Koje porezne olakšice možete, a koje ne možete prijavljivati?

Koje porezne olakšice možete, a koje ne možete prijavljivati?

Prema izmjenama Zakona o porezu na dohodak ukinute su porezne olakšice u iznosu do 12.000 kuna godišnje za uplaćene premije životnog osiguranja s obilježjem štednje, dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja, stvarne troškove zdravstvenih usluga te stambene potrebe.

Budući da je taj zakon stupio na snagu 1. srpnja 2010. godine, porezni obveznici mogli su još lani umanjiti dohodak ostvaren u 2010. za navedene olakšice do ukupno 6.000 kuna, za uplate obavljene do 30. lipnja 2010. Ove godine ostaju bez te mogućnosti.

Tko je obvezan podnijeti prijavu poreza na dohodak?

Godišnju prijavu poreza na dohodak obvezan je podnijeti obveznik s plaćom ili mirovinu kod dva ili više poslodavca istodobno te onaj koji je ostvario dohodak od samostalne djelatnosti. Pored njih, postoje još neke, manje zastupljene karegorije.

Obveza prijave poreza ne odnosi se na građane koji primaju plaću ili mirovinu samo kod jednog tuzemnog poslodavca ili više tuzemnih poslodavaca odnosno isplatitelja primitka od nesamostalnog rada, ali ne istodobno.

Podijeli

Odgovori

Top