Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Financije

Javna objava godišnjih financijskih izvještaja

Krajnje je vrijeme za predaju godišnjih financijskih izvještaja za 2013. godinu za potrebe javne objave.

Krajnje je vrijeme za predaju godišnjih financijskih izvještaja za 2013. godinu za potrebe javne objave.

Koji su rokovi?

Rok za predaju GFI-a i ostale dokumentacije za sva društva koja imaju kalendarsku poslovnu godinuje 30. lipnja 2014. godine. Poduzetnici koji imaju poslovnu godinu različituod kalendarske, predaju financijska izvješća sa svrhomjavne objave FINA-i u roku od šest mjeseci odisteka poslovne godine. Konsolidirana financijska izvješća sa svrhom javne objave predaju se FINA-i najkasnije do 30. rujna tekuće godine za prethodnu.

Tko su obveznici javne objave?

Poduzetnici iz članka 2. ZOR-a (trgovačka društva: dionička društva, komanditna društva, društva s ograničenom odgovornošću, gospodarsko interesno udruženje, javno trgovačko društvo, trgovci pojedinci te poslovne jedinice poduzetnika sa sjedištem u stranoj državi). Predajom GFI-a i ostale dokumentacije Fini smatra se da je poduzetnik, obveznik javne objave, ispunio obvezu javne objave što znači da GFI i ostalu dokumentaciju za potrebe javne objave nije potrebno više nikome dostavljati (Fina će o primitku obavijestiti sudski registar).

Ukoliko ste predali svoja financijska izvješća za potrebe javne objave u vrijeme predaje GFI-a za statističke potrebe, nije potrebno dostavljati financijska izvješća radi javne objave.

Tko predaje koju dokumentaciju?

Mali poduzetnici (oni koji u 2012. nisu prešli dva od tri kriterija: ukupna aktiva 32,5 milijuna kuna; prihod 65,0 milijuna kuna i prosječan broj zaposlenika tijekom godine 50) trebaju dostaviti sljedeće dokumente:

1.    Bilancu – standardizirani oblik
2.    Račun dobitka i gubitka – standardizirani oblik
3.    Bilješke uz financijska izvješća – nestandardizirani oblik – u slobodno pisanom tekstu
Prethodna 3 financijska izvješća potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje.
4.    Revizorsko izvješće – ako je poduzetnik obveznik revizije financijskih izvješća (izvješće revizora potpisuje ovlašteni revizor)
5.    Odluku o prijedlogu rasporeda dobitka ili pokriću gubitka koju potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje društva i predsjednik nadzornog odnosno upravnog odbora, ne mora sadržavati pečat.

Srednji i veliki poduzetnici (oni koji prema podacima za 2012. prelaze dva kriterija za male) trebaju dostaviti:

1.    Bilancu – standardizirani oblik
2.    Račun dobitka i gubitka – standardizirani oblik
3.    Izvještaj o novčanom tijeku
4.    Izvještaj o promjenama kapitala
5.    Bilješke uz financijska izvješća – nestandardizirani oblik – u slobodno pisanom tekstu
6.    Revizorsko izvješće – nestandardizirani oblik, potpisuje ovlašteni revizor
7.    Godišnje izvješće (što mora sadržavati vidjeti na http://www.profitiraj.hr/novosti/godisnje-izvjesce/)
8.    Odluku o prijedlogu rasporeda dobitka ili pokriću gubitka

Može li poduzetnik zabraniti javnu objavu podataka iz godišnjega financijskog izvještaja?
Ne može. Zakonom o računovodstvu propisana je obveza javne objave godišnjih financijskih izvještaja i druge dokumentacije poduzetnika, a Fina ih je obvezna objaviti u roku 30 dana od primitka točne i potpune dokumentacije tako da svima bude dostupna na uvid na web stranicama Fine ili Sudskog registra.

Koje su posljedice u slučaju nepoštivanja obveze javne objave financijskih izvještaja?
Poduzetnik koji ne dostavi Financijskoj agenciji GFI i godišnje izvješće te revizorsko izvješće (ako je dužan revidirati svoje godišnje financijske izvještaje) i druge dokumente, radi javne objave u rokovima sukladno odredbama Zakona o računovodstvu, čini prekršaj za koji mu se može izreći novčana kazna u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna. Za isti prekršaj, novčanom kaznom u iznosu od od 5.000,00 do 20.000,00 kuna, može se kazniti odgovorna osoba poduzetnika.

________________________________________

Mazars Cinotti Audit, Mazars Cinotti Consulting i Mazars Cinotti Accounting su specijalizirana društva koja počivaju na principima profesionalnosti, te pružanja vrijednosti za novac našim klijentima.

Društva Mazars Cinotti su specijalizirana za pružanje revizijskih, poreznih, financijskih te računovodstveno – knjigovodstvenih usluga. Pokrivamo cijeli spektar usluga s navedenih područja te za iste posjedujemo potrebne licence te višegodišnje međunarodno i domaće iskustvo. Mazars Cinotti društva su članovi Mazars grupe. Mazars je međunarodna, neovisna organizacija specijalizirana u područjima poreza, revizije, računovodstva te pravnog i poslovnog savjetovanja (www.mazars.hri www.mazars.com).

Tekstovi su informativnog karaktera te se isti ne bi trebali koristi za donošenje poslovnih odluka.


Napisao

Pročitajte još:

Lifestyle

Blog Lifehack tvrdi da su ljudi koji piju kavu uspješniji.

Lifestyle

Uspješni ljudi znaju iskoristiti svoje vrijeme i ustaju rano. Ne zato što to rade svi uspješni ljudi, nego zato što je to mudro.

Komentari

Excel je postao neizostavan alat u poslovnim okruženjima diljem svijeta zbog svoje sposobnosti organizacije, analize i prezentacije podataka u raznolikim industrijama.

Komunikacija

Taj početni dojam nije uvijek najtočniji, ali ga je obično teško preokrenuti ili poništiti i često bude temelj za daljnji odnos između dvije osobe.

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.