Novosti u Zakonu o doprinosima

Novosti u Zakonu o doprinosima

Najvažnija izmjena koja se dogodila jest povećanje stope doprinosa za zdravstveno osiguranje s 13% na 15%. Nova stopa zdravstvenog doprinosa primjenjuje se od 1. travnja 2014. godine. Dakle prilikom obračuna plaće za travanj 2014. primjenjivati će se stopa od 15%. Ukoliko se plaća isplaćuje u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, tj. ukoliko se plaća za travanj isplaćuje u svibnju, u svibnju će se prvi put obračunati stopa od 15%.

Prilikom obračuna doprinosa na ostale primitke uz plaću koji se isplaćuju od 1. travnja 2014. primjenjuje stopa od 15%. Međutim ukoliko se nakon 1. travnja 2014. isplaćuju ostali primici koji se mogu pripisati 2012. i 2013. godini (npr. bonusi za uspješan rad), primjenjuje se stopa od 13%.

Važno je napomenuti da kada se obveza doprinosa obračunava prema primitku od kojega se utvrđuje drugi dohodak isplaćenom nakon 31. ožujka 2014. godine, ukoliko je između isplatitelja i primatelja primitka ugovoren datum isplate takvog primitka u razdoblju od 1. svibnja 2012. do 31. ožujka 2014. godine primjenjuje se stopa za obračun doprinosa za zdravstveno osiguranje od 13%. Dakle, kod obračuna drugog dohotka bitan je datum ugovaranja isplate.

Za osiguranika po osnovi rada kod poslodavca sa registriranim sjedištem u državi članici EU, uvodi se odredba prema kojoj je rok za plaćanje doprinosa osam dana od dana isplate plaće. Kod primitaka u naravi ostvarenog od poslodavca sa sjedištem u državi članici EU, rok za plaćanje doprinosa je osam dana od posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Uz navedeno, izmijenile su se definicije i odredbe vezane za umirovljenika tako da su iste, među ostalim, usklađivane sa propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i međudržavnim ugovorima o socijalnom osiguranju na mirovinu.

Zaključak

Ulaskom u Europsku uniju se zbog raznih promjena i prihvaćanja propisa EU, Hrvatskoj se smanjila prihodovna strana u okviru zdravstvenog osiguranja. Povećanjem doprinosa direktno se utjecalo na povećanje troškova poslodavaca koji taj trošak nisu planirali na početku godine. Ovakav korak sigurno ne pridonosi stabilnosti na tržištu rada, ali je, očito, bio nužan u očuvanju sadašnje razine usluga u zdravstvu.

Bilo kako bilo, važno je da se obračuni plaća i svih drugih primitaka ispravno računaju i na vrijeme plaćaju. Ukoliko ste i nakon ovog članka nesigurni koju stopu zdravstvenog osiguranja primijeniti, obratite nam se s povjerenjem.

Podijeli

Odgovori

Top