Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Novosti

Kako poslodavac može ostvariti olakšice?

promjene, tunel

Olakšice za poslodavce u obliku oslobađanja od doprinosa na plaću smanjuju troškove rada i zasigurno su pridonijele tom trendu. Oslobođenje od doprinosa na plaću iznosi 17,2 posto radnikove mjesečne plaće.

Olakšice su propisane u dva zakona: u Zakonu o doprinosima i u Zakonu o poticanju zapošljavanja. Zakon o doprinosima uređuje korištenje tom fiskalnom pogodnosti za dvije skupine radnika: za radnike koji se prvi put zapošljavaju i za mlade radnike koji se zapošljavaju na neodređeno vrijeme. Zakon o poticanju zapošljavanja proširuje mogućnost korištenja tim oslobođenjem za još dvije skupine: za radnike koji imaju radnog staža, ali taj staž nije ostvaren u zanimanju za koje su se školovali i za radnike koji su dugotrajno nezaposleni, neovisno o ostvarenom stažu.

Prvi posao

Radnici koji se prvi put zapošljavaju osobe su koje nemaju ni dana evidentiranoga mirovinskog staža. Iznimka je staž ostvaren prema osnovi roditeljstva na koji prema važećim mirovinskim propisima ima pravo jedan od roditelja djeteta, u trajanju do godine dana. Taj staž nije zapreka za oslobođenje od obveze doprinosa. No ako radnik ima svega nekoliko dana staža ostvarenog prema osnovi primitaka od drugog dohotka ili možda kratkotrajnog zaposlenja u bilo kojem životnom razdoblju, poslodavac nema pravo na korištenje tom olakšicom. Životna dob radnika nije od utjecaja. Poslodavac samo mora od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje pribaviti potvrdu iz koje je vidljivo da je zaposlenjem kod tog poslodavca radnik prvi put stekao status mirovinskog osiguranika. Olakšicom se koristi za radnike primljene u radni odnos i za osobe primljene na stručno osposobljavanje, neovisno o tome je li riječ o ugovoru na neodređeno ili na određeno vrijeme. Trajanje olakšice ograničeno je do godinu dana. Ako radniku iz bilo kojeg razloga radni odnos prestane prije proteka godine dana, pa se zaposli kod drugog poslodavca, drugi poslodavac ne može preuzeti korištenje olakšicom.

Mladi radnik

Druga skupina za koju su poslodavci oslobođeni obveze plaćanja doprinosa na plaću radnici su mlađi od 30 godina koji se zapošljavaju na neodređeno vrijeme. Za korištenje tom olakšicom nevažno je ima li radnik ili nema prethodnoga radnog staža, važno je samo da je u trenutku zaposlenja mlađi od 30 godina. Izuzeti su radnici koji su kod tog poslodavca već bili u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, ali nisu izuzeti radnici koji su kod istoga poslodavca bili u radnom odnosu na određeno vrijeme.
Ako je radniku istekao ugovor na određeno vrijeme, a isti ga poslodavac zapošljava na neodređeno, bilo s prekidom ili bez prekida između ta dva ugovora, dozvoljeno je korištenje olakšicom. Tom se olakšicom može koristiti pet godina, s tim da se razdoblje od pet godina može produljiti. Produljenje je dozvoljeno za razdoblja u kojima se radnik ili radnica koriste pravom na naknadu plaće na teret državnog proračuna (korištenja roditeljskim dopustom).
Ako radniku iz bilo kojeg razloga prestane radni odnos prije proteka roka od pet godina, prestaje korištenje olakšicom, bez ikakvih posljedica za poslodavca. Štoviše, ako radnik nađe bolji posao, pa se kod novog poslodavca zaposli opet na neodređeno vrijeme i u tom je trenutku mlađi od 30 godina, novi poslodavac također ima pravo na oslobođenje od doprinosa na plaću u trajanju do pet godina. Iznimka su povezani poslodavci. Kod povezanih poslodavaca koji prenose ugovor o radu s jednog na drugog poslodavca olakšicom se za istog radnika može koristiti ukupno pet godina.

Staž izvan struke

Za radnika koji je već bio zaposlen i ima mirovinskog staža, ali taj staž nije ostvaren radom na poslovima u zanimanju za koje se školovao, već na nekim drugim poslovima, poslodavac ima pravo koristiti se oslobođenjem od doprinosa na plaću na temelju potvrde koju izdaje Hrvatski zavod za zapošljavanje. Pri tome riječ mora biti o osobi koja se u evidencijama Zavoda kao nezaposlena vodi dulje od 30 dana. Tom se olakšicom može koristiti za zaposlene radnike i za osobe primljene na stručno osposobljavanje, a trajanje olakšice omogućeno je do dvije godine.

Dugotrajno nezaposleni

Zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba također se stimulira. Dugotrajno nezaposlenom osobom smatra se osoba koja se dulje od dvije godine u evidencijama Zavoda vodi kao nezaposlena, bez obzira koliko je staža ostvarila u Hrvatskoj ili inozemstvu. Zaposli li poslodavac takvu osobu, ima pravo na oslobođenje od doprinosa na plaću u trajanju do dvije godine.

dr.sc. Marija Zuber

preneseno s liderpress.hr


Pročitajte još:

Lifestyle

Postoje određene navike i osobine koje svi vrhunski vođe imaju, od kojih je Inc.com izabrao 12 najbitnijih.

Ljudski resursi

Uvijek imajte na umu da vam je cilj postići dogovor. Svakako ne pristajte na prvu ponudu, no pazite a vaše ne u konačnici ne...

Lifestyle

Ako želite napredovati u životu, morate se riješiti određenih stvari i trebate zamijeniti trenutne životne poglede novima.

Lifestyle

Svijetu ne treba još jedan loš vođa koji negativno utječe na zaposlenike, njihovo zdravlje, klijente i tvrtku.

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.