rizikom od prijevare, a zasigurno onaj koji zahtijeva najveći angažman. Zaposlenici neovisno o rangu moraju znati da je otkrivanje prijevara u njihovom interesu, pa stoga moraju sumnjičavi i oprezni, naročito pri rutinskim operacijama.

Direktori i vlasnici moraju znati da se prijevare ne događaju nekom drugom i da nepostojanje internih i eksternih kontrola zato jer su njihovi zaposlenici pošteni jednostavno nije prihvatljivo. U skladu s tim je potrebno naglasiti da zadatak procjene rizika od prijevare nije ustvrditi stupanj poštenja pojedinog zaposlenika, već stupanj vjerojatnosti da će prijevara biti uspješno izvedena, što je svakako relevantniji podatak.

Također treba znati da postojanje kontrola može smanjiti broj prijevara, ali ih nipošto neće iskorijeniti, što je dodatni razlog da zaposlenici budu spremni uočiti nepravilnosti. Podizanje svijesti se spominje u svim aspektima ljudskog djelovanja; od ravnopravnosti muškaraca i žena, pa sve do suzbijanja smrtonosnih bolesti, a put do uspjeha uvijek je isti: edukacija. Upravo zato edukativne radionice vezane za prijevare moraju postati sastavni dio razvijanja kulturi protivnoj prijevarama, a ne jednokratna mjera percipirana kao beskorisna gnjavaža, ali svejedno bolja od sjedenja u uredu.

Untitled

Autor: Diana Antičić direktorica je i osnivačica društva Forenzika Prima. Društvo je utemeljeno 2012. godine s ciljem pružanja usluga porezne forenzike i drugih srodnih usluga.

Društvo se tako uz forenziku, bavi i poslovima revizije, procjene vrijednosti društava, sudskim vještačenjima te za sve navedeno posjeduje neophodne licence. Društvo za potrebe svojih klijenata pruža i menadžment savjetovanje te specijalizirano savjetovanje u restrukturiranju organizacije računovodstveno-financijskih sektora.

Antičić je kao ovlaštena porezna savjetnica, također i partnerica u javnom trgovačkom društvu za porezno savjetništvo Antičić – Jakovljević – Kušeta te članica Europske mreže žena ambasadorica poduzetništva.

Podijeli

Odgovori

Top