Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Upravljanje biznisom

Općenito o likvidnosti – zašto je to bitno?

Likvidnost je svojstvo imovine ili njezinih pojedinih dijelova koji se mogu pretvoriti u gotovinu dostatnu za pokrivanje preuzetih obveza. U poslovnoj ekonomiji likvidnost je, uz rentabilnost, jedno od osnovnih načela upravljanja korporacijom u robno-novčanom gospodarstvu. Pozabavit ćemo se zato teorijskim i praktičnim aspektima toga pojma…

Likvidnost je svojstvo imovine ili njezinih pojedinih dijelova koji se mogu pretvoriti u gotovinu dostatnu za pokrivanje preuzetih obveza. U poslovnoj ekonomiji likvidnost je, uz rentabilnost, jedno od osnovnih načela upravljanja korporacijom u robno-novčanom gospodarstvu. Pozabavit ćemo se zato teorijskim i praktičnim aspektima toga pojma...

Likvidna imovina jest novac na računu ili neka druga imovina trgovačkog društva koja se brzo može pretvoriti u novac, npr. brzo unovčive vrijednosnice i, u nekim slučajevima, dospjela potraživanja od kupaca.

Što održavanje likvidnosti znači upravi?

Pokazatelji likvidnosti postali su neizostavni indikator u upravljanju likvidnom imovinom. U poslovanju poduzeća cilj broj jedan jest povećanje vrijednosti poduzeća radi oplođivanja kapitala vlasnika, a likvidnost je cilj koji to omogućuje.

Održavanje likvidnosti i potpuna svijest o likvidnosti znači da financijski menadžer može sa sigurnošću utvrditi da su sredstva na raspolaganju kada su i potrebna, da može predvidjeti tijek novca i osigurati izvore u slučaju žurnih i iznenadnih potreba.

Radi optimizacije gotovine na računu i istodobno kontrole stanja likvidnosti poduzeća, menadžeri kao nositelji odlučivanja, koristeći se trima razinama mjerila likvidnosti, moraju donositi poslovne odluke.

Mjerilo likvidnosti prvog i ujedno najoštrijega stupnja predstavlja odnos između gotovine pomnožen sa 100 i podijeljen s kratkoročnim obvezama.

Mjerilo likvidnosti drugog stupnja predstavlja odnos (gotovina + financijska imovina + potraživanja) x 100 pa to podijeljeno s kratkoročnim obvezama.

Mjerilo likvidnosti trećeg i najvišeg stupnja predstavlja odnos (gotovina + financijska imovina + potraživanja + zalihe) x 100 pa podijeljeno s kratkoročnim obvezama.

Upravljanje likvidnom imovinom zasniva se na permanentnoj ocjeni kvalitete obrtne imovine, tj. njezina optimalnog obujma i strukture. Analizom mjerila likvidnosti nameće se potreba racionalnog načina odlučivanja u kružnom tijeku nastanka obveza, naplate potraživanja i podmirivanja dospjelih obveza.

Što znači racionalno odlučivati?

Racionalan način odlučivanja podrazumijeva fazno donošenje odluka. Ono se sastoji od dijagnosticiranja problema, prepoznavanja i određivanja mogućnosti s ograničenjima u alternativnom odlučivanju i, napokon, od ocjene i izbora alternativa, odnosno od donošenja odluke. Analizom mjerila likvidnosti kao racionalnim načinom poslovnog odlučivanja možemo kvantificirati alternativne prednosti i nedostatke dostignutih veličina svakoga pojedinog oblika imovine s neposrednim utjecajem na financijski rezultat poslovanja. U konačnici, čin plaćanja obveza dobavljačima rezultat je višefaznog racionalnog načina poslovnog odlučivanja.

Napisao

Pročitajte još:

Izdvojeno

Uspješni poduzetnici su strastveni, inovativni, zahtjevni i brižni. Pročitajte u čemu se krije tajna njihovih uspjeha.

Financije

Kako bi se nosio s izazovima u trenutnoj situaciji izazvanoj pandemijom korona virusa te osigurao budućnost kompanije, KLM je već poduzeo veliki broj mjera...

Financije

Banke, usprkos višku likvidnosti, su i dalje relativno oprezne kod plasmana kredita.

Izdvojeno

Prošla je godina za mnoge poduzetnice i poduzetnike bila poprilično izazovna. Suočili smo se s poreznim i inim izmjenama koje su mnogim poduzetnicama otežale...

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.