Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Računovodstvo i financije

Oporezivanje drugog dohotka – razlike Ugovora o djelu i Ugovora o radu

Obračun i oporezivanje primitaka ostvarenih prema Ugovoru o djelu (drugi dohodak) za mnoge predstavlja nepoznanicu. S druge strane veliki broj ljudi pokušava iskoristiti pogodnosti koje Ugovor o djelu pruža, naravno uz poštivanje svih zakonskih odredbi.

Ovo područje regulirano je Zakonom o doprinosima za obvezna osiguranja te Zakonom o porezu na dohodak. Pri tome je određeno da na drugi dohodak budu obračunati doprinosi i porezi po slijedećim stopama:

– Doprinos za mirovinsko osiguranje (MIO) 20 % i to 15% za 1. stup te 5% za 2. stup mirovinskog osiguranja
– Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje 15 %
– Porez na dohodak obračunava se prema stopi od 25 % + prirez i to na razliku primitaka i izdataka umanjenog za doprinose za mirovinsko osiguranje (MiO) .

Pri tome treba svakako pripaziti na nekoliko bitnih odredbi:

– Isplatitelj je preostalu razliku nakon odbitka doprinosa i poreza dužan po Zakonu o porezu na dohodak isplatiti na žiro-račun (ne tekući račun!)

– Za nepoštivanje ove odredbe kazne se kreću od 500,00 do čak 50.000,00 kuna.

– Kod drugog dohotka vrlo je važno voditi računa o zakonskoj granici ulaska u sustav PDV-a. Rad na temelju Ugovora o djelu smatra se samostalnim radom, a prema Zakonu o PDV-u osobe koje se bave poduzetničkom djelatnošću, a koje u poslovnoj godini imaju primitke po Ugovoru o djelu veće od 85.000,00 kuna moraju se po sili Zakona do 15.sijećnja slijedeće godine prijaviti u sustav poreza na dodanu vrijednost (PDV). Sukladno tome izvršitelj (pružatelj) usluge treba u idućoj poslovnoj godini uz porez na dohodak te doprinose plaćati još i PDV.

Razlike između Ugovora o djelu i Ugovora o radu

Bitno je da u praksi poslodavci dobro razlikuju Ugovor o djelu i nesamostalni rad. Uslijed krivih tumačenja poslodavaca vrlo često dolazi do kazni pri nadzoru koji provodi inspekcija rada. Ugovor o djelu je jedini dokument koji uređuje odnos između naručitelja i izvršitelja određenog posla. Po završetku dogovorenog posla i ispunjenju ugovorenih obveza sve pretpostavke međusobnog odnosa prestaju i nakon toga naručitelj, a ni izvršitelj nemaju daljnjih međusobnih obveza.

Velike razlike očituju se i kod prava i obveza pri za vrijeme obavljanja posla. Npr. kod Ugovora o djelu troškovi koji nastaju u kontekstu izvršavanja usluge su troškovi izvršitelja (dnevnice, putni troškovi i sl.) dok su kod rada prema Ugovoru o radu (nesamostalni rad) to troškovi koje snosi poslodavac. Nadalje Ugovor o radu regulira i pitanje godišnjih odmora, plaćenog dopusta, nemogućnosti obavljanja posla radi bolesti i sl. što kod Ugovora o djelu nije slučaj.

Ugovorom o radu stječe pravo na naknadu za bolovanje, a također mu aktivno teče i radni staž. Različit je također i porezni položaj budući da kod drugog dohotka (Ugovora o djelu) nema poreznih olakšica te se na razliku primitaka obračunava porez standardnom stopom od 25% + prirez.

Zakonski okvir

Čl. 32. Zakona o porezu na dohodak prepoznaje neke od djelatnosti za koje je primjereno sklopiti Ugovor o djelu, a dohotke ostvarene na taj način regulira skupnim nazivom „drugi dohodak”. Neke od spomenutih djelatnosti su npr.: usluge trgovačkog putnica, akviziterske usluge, konzultantske usluge, usluge sudskog vještaka, sportskih sudaca, tumača i druge slične djelatnosti u kojima se uslijed naravi posla ne zasniva nužno radni odnos.

Ugovor o djelu praktičan je alat za kratkotrajno zapošljavanje na projektnoj bazi i zbog svoje fleksibilnosti pogodan je za širok krug poslodavaca. Pri tome samo budite sigurni da posao za koji sklapate Ugovor o djelu nema obilježja nesamostalnog rada.


Napisao

Pročitajte još:

Komentari

Excel je postao neizostavan alat u poslovnim okruženjima diljem svijeta zbog svoje sposobnosti organizacije, analize i prezentacije podataka u raznolikim industrijama.

Komentari

'Recite nam nešto o sebi' je pitanje koje nećete moći izbjeći ni na jednom intervjuu za posao.

Komunikacija

Konflikti su više nego samo nesporazumi, naime kod konflikata pojedinci osjećaju prijetnju sebi, te stoga ne možemo misliti kako će nestati sami od sebe.

Komentari

Viliam Prodan, uspješni poduzetnik, jedan je od naših najboljih rally vozača i višestruki rally prvak Hrvatske.

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.