Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Novosti

Obveza vođenja knjige odluka u d.o.o.

Za vođenje knjige odluka odgovorna je uprava društva, čiji članovi odgovaraju društvu kao solidarni dužnici za ažurnost i točnost podataka.

Za vođenje knjige odluka odgovorna je uprava društva, čiji članovi odgovaraju društvu kao solidarni dužnici za ažurnost i točnost podataka.

Knjiga odluka je posebna knjiga koju je obvezno ustrojiti i ažurno voditi društvo s ograničenom odgovornošću, unoseći u nju odluke donesene na skupštini toga društva i one donesene pismenim putem, s ciljem da se u svakom trenutku može imati uvid u te odluke.

Za početak je potrebno razumijeti da se spomenuta knjiga odluka mora voditi, odnosno da ista nije stvar izbora. Budući da tematika i značaj vođenja knjige odluka d.o.o.-a u praksi nije dovoljno poznata, u nastavku dajemo odgovore na temeljna pitanja vezana za promatranu problematiku.

Posljednjim izmjenama Zakona o porezu na dohodak na oporezivanje primitaka na temelju udjela u dobitku (dividende u slučaju d.d.-a) primjenjuju se propisi koji su bili na snazi na dan kada je donesena odluka o isplati dobitka. Drugim riječima, to znači da će isplatitelj vrijeme odnosno trenutak donošenja te odluke morati dokazivati određenim vjerodostojnim ispravama. S obzirom da nije potrebna nazočnost javnog bilježnika na skupštini d.o.o.-a, time knjiga odluke postaje vjerodostojna isprava kojom se dokazuje kada je odluka o isplati udjela u dobitku donesena, o čemu nadalje ovisi kakav je porezni tretman oporezivanja udjela u dobitku na temelju udjela u kapitalu d.o.o.-a.

Sadržaj knjige odluka

Za vođenje knjige odluka odgovorna je uprava društva, čiji članovi odgovaraju društvu kao solidarni dužnici za ažurnost i točnost podataka. Institut knjige odluka uređen je odredbama Zakona o trgovačkim društvima (ZTD).

Skupština odlučuje o pitanjima određenim društvenim ugovorom, a najvažnija od njih su:

 • financijska izvješća društva,
 • izvješća uprave o stanju društva, ako ga je društvo dužno izraditi,
 • upotreba ostvarene dobiti i pokrivanje gubitka,
 • davanje razrješnice članovima uprave i nadzornog odbora, ako ga društvo ima, što valja učiniti u prvih osam mjeseci poslovne godine za prethodnu godinu,
 • zahtjev za uplatama uloga,
 • povrat dodatnih uplata novca članovima društva,
 • imenovanje i opoziv članova uprave,
 • izbor i opoziv članova nadzornog odbora ako ga društvo ima,
 • podjela, spajanje i povlačenje poslovnih udjela,
 • izmjena društvenog ugovora,
 • i ostala pitanja propisana ZTD-om.

Tko ima pravo uvida u knjigu odluka?

Kako bi se zaštitili interesi svakog člana društva i osigurala pravna sigurnost, članovi imaju pravo na obaviještenost o sadržaju donesenih odluka. Tako svaki član društva ima pravo saznati sadržaj knjige odluka, i to neposrednim uvidom u knjigu odluka tijekom radnog vremena, ili zahtijevanjem da mu se dostavi izvod iz knjige odluka koji sadržava one odluke koje ga zanimaju ili sve odluke koje su unesene u knjigu odluka.

Sankcije

Ukoliko društvo odluke donesene na skupštini i one donesene pismenim putem bez odgađanja ne unese u knjigu odluka, ili ne omogući članovima društva uvid u knjigu odluka, Zakon za to predviđa određene kazne. Registarski sud može opomenuti članove uprave i zaprijetiti im plaćanjem novčane kazne ako u primjerenome roku ne postupe po opomeni. Pojedina izrečena novčana kazna može iznositi do 3.000,00 kuna.

Zaključak

Knjigu odluka obvezno je ustrojiti i voditi svako društvo s ograničenom odgovornošću. Iako njeno nepostojanje ili neunošenje neke odluke u knjigu koju društvo vodi ne utječe na njihovu valjanost, za društvo odnosno njegove članove važno je da postoji pismeni trag donesenih odluka. Najkonkretniji primjer je upravo porezni tretman udjela u dobiti za koji je prema trenutno važećim propisima, među ostalim, relevantan i dan odluke o raspodjeli dobiti koja je kao takva unesena u knjigu odluka društva s ograničenom odgovornosti.

___________________________

Mazars Cinotti Audit, Mazars Cinotti Consulting i Mazars Cinotti Accounting su specijalizirana društva koja počivaju na principima profesionalnosti, te pružanja vrijednosti za novac našim klijentima.

Društva Mazars Cinotti su specijalizirana za pružanje revizijskih, poreznih, financijskih te računovodstveno – knjigovodstvenih usluga. Pokrivamo cijeli spektar usluga s navedenih područja te za iste posjedujemo potrebne licence te višegodišnje međunarodno i domaće iskustvo. Mazars Cinotti društva su članovi Mazars grupe. Mazars je međunarodna, neovisna organizacija specijalizirana u područjima poreza, revizije, računovodstva te pravnog i poslovnog savjetovanja (www.mazars.hr i www.mazars.com).

Tekstovi su informativnog karaktera te se isti ne bi trebali koristi za donošenje poslovnih odluka.


Napisao

Pročitajte još:

Komentari

Excel je postao neizostavan alat u poslovnim okruženjima diljem svijeta zbog svoje sposobnosti organizacije, analize i prezentacije podataka u raznolikim industrijama.

Komentari

'Recite nam nešto o sebi' je pitanje koje nećete moći izbjeći ni na jednom intervjuu za posao.

Komunikacija

Konflikti su više nego samo nesporazumi, naime kod konflikata pojedinci osjećaju prijetnju sebi, te stoga ne možemo misliti kako će nestati sami od sebe.

Komentari

Viliam Prodan, uspješni poduzetnik, jedan je od naših najboljih rally vozača i višestruki rally prvak Hrvatske.

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.