Kakva je slika hrvatskog poreznog obveznika?

Kakva je slika hrvatskog poreznog obveznika?

Amandmanima se mijenjaju članci 4., 5., 10. i 12. Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak.

‘Strateškim mjerama Vlada potiče razvoj gospodarstva, ali i vodi brigu o najosjetljivijim skupinama stanovništva. Pritom je neophodno uvažavati ustavno načelo o ravnomjernosti poreznog opterećenja, kao i načela jednakosti i pravednosti, na način da osobe s većom gospodarskom snagom snose i veće porezno opterećenje’, priopćila je Vlada.

Odredba o obveznom podnošenju godišnje prijave za ostvareni drugi dohodak još će se podrobnije razmotriti, provest će se daljnje opsežne analize, osobito analize temeljene na statističkih podacima dobivenim iz Obrasca JOPPD koji se počinje primjenjivati od 1. siječnja 2014. jer će on obuhvatiti veliki opseg oporezivih i neoporezivih primitaka te omogućiti kvalitetniju sliku porezne snage poreznog obveznika, navodi Vlada, dodajući da će se ‘posebna analiza usmjeriti i na postojeće razine porezne osnovice te na sustav obveznih doprinosa u dijelu drugog dohotka, uvažavajući pri tome, kao i do sada, mišljenja i prijedloge drugih resornih ministarstava, kao i svih zainteresiranih strana, ekonomskih stručnjaka, udruženja i socijalnih partnera’.

Amandmani su objavljeni na web-stranici Vlade Republike Hrvatske.

Podijeli

Odgovori

Top