Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Novosti

Obveza vođenja knjige odluka u d.o.o.

Za vođenje knjige odluka odgovorna je uprava društva, čiji članovi odgovaraju društvu kao solidarni dužnici za ažurnost i točnost podataka.

Za vođenje knjige odluka odgovorna je uprava društva, čiji članovi odgovaraju društvu kao solidarni dužnici za ažurnost i točnost podataka.

Knjiga odluka je posebna knjiga koju je obvezno ustrojiti i ažurno voditi društvo s ograničenom odgovornošću, unoseći u nju odluke donesene na skupštini toga društva i one donesene pismenim putem, s ciljem da se u svakom trenutku može imati uvid u te odluke.

Za početak je potrebno razumijeti da se spomenuta knjiga odluka mora voditi, odnosno da ista nije stvar izbora. Budući da tematika i značaj vođenja knjige odluka d.o.o.-a u praksi nije dovoljno poznata, u nastavku dajemo odgovore na temeljna pitanja vezana za promatranu problematiku.

Posljednjim izmjenama Zakona o porezu na dohodak na oporezivanje primitaka na temelju udjela u dobitku (dividende u slučaju d.d.-a) primjenjuju se propisi koji su bili na snazi na dan kada je donesena odluka o isplati dobitka. Drugim riječima, to znači da će isplatitelj vrijeme odnosno trenutak donošenja te odluke morati dokazivati određenim vjerodostojnim ispravama. S obzirom da nije potrebna nazočnost javnog bilježnika na skupštini d.o.o.-a, time knjiga odluke postaje vjerodostojna isprava kojom se dokazuje kada je odluka o isplati udjela u dobitku donesena, o čemu nadalje ovisi kakav je porezni tretman oporezivanja udjela u dobitku na temelju udjela u kapitalu d.o.o.-a.

Sadržaj knjige odluka

Za vođenje knjige odluka odgovorna je uprava društva, čiji članovi odgovaraju društvu kao solidarni dužnici za ažurnost i točnost podataka. Institut knjige odluka uređen je odredbama Zakona o trgovačkim društvima (ZTD).

Skupština odlučuje o pitanjima određenim društvenim ugovorom, a najvažnija od njih su:

 • financijska izvješća društva,
 • izvješća uprave o stanju društva, ako ga je društvo dužno izraditi,
 • upotreba ostvarene dobiti i pokrivanje gubitka,
 • davanje razrješnice članovima uprave i nadzornog odbora, ako ga društvo ima, što valja učiniti u prvih osam mjeseci poslovne godine za prethodnu godinu,
 • zahtjev za uplatama uloga,
 • povrat dodatnih uplata novca članovima društva,
 • imenovanje i opoziv članova uprave,
 • izbor i opoziv članova nadzornog odbora ako ga društvo ima,
 • podjela, spajanje i povlačenje poslovnih udjela,
 • izmjena društvenog ugovora,
 • i ostala pitanja propisana ZTD-om.

Tko ima pravo uvida u knjigu odluka?

Kako bi se zaštitili interesi svakog člana društva i osigurala pravna sigurnost, članovi imaju pravo na obaviještenost o sadržaju donesenih odluka. Tako svaki član društva ima pravo saznati sadržaj knjige odluka, i to neposrednim uvidom u knjigu odluka tijekom radnog vremena, ili zahtijevanjem da mu se dostavi izvod iz knjige odluka koji sadržava one odluke koje ga zanimaju ili sve odluke koje su unesene u knjigu odluka.

Sankcije

Ukoliko društvo odluke donesene na skupštini i one donesene pismenim putem bez odgađanja ne unese u knjigu odluka, ili ne omogući članovima društva uvid u knjigu odluka, Zakon za to predviđa određene kazne. Registarski sud može opomenuti članove uprave i zaprijetiti im plaćanjem novčane kazne ako u primjerenome roku ne postupe po opomeni. Pojedina izrečena novčana kazna može iznositi do 3.000,00 kuna.

Zaključak

Knjigu odluka obvezno je ustrojiti i voditi svako društvo s ograničenom odgovornošću. Iako njeno nepostojanje ili neunošenje neke odluke u knjigu koju društvo vodi ne utječe na njihovu valjanost, za društvo odnosno njegove članove važno je da postoji pismeni trag donesenih odluka. Najkonkretniji primjer je upravo porezni tretman udjela u dobiti za koji je prema trenutno važećim propisima, među ostalim, relevantan i dan odluke o raspodjeli dobiti koja je kao takva unesena u knjigu odluka društva s ograničenom odgovornosti.

___________________________

Mazars Cinotti Audit, Mazars Cinotti Consulting i Mazars Cinotti Accounting su specijalizirana društva koja počivaju na principima profesionalnosti, te pružanja vrijednosti za novac našim klijentima.

Društva Mazars Cinotti su specijalizirana za pružanje revizijskih, poreznih, financijskih te računovodstveno – knjigovodstvenih usluga. Pokrivamo cijeli spektar usluga s navedenih područja te za iste posjedujemo potrebne licence te višegodišnje međunarodno i domaće iskustvo. Mazars Cinotti društva su članovi Mazars grupe. Mazars je međunarodna, neovisna organizacija specijalizirana u područjima poreza, revizije, računovodstva te pravnog i poslovnog savjetovanja (www.mazars.hr i www.mazars.com).

Tekstovi su informativnog karaktera te se isti ne bi trebali koristi za donošenje poslovnih odluka.


Napisao

Pročitajte još:

Ekonomija

Bilo da želite uvesti neke promjene u svoju firmu ili tek razmišljate o njenu osnivanju, kao prvo morate imati konkretnu viziju.

Financije

Postoji dobar način zaštite imovine u doba recesije pomoću kojeg se svatko može pripremiti na vrijeme te od recesije možda i zaraditi, tvrdi Josip...

Komunikacija

Jeste li nekada imali osjećaj da ste donijeli neku odluku ili postupili protiv svoje volje pod utjecajem ponašanja ili riječi nekog drugoga, a samo...

Lifestyle

Što su o inspiraciji rekli pisci, pjesnici, skadatelji...

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.