Kolika je minimalna plaća u zemljama EU-a?

Kolika je minimalna plaća u zemljama EU-a?

Minimalna plaća bitno je socijalno pitanje, no je li dovoljna za samostalno preživljavanje?

Europska gospodarstva se međusobno jako razlikuju, a paralelno s tim, variraju i minimalne plaće u svakoj od država, ali i troškovi života.

Najveću minimalnu plaću u EU-u ima Luksemburg, 1874 eura, dok Rumunjska ima gotovo 12 puta manju; tek 157,5 eura.

Šest zemalja članica ima minimalnu plaću veću od 1000 eura, dok ih 10 ima ispod 400 eura. Minimalne plaće su izražene u bruto iznosima.

Hrvatska spada u skupinu zemalja članica s najnižom minimalnom plaćom. Ona iznosi 372 eura, dok, primjerice, naši susjedi Slovenci imaju 784 eura, a oni najviše pogođeni krizom, Grci, 684 eura.

Minimalne plaće su u pravilu određene zakonom. Međutim, u nekim slučajevima su utvrđene kolektivnim ugovorima. Taj iznos nije nužno ažurirati svake godine niti prilagodba uvijek rezultira povećanjem plaća. Valja naglasiti da ne postoji precizan način da se usporede plaće. Paritet kupovne moći ispravlja razlike u prosječnim troškovima života između zemalja, ali ne uzima u obzir moguće varijacije u cijenama između gradova unutar iste zemlje ili neke druge čimbenike, poput broja djece u kućanstvima ili troškova školovanja.

Tako Danska, Finska, Italija, Austrija i Švedska nemaju minimalnu plaću na nacionalnoj osnovi, ali ipak imaju minimalne stope utvrđene kolektivnim ugovorima koji zajedno pokrivaju visok udio radno sposobnog stanovništva.

I u Francuskoj postoje vrlo politizirani sindikati koji su se izborili da primanja slabo plaćenih radnika budu na razumnoj razini. Njihov smisao za kolektivno pregovaranje dijelom proizlazi iz njihova sveprisutnog utjecaja u francuskom društvu. No unatoč snazi sindikata u Francuskoj i drugdje, sve je manje sindikalnih članova diljem Zapadne Europe. Razlog tomu je što je teška industrija u stalnom padu u Europi i većinom je preseljena na azijski kontinent.

U usporedbi sa Zapadnom Europom, istočnoeuropske zemlje članice imaju izrazito nisku minimalnu plaću.

Nakon Njemačke, koja je odlučila uvesti minimalnu plaću od 1. siječnja 2015, švicarski građani će o tome odlučivati 18. svibnja. Minimalna plaća u Švicarskoj bi, ako građani odluče tako, bila četiri tisuće franaka, odnosno 3281 euro i kao takva bi bila najveća u svijetu, a ne samo na europskom kontinentu.

Podijeli

Odgovori

Top