Kasnite s plaćanjem? Ne nasjedajte na prevaru i ne plaćajte 300 kuna vjerovniku

Kasnite s plaćanjem? Ne nasjedajte na prevaru i ne plaćajte 300 kuna vjerovniku

Internetom kruži tekst u kojem se tvrdi, da je od 1. listopada, stupanjem na snagu Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, prema čl. 13., dužnik koji zakasni s plaćanjem dužan vjerovniku platiti posebnu naknadu od 300 kuna, javlja Večernji list.

“Račun koji ste ispostavili nakon 1. listopada je ugovor koji je do određenog datuma trebao biti plaćen. Ako nije, prvih 300 kuna koji vam budu plaćeni nakon tog datuma, imate pravo smatrati plaćanjem posebne naknade. To ne umanjuje vaše pravo da na taj račun dodatno još obračunate i zateznu kamatu od 15%”, stoji u dopisu, a najavljuju se i velike naplate tih posebnih naknada od HEP-a, T-Coma, plinare i drugih. Je li to točno?

“Riječ je o manipulaciji i izvlačenju jednog stavka iz jednog članka Zakona. Članci koji se spominju određuju ispunjenje novčanih obveza između poduzetnika, odnosno između poduzetnika i pravnih osoba. To je potpuno jasno napisano u Zakonu, koji se ne odnosi na fizičke osobe i nema spomena o odnosu trgovac – potrošač, te nam temeljem njega ni HEP ni T-Com ni plinara ni drugi ne mogu “odrapiti” 300 kuna paušala! Ne znam odakle ta panika jer to jednostavno ne stoji. Ovo je školski primjer dezinformacije javnosti s namjerom stvaranja panike! ROZP poziva da sve koji šire takvu paniku i defetizam prijavite najbližoj policijskoj postaji usmeno ili elektroničkom poštom”, poručuje potrošačima Željko Tomašić, predsjednik Regionalne organizacije za zaštitu potrošača Karlovačke županije.

Podijeli

Odgovori

Top