Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Računovodstvo i financije

Kako mjeriti profitabilnost poslovanja?

Imate osjećaj da posao cvjeta, a rezultati nisu zadovoljavajući.

Imate osjećaj da posao cvjeta, a rezultati nisu zadovoljavajući. Niste sigurni da li ste na pravom putu?

U ovom članku objasniti ćemo kako mjeriti profitabilnost poslovanja. Analizom odnosa pojedinih pozicija bilance i računa dobitka i gubitka možemo doći do vrlo vrijednih podataka koji mogu pomoći poduzetnicima u određivanju smjera aktivnosti kao i u donošenju odluka u cilju optimiziranja budućeg poslovanja. Analiza profitabilnosti smatra se općenito jednom od najvažnijih stavki cjelokupne poslovne i financijske analize.

Pri tome možemo govoriti o dva najvažnija odnosa koji su i najčešće u upotrebi, a to su:

  • profitna marža
  • povrat na investirana sredstva

Profitna marža

Profitna marža je jedna od najraširenijih mjera profitabilnosti u praksi. Najčešće se računa kao odnos dobitka (profita) i prihoda od prodaje. Profitna marža nam na jednostavan način pokazuje postotak ostvarenog dobitka iz određenog poslovnog pothvata. Pri izračunavanju profitne marže možemo koristiti različite veličine (tj. pozicije) dobiti te iz tih razloga poznajemo i različite kategorije profitne marže, a to su npr.:

1. Bruto profitna marža: bruto dobit / prihod od prodaje

Pokazuje nam koliko prihoda tvrtki ostaje nakon pokrića proizvodnih troškova ili troškova robe, a za pokriće troškova uprave, prodaje i troškova financiranja (kamate).Ova informacija je vrlo bitna za poduzetnika jer mu između ostalog daje informaciju koliko prihoda ostaje za razvoj tvrtke nakon što neki proizvod ili robu realiziramo na tržištu.

2. Operativna profitna marža: operativni dobitak / prihod od prodaje

Daje nam informaciju koliko nam je dobiti ostalo prije oporezivanja u slučaju kada bi cijeli posao financirali vlastitim sredstvima. Ovaj izračun najviše koristimo prilikom planiranja poslovanja u situaciji kada kamatna opterećenja nisu značajna i kada poduzetnik želi vidjeti što se događa sa projektom neovisno uz načine kreditiranja.

3. Profitna marža prije oporezivanja: dobitak prije poreza / prihod od prodaje

Profitna marža prije oporezivanja daje nam podatak koji je posebno koristan za usporedbu ostvarene marže u odnosu na druge tvrtke uz isključivanje utjecaja politike oporezivanja. Ovo može biti vrlo koristan podatak u slučajevima kada se politika oporezivanja često mijenja, a kako bi mogli usporediti razinu dobiti u različitim razdobljima.

4. Neto profitna marža: dobitak poslije poreza / prihod od prodaje

Pokazuje nam koliki je neto profit ostvaren od ukupno realiziranog posla na tržištu, a kojim možemo slobodno raspolagati. Taj dio prihoda koji poprima karakter dobiti poslije oporezivanja tvrtka može isplatiti vlasnicima ili pak može dio iznosa ostaviti u bilanci kao zadržani dobitak.

5. Marža neto preostalog profita: neto preostali profit / prihod od prodaje

Za ukupnu procjenu profitabilnosti tvrtke bitno je uvesti pokazatelj koji nam daje odgovore na sljedeća pitanja: koliko se planirano ulaganje isplati u odnosu na zaradu koju ostvarujemo, a koliko smo mogli ostvariti ulaganjem u neki drugi posao (npr. štednja uz oročenu kamatu). Svi podaci koji su korišteni do sada bili su internog karaktera, a za maržu neto preostalog profita potrebno je uvesti i eksterne podatke (npr. podatak o tržišnoj cijeni kapitala).

Dodana vrijednost

Dodana vrijednost računa se na slijedeći način: prihodi od prodaje – dobra i usluge kupljene od drugih. Drugim rječina dodana vrijednost pokriva bruto plaće radnika te ostale isplate i nadoknade koje su isplaćene radnicima, plaćeni porez na dobit, amortizaciju (koja služi za održavanje i proširenje aktive) te dobit.

Novostvorena vrijednost po svojoj definiciji razlikuje se od dodane vrijednosti samo za amortizaciju. Kod izračuna dodane vrijednost smatra se da je amortizacija vrijednost koja je dodana iz vlastitih kapaciteta.

Napisao

Pročitajte još:

Ekonomija

Promatrajući ukupnu vanjskotrgovinsku razmjenu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u prva četiri mjeseca 2015. godine, u odnosu na isto razdoblje prošle godine, uvoz je smanjen...

Novosti

Na nedavno održanoj dodjeli nagrada iz područja poreznog savjetovanja „European Tax Awards“, koju dodjeljuje poslovni časopis International Tax Review, EY je treću godinu zaredom...

Financije

Krajnje je vrijeme za predaju godišnjih financijskih izvještaja za 2013. godinu za potrebe javne objave.

Novosti

Na današnjem konkurentom tržištu, prodavatelji se na sve moguće načine pokušavaju izboriti za svakog kupca, u čemu značajnu ulogu imaju i programi vjernosti.

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.